Ministerul Afacerilor Interne (Republica Moldova)

Ministerul Afacerilor Interne

Primul deținător al funcțieiIon Costaș
Ministru actualAdrian Efros
Fondat13 septembrie 1990
Prezență onlinemai.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este unul din ministerele care fac parte din Guvernul Republicii Moldova. A fost fondat pe 13 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 321 „cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al R.S.S. Moldova”.

Istoric Modificare

Schimbările sociale, politice, economice și culturale, care s-au produs la sfîrșitul anilor 1980 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, au influențat profund asupra activității organelor abilitate cu apărarea ordinii publice și a ordinii de drept.

După declararea la 23 iunie 1990 a suveranității Republicii Moldova, a fost stabilit un nou statut juridic, structură și atribuții ale organelor abilitate cu aplicarea legii și a demarat procesul de constituire a unui sistem propriu, național, de organe pentru facerile interne.

La 13 septembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova adoptat Hotărîrea nr. 321 „cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al R.S.S. Moldova”, care prevedea crearea Departamentului Poliției și a secțiilor de poliție raionale. Astfel, locul miliției este ocupat de noile organe ale afacerilor interne – Poliția. La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la poliție.

Procesul de reformare a organelor afacerilor interne a continuat și pe parcursul ultimilor ani. În prezent Poliția Republicii Moldova este o instituție democratică în slujba cetățeanului, instituție menită să apere valorile fundamentale ale societății: drepturile și libertățile cetățenești, proprietatea privată și publică, ordinea și liniștea publică. Poliția se află în componența Ministerului Afacerilor Interne.

Misiunea Modificare

Misiunea ministerului include analizarea situației și problemelor din domeniile de activitate gestionate (vedeți mai jos), precum și elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile de activitate aferente. De asemenea, ministerul este responsabil de monitorizarea calității politicilor și actelor normative existente și de a face recomandări privind intervențiile justificate ale statului care vor oferi soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Domeniile de activitate Modificare

 • ordinea și securitatea publică;
 • managementul integrat al frontierei de stat;
 • combaterea criminalității organizate;
 • gestionarea fluxului emigrational, azilului și integrării străinilor;
 • prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și acordarea primului ajutor calificat;
 • asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și apărarea proprietății publice și private;
 • evidența populației și cetățeniei, evidența vehiculelor și conducătorilor de vehicule;
 • rezervele materiale de stat și de mobilizare;
 • managementul funcțiilor cu statut special din cadrul Ministerului.

Funcțiile de bază Modificare

 • elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute în domeniile de activitate ale acestuia, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
 • colaborarea, în conformitate cu legislația națională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile de activitate;
 • monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
 • monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
 • monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
 • realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniile de activitate și întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
 • examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
 • elaborarea și prezentarea propunerilor de buget în domeniile de activitate, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea și publicarea rapoartelor respective;
 • organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului în cadrul Ministerului, și după caz, în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare din subordine;
 • coordonarea și monitorizarea activității autorităților administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine și a instituțiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
 • exercitarea altor funcții specifice.  

Structura Modificare

 • Cabinetul ministrului (la nivel de secție)
 • Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
 • Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice
 • Direcția politici de prevenire și combatere a criminalității
 • Direcția cooperare internațională
 • Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat
 • Direcția politici în domeniul migrației și azilului
 • Direcția politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență
 • Direcția politici de personal și învățământ
 • Serviciul politici în domeniul evidenței populației și cetățeniei
 • Serviciul politici în domeniul rezervelor materiale de stat
 • Serviciul probleme speciale
 • Serviciul audit intern
 • Direcția management instituțional
 • Secția juridică
 • Secția resurse umane
 • Secția financiar-administrativă
 • Secția management documente
 • Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Instituțiile subordonate Modificare

Conducere Modificare

 • MinistruAdrian Efros
 • Secretar general – Vladislav Cojuhari
 • Secretari de stat – Daniela Misail-Nichitin, Andrei Cecoltan, Jana Costachi și Igor Trofimov.

Lista miniștrilor Afacerilor Interne ai Republicii Moldova Modificare

Nume

(naștere–deces)

Portret Mandat Observații Guvern
1 Ion Costaș

(1944–)

  6 iunie 1990 5 februarie 1992 Druc

Muravschi

2 Constantin Antoci

(1949–)

5 februarie 1992 24 ianuarie 1997 Muravschi

Sangheli I–II

3 Mihail Plămădeală

(1945–)

24 ianuarie 1997 22 mai 1998 Ciubuc I
4 Victor Catan

(1949–)

  22 mai 1998 21 decembrie 1999 Ciubuc II

Sturza

5 Vladimir Țurcan

(1954–)

  21 decembrie 1999 19 aprilie 2001 Braghiș
6 Vasile Drăgănel

(1962–)

19 aprilie 2001 27 februarie 2002 Tarlev I
7 Gheorghe Papuc

(1954–)

27 februarie 2002 31 martie 2008 Tarlev I–II
8 Valentin Mejinschi

(1967–)

31 martie 21 octombrie 2008 Greceanîi I
9 Gheorghe Papuc

(1954–)

21 octombrie 2008 25 septembrie 2009 Greceanîi I–II
10 Victor Catan

(1949–)

  25 septembrie 2009 14 ianuarie 2011 Filat I
11 Alexei Roibu

(1954–)

14 ianuarie 2011 24 iulie 2012 Filat II
12 Dorin Recean

(1974–)

24 iulie 2012 18 februarie 2015 Filat II

Leancă

13 Oleg Balan

(1969–)

  18 februarie 2015 20 ianuarie 2016 Gaburici

Streleț

14 Alexandru Jizdan

(1975–)

20 ianuarie 2016 8 iunie 2019 Filip
15 Andrei Năstase

(1975–)

  8 iunie 14 noiembrie 2019 viceprim-ministru Sandu
16 Pavel Voicu

(1973–)

  14 noiembrie 2019 6 august 2021 Chicu
17 Ana Revenco

(1977–)

  6 august 2021 14 iulie 2023 Gavrilița
Recean
18 Adrian Efros

(1982–)

  din 17 iulie 2023 Recean

Referințe Modificare


Legături externe Modificare