Glosar de teoria grafurilor

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Acest articol prezintă un index al conceptelor din teoria grafurilor.

A modificare

 • adiacență
 • arbore - graf neorientat, conex și fără cicluri.

B modificare

 • biconex - graf 2-conex, v. graf k-conex.
 • bipartit - graf ale cărui noduri pot fi împărțite în două mulțimi disjuncte.

C modificare

 • chimic - graf care reprezintă formula structurală a unui compus chimic.
 • ciclu - drum în care de la un nod se ajunge la el însuși.
 • clică - submulțime de noduri ale unui graf neorientat cu proprietatea că subgraful indus de ele este complet.
 • coardă -
 • complet - graf neorientat în care fiecare pereche de noduri este conectată printr-o muchie unică.
 • componentă (conexă) - subgraf indus în care oricare două noduri sunt legate între ele prin drumuri, și care nu este legată la niciun nod suplimentar din restul grafului.
 • conexitate - numărul minim de noduri sau muchii care trebuie eliminate pentru a separa nodurile rămase în două sau mai multe subgrafuri izolate.

D modificare

 • diametru
 • drum - șir finit sau infinit de muchii care unesc o succesiune de noduri care sunt distincte.

E modificare

 • excentricitate

F modificare

G modificare

 • Gabriel - graf în care muchiile leagă noduri adiacente.
 • graf - ansamblu a două mulțimi disjuncte, între care s-a stabilit o corespondență și reprezentat ca un grup de puncte pentru noduri, iar acestea sunt unite două câte două de linii sau curbe pentru muchii.

H modificare

I modificare

J modificare

K modificare

 • k-conex - graf cu mai mult de k noduri și care rămâne conex ori de câte ori sunt eliminate mai puțin de k noduri.

L modificare

M modificare

N modificare

 • nod - element punctual dintr-un graf, legat sau nu de alte noduri prin muchii.

O modificare

 • orientare - ordinea de parcurgere a nodurilor unei muchii.
 • orientat - graf ale cărui muchii au asociat un sens.

P modificare

 • pădure
 • planar - graf care poate fi încorporat într-un plan, astfel încât muchiile sale să se intersecteze doar în noduri.
 • poliedric - graf 3-conex, v. graf k-conex.
 • pseudograf - v. multigraf

Q modificare

R modificare

 • rădăcină
 • regulat - graf la care fiecare nod are același număr de vecini.

S, Ș modificare

 • simplex - graf derivat din clicile altui graf.
 • subgraf indus (al unui graf) - alt graf, format dintr-o submulțime a nodurilor grafului și din toate muchiile (din graful originar) care conectează perechile de noduri din acea submulțime.

T, Ț modificare

 • teoria grafurilor - disciplină care studiază proprietățile topologice ale structurii grafurilor.
 • triconex - graf 3-conex, v. graf k-conex.
 • turneu - graf complet, orientat.

U modificare

V, W modificare

X modificare

Y modificare

Z modificare