Formule economice (economia afacerilor)

Euro symbol black.svg Formule economice

Economia afacerilor
Economie financiară
Contabilitate
Marketing
Logistică
Microeconomie
Macroeconomie
Matematică financiară

Toate articolele din serie
editează

InvestițiiModificare

O investiție (metoda statică)Modificare

 • Calculul câștigului:  

  = Câștigul mediu anual
  = Surplusul mediu al vânzărilor
CC=Costul capacității

 • Calculul rentabilității:  

 =Cheltuiala necesară la momentul t=0
R=Rentabilitatea
 =Amortizarea
 =Capitalul mediu
n=Durata investiției

 • Calculul amortizării: 

 =Durata amortizării

O investiție (metoda dinamică)Modificare

 • Valoarea actuală a lichidității unei serii de plăți:
   

Pentru o serie de plăți uniformă: 

 • Costul capacității: 
 • Metoda valorii capitalului:
 • Valoarea capitalului: 

Pentru o serie de plăți uniformă: 

Pentru   investiția este rentabilă

 • Metoda anuității:  

  = Anuitate
  = Mărimea creditului
  = Rata anuală a dobânzii
  - Numărul de ani de rambursare
Anuitate = amortisment + dobândă

Pentru o serie de plăți uniformă: 

Pentru   investiția este rentabilă

Mai multe investiții(metoda statică)Modificare

 • Compararea costurilor

 

  =Costurile totale ale investiției A
  =Costurile variabile pe bucată ale investiției A
  =Cantitatea produsă
  =Costuri fixe ale investiției A

 • Compararea câștigului

 
  = Câștigul investiției A
  = Prețul de vânzare al produsului obținut în urma investiției A

 • Compararea rentabilității

 

Perioada optimală de folosințăModificare

 • Valoarea maximă a capitalului:

 , pentru toți  

  se află acolo unde   este maxim.
 =Perioada de folosință

 • Câștigul marginal: , pentru toți  

 =Suma obținută în cazul lichidării
  este atins atunci când:  

FinanțareModificare

Regula de aur a finanțăriiModificare

Regula 1:1:  

Regula 2:1:  

Regula de aur a bilanțului:  

  •   = capital propriu
  •   = Capital străin
  •   = Capital total
  •   = Câștig
  •   = Capital fix
  •   = Capital mobil
  •   = Rata dobanzii capitalului străin

RentabilitățiModificare

Rentabilitatea capitalului propriu: 

Rentabilitatea capitalului străin: 

Efectul LaverageModificare

 

 =Gradul de îndatorare

Valoarea dreptului de cumpărare a acțiunilor noiModificare

  •   = Cursul acțiunii vechi
  •   = Cursul acțiunii noi
  •   = Relația de cumpărare (pentru v acțiuni vechi pot fi cumpărate n acțiuni noi)

Cursul mixt: 

Valoarea dreptului de cumpărare (DC):  

ProducțieModificare

Tipuri de salariuModificare

 • Salariul pe o perioadă de timp:   sau  
  •   = Salariul pe oră
  •   = Salariul tarifar, pe oră
  •   =Salariul în acord, pe oră
  •   = Intensitate
  •   = Performanță normală în cazul salariului în acord
  •   = Rata salariului
  •   = Timpul necesar pentru producerea unei bucăți
  •   = Plata pe bucată în caz de acord
 • Salariul pe munca în acord:
  • Rata standard de acord:  
  • Salariul în acord cu timpul de realizare:  
  • Salariul în acord cu plata pe bucată:  

Cantitatea optimă de comandat (cu costuri minimale)Modificare

Densitatea comenzilor dintr-o perioadă:  
Costurile comenzilor dintr-o perioadă:  
Costurile de stocare dintr-o perioadă: 
Costurile totale ale comenzilor:  
Cantitatea optimă comandată:  

 •   = Costuri fixe pe comandă
 •   = Necesarul de material dintr-o perioadă
 •   = Costurile de stocare în funcție de cantitate și perioadă
 •   = Cantitatea comandată
 •   = Costurile totale ale comenzilor dintr-o perioadă

Funcțiile de producțieModificare

 • Funcția Cobb-Douglas  
  •   = Output
  •  ,   = Inputuri
  •  ,   și   = constante determinate de tehnologie
 • Funcția de producție de tip A:

 

  •   productivitatea factorului  
  •   productivitatea marginală a factorului  
  •   produsul marginal total
  •   respectiv   isocuantele
  •   respectiv   rata marginală de substituție a factorilor
  •   respectiv  
  •   coeficientul de producție
 • Funcția de producție de tip B (limitațională):
  • Consumul factorului de producție   raportat la performanță:

 
 

  • Pentru mai multe agregate:

 
 
 =Consumul factorului de producție   cu agregatul  

  • Funcția de producție:

 , deoarece  
și  

 =Intensitatea agregatului  
 =Performanță

Mărimea optimă a cantității de mărfuri (cu costuri minimale)Modificare

 • Densitatea impusă într-o perioadă:  
 • Costurile impuse într-o perioadă: 
 • Costurile de depozitare și din dobânzi într-o perioadă: 

 

 • Mărimea optimă a cantității de mărfuri: 

Teoria costurilorModificare

Termeni

 • Costuri totale  
 • Costuri marginale  
 • Costuri totale pe bucată (medii)  
 • Costuri variabile pe bucată  
 • Costuri fixe pe bucată  

VânzăriModificare

ElasticitățiModificare

Elasticitatea directă (a cererii)  

  cerere perfect inelastică
  cerere elastică
  cerere unitar-elastică
  cerere inelastică
  cerere perfect elastică
  efectul Snob

Elasticitatea indirectă (în cruce)  

  substitute
  complemente

Elasticitatea venitului  

Formarea prețuluiModificare

 • Monopolul ofertei
  • Funcția preț-vânzări:  
  • Funcția de venit:  
 •  =Prețul în funcție de cantitate
 •  =Cantitate
 •  =Câștig (Revenue)
  • Funcția de profit:  
 •   = Profit
 •   = Prețul în funcție de cantitate
 •   = Cantitate
 •   = costurile variabile medii
 •   = costurile marginale
 •   = costurile fixe totale
  • Relația Amoroso-Robinson:  
  • Indexul Lerner (măsoară puterea pieței):  
 •   Venitul marginal
 •   Bunul economic
 •   Prețul bunului economic
 •   Elasticitatea prețului cererii
 • Concurență perfectă
  • Funcția de venit:  
  • Venitul marginal:  
  • Profitul marginal:  
  • Profitul maximal:  

Pragul de câștig (prag de rentabilitate)Modificare

Breakeven point (punctul în care costurile sunt acoperite):  

Breakeven quantity (cantitate critică de venit):  

 •  =Cantitate
 •   = costurile pe bucată, variabile
 •   = costurile fixe, totale
 •  = Prețul pe bucată (x)

Legături externeModificare