Indicator de fluorescență

Indicatorii de fluorescență sunt substanțe organice , care la variații ale pH-ului devin fluorescente, datorită apariției unor grupări cromofore(fluoroflore). Datorită acestor grupări, indicatorii de fluorescență absorb radiațiile din spectrul ultraviolet (UV) și emit radiații în domeniul vizibil. Dezavanatjul acestor ioni este faptul ca titrarea trebuie efectuată la lumină UV, iar activitatea lor este împiedicată de prezența unor specii cu caracter oxi-reducător I1-.Avantajul este domeniul îngust de viraj, (uneori chiar unic), precum și faptul că pot fi folosiți la titrarea soluțiilor tulburi sau colorate.

Indicator Intervalul de viraj Fluorescență
Eosina 0,0-2,0 verde albastru deschis
Fluoresceina 4,0-5,1 verde strălucitor
Chinina 9,5-10,5 violet
Cumarina +1.06 V verde galben
ß Naftilamină 3,4-4,9 albastru-strălucitor
Eritrozina 3,0-4,2 albastru verde intens
Acridina +0.97 V verde-albastru