Libertate economică


Libertatea economică este libertatea fundamentală a oricărui cetățean de a desfășura activități economice și comerciale. Ea a rezultat ca o consecință practică a principiului fundamental al libertății profesionale. Prin urmare, libertatea economică este principala pretenție a liberalismului clasic în fața restricțiilor sistemului breslelor și a stărilor sociale.