Legile lui Kirchhoff

Legile lui Kirchhoff exprimă modul de conservare a energiei electrice într-un circuit electric. Au fost enunțate și dezvoltate de fizicianul german Gustav Robert Kirchhoff. Aceste teoreme se aplică în cazul rețelelor (circuitelor) electrice în curent continuu. O rețea electrică (circuit electric) e compusă din: ramuri de rețea (circuit), noduri de rețea (circuit) și ochiuri de rețea (circuit).

 • Nod de rețea: reprezintă locul unde se întâlnesc cel puțin 3 conductoare ramuri (laturi) de rețea.
 • O ramură de rețea reprezintă o distanță unilaterală conductoare dintre 2 noduri succesive.
 • Ochi de rețea: este linia poligonală închisă formată din 3 sau mai multe laturi de rețea.

Prima lege a lui KirchhoffModificare

 
Suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod. i1 + i4 = i2 + i3

Prima lege a lui Kirchhoff (sau „legea nodurilor”) este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei rețele electrice. Conform acestei legi, suma intensităților curenților (continui) care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod.

Este evident că sarcina electrică totală ce intră într-un nod de rețea trebuie să fie egală cu sarcina electrică ce iese din acel nod:

 

Mișcarea sarcinilor electrice (ce intră și ies) efectuându-se în același timp (simultan), se poate scrie:

 ,

adică: suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților (de curent continuu) care ies din același nod.

sau, altfel spus:

 

adică: suma algebrică a intensităților curenților electrici care se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu zero.

 
 
Suma algebrică a tuturor căderilor de tensiune dintr-un ochi de rețea este egală cu zero. v1 + v2 + v3 - v4 = 0

A doua lege a lui KirchhoffModificare

A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de rețea și afirmă:

De-a lungul conturului unui ochi de rețea, suma algebrica a tensiunilor electromotoare ale surselor este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curenților și rezistența totală de pe fiecare latură.

 

sau

 
 

adică: suma algebrică a tensiunilor de-a lungul oricărui ochi de circuit este nulă.

 

ImportanțăModificare

Într-o rețea electrică se poate calcula căderea de potențial la bornele fiecărui rezistor și intensitatea curentului continuu în fiecare ramură (latură) de circuit aplicând cele două legi ale lui Kirchhoff: legea nodurilor și legea ochiurilor.

Exemplu de calculModificare

Se dă circuitul din figură, unde se cunosc valorile rezistențelor r1 = r4 = 38 Ω, r2 = r3 = 8 Ω, R = 10 Ω și valoarea curentului I = 10 A, cu sensul din figură. Se cere determinarea:

 • valorii forței electromotoare E și a sensului ei;
 • curenților care trec prin rezistențele r1, r2, r3, r4, și r.

RezolvareModificare

Folosind prima lege a lui Kirchhoff se obține:

 • (nodul A):    
 • (nodul B):    
 • (nodul C):    

Cu ajutorul celei de-a doua legi a lui Kirchhoff se obține:

 • (circuitul ADBCA):    
 • (circuitul ACDA):    
 • (circuitul BCDB):    

Eliminând i2 și i4, se obține sistemul de 4 ecuații cu 4 necunoscute:

 

Rezolvând sistemul, se obține:

 

Vezi șiModificare

Legături externeModificare