Program Hello, world!

(Redirecționat de la Hello, World!)

Hello, world! este un program de calculator foarte simplu care doar afișează pe dispozitivul de ieșire (de obicei, ecran) textul englez Hello, world!. Este folosit pentru a testa funcționarea compilatorului sau pentru a ilustra începătorilor limbajul de programare ales.

ABAP modificare

Report ZHello.
write 'Hello, World!'.

Ada modificare

with Ada.Text_IO;
 
procedure Hello_World is
 use Ada.Text_IO;
begin
  Put_Line("Hello, world!");
end;

ALGOL modificare

BEGIN
  DISPLAY ("Hello, world!");
END.

AppleScript modificare

display dialog "Hello, world!"

AutoIt modificare

#include <MsgBoxConstants.au3>
 
Msgbox($MB_ICONINFORMATION, "", "Hello, world!")

AWK modificare

BEGIN { print "Hello, world!" }

BASIC modificare

PRINT "Hello, world!"

Batch modificare

@echo Hello, World!

Boo (limbaj de programare) modificare

print "Hello, world!"

Brainfuck modificare

++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.

C modificare

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

C++ modificare

#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
  return 0;
}

sau

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hello, world!" << endl; // endl sau "\n";
  return 0;
}

C# modificare

class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  } 
}

Clean modificare

module hello
 Start :: {#Char}
 Start = "Hello, world!"

CoffeeScript modificare

alert('Hello, world!')

D modificare

import std.stdio;
 
void main()
{
 writeln("Hello, world!");
}

E modificare

println("Hello, world!")

Fortran modificare

program hello
  write(*,*) 'Hello, world!'
end program hello

Haskell modificare

module Main (main) where
 
main = putStrLn "Hello, world!"

J modificare

'Hello, world!'

Java modificare

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args)
  {
     System.out.println("Hello, World!");
  }
}

JavaScript modificare

document.write('Hello, world!');

sau ca un mesaj de alertă:

alert('Hello, world!');

Lisp modificare

Common Lisp modificare

(print "Hello world!")

Scheme modificare

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

LOLCODE modificare

HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE

Lua modificare

print("Hello, world!")

MATLAB modificare

disp('Hello, world!')

Oberon modificare

MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String("Hello, world!");
  Out.Ln
END Hello.

Objective-C modificare

#import <stdio.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(void)
{
  NSLog(@"Hello, world!\n");
  return 0;
}

OpenEdge Advanced Business Language modificare

 DISPLAY "Hello World!".

Oz modificare

{Show 'Hello, world!}

Pascal modificare

program hello;
begin
  writeln('Hello, world!');
  readln;
end.

Perl modificare

print "Hello, world!\n";

Piet modificare

 

PHP modificare

<?php echo "Hello, World!\n";?>

sau, mai simplu:

<?="Hello, World!\n"?>

Prolog modificare

main :- write('Hello, world!'), nl.

Python modificare

print ( "Hello, world!" )

sau

 import sys
 sys.stdout.write("Hello, world!\n")

R modificare

cat('Hello, world!\n')

REXX modificare

say Hello, world!

Ruby modificare

print "Hello, world!"

Scheme modificare

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

Seed7 modificare

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Smalltalk modificare

Transcript show: 'Hello, world!'.

SQL modificare

SELECT 'Hello, world!' FROM DUMMY;
SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL;
SELECT 'Hello, world!';

Tcl/TK modificare

puts "Hello, world!"

Turing modificare

put "Hello, world!"

Visual Basic modificare

Sub Main()
 Print "Hello, world!"
End Sub

Whitespace modificare