Lingvistica istorică este ramura lingvisticii care se ocupă cu studiul schimbării limbilor în timp. Principalele preocupări ale acestei științe sunt:

  1. descrierea și observarea schimbărilor survenite în unele limbi
  2. reconstruirea limbilor pre-istorice și determinarea relațiilor dintre ele, grupându-le în familii de limbi (ramura numită lingvistică comparativă)
  3. dezvoltarea unor teorii cu privire la cum și de ce s-au schimbat limbile
  4. studiul dialectelor
  5. studiul evoluției istorice a cuvintelor (etimologie)

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

  • Theodora Bynon, Historical Linguistics (Cambridge University Press, 1977) ISBN 0-521-29188-7
  • Henry M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction (Chicago: Univ. of Chicago Press 1960).
  • Richard D. Janda and Brian D. Joseph (Eds), The Handbook of Historical Linguistics (Blackwell, 2004) ISBN 1-4051-2747-3