Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova
Emblema Guvernului Republicii Moldova.png
Emblema Guvernului Republicii Moldova
Prezentare generală
Înființat1991
StatRepublica Moldova
LiderPrim-ministru
Desemnat deParlamentul Republicii Moldova
Ministere9
Responsabil în fațaParlamentului Republicii Moldova
SediuCasa Guvernului, Chișinău
Site webhttps://gov.md/ro

Guvernul Republicii Moldova asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat de Parlamentul Republicii Moldova. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.[1][2]

Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului, exercită conducerea generală a administrației publice și este responsabil în fața Parlamentului.

Descriere scurtăModificare

Republica Moldova
 

Acest articol face parte din seria:
Politica și conducerea
Republicii Moldova


Politica altor țări • 

Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică[3]. Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova și au domiciliul în Republica Moldova.

Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul pentru funcția de prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere al parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului. Președintele Republicii Moldova, în baza votului de încredere acordat de parlament, numește guvernul. În termen de trei zile de la data numirii guvernului, prim-ministrul, viceprim-miniștrii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului depun individual, în fața Președintelui Republicii Moldova, jurământul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituție. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului Președintele Republicii Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului. Guvernul își exercită mandatul din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața Președintelui Republicii Moldova și pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament.

Guvernul este responsabil în fața Parlamentului pentru activitatea sa și cel puțin o dată pe an, ține în fața Parlamentului o dare de seamă despre activitatea sa. Membrii guvernului sunt obligați să răspundă la întrebările formulate de deputați referitor la activitatea Guvernului și a organelor din subordinea lui în modul stabilit. Guvernul examinează deciziile comisiilor Parlamentului vizând activitatea Guvernului și a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele examinării deciziilor sau măsurile luate pe marginea lor.[4]

Ședințele Guvernului se desfășoară după caz, dar nu mai rar decât o dată pe trimestru. Ordinea de zi a ședințelor Guvernului se aprobă de acesta la propunerea Prezidiului Guvernului.

Prezidiul GuvernuluiModificare

Pentru coordonarea activității interne a Guvernului și în scopul aprobării proiectului ordinii de zi a ședințelor Guvernului, se formează Prezidiul Guvernului din care fac parte prim-ministrul și viceprim-miniștrii. Ședința Prezidiului Guvernului se convoacă de Prim-ministru și se consideră deliberativă dacă la ea participă toți membrii Prezidiului. În cazul absenței unui viceprim-ministru, acesta va delega pentru participare la ședință cu drepturi depline un alt membru al Guvernului. Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se adoptă prin consens.[4]

DemisiaModificare

Guvernul (in corpore), dar și fiecare membru al guvernului, are dreptul să demisioneze din propria inițiativă. Demisionarea prim-ministrului conduce la demisionarea guvernului în componență deplină. Cererea de demisie a prim-ministrului și a întregii componențe a guvernului se prezintă Parlamentului, care se pronunță asupra ei. Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se prezintă Prim-ministrului și se aduc la cunoștința Președintelui Republicii Moldova.

Guvernul își dă demisia în cazul în care:

 1. Parlamentul și-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 și 1061 din Constituție;
 2. Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;
 3. A fost ales un nou Parlament (la prima lui ședință).

Exprimarea votului de neîncredere Guvernului

Parlamentul, la propunerea a cel puțin o pătrime din deputați, poate exprima vot de neîncredere Guvernului.

Exprimarea neîncrederii Guvernului se hotărăște cu votul majorității deputaților.[4]

Atribuțiile Guvernului în exercițiu (demisionar)Modificare

În cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, în cazul demisiei Primului-ministru sau în cazul alegerii unui nou Parlament, Guvernul în exercițiu (demisionar) îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

În perioada în care este demisionar, Guvernul este limitat numai în dreptul său de asigurare a realizării politicii externe și de inițiativă legislativă în domenii ce implică elaborarea și aprobarea unor noi programe de activitate.[4]

Principalele atribuții ale Guvernului în exercițiu (demisionar):

 1. asigură transpunerea în viață a legilor, indiferent de domeniul reglementat de acestea;
 2. exercită funcția de conducere generală și control asupra activității organelor centrale de specialitate;
 3. realizează programele de dezvoltare economică și socială a țării;
 4. asigură securitatea statului și a cetățenilor lui, îndeplinind funcții de administrare a treburilor publice;
 5. întreprinde orice activitate de conducere și gospodărire în chestiuni ce privesc întreaga societate.

În vederea realizării atribuțiilor stabilite, Guvernul:

 1. aprobă hotărâri și dispoziții în vederea executării legilor;
 2. avizează inițiativele legislative;
 3. elaborează și prezintă spre aprobare Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, propune Parlamentului inițiative legislative pentru:
 4. realizarea obligațiilor ce rezultă din conținutul legilor și dispozițiilor finale ale acestora în limita stabilită de cadrul legislativ primar;
 5. asigurarea securității interne și externe a statului, menținerea stării de legalitate, a stabilității sociale, economice, financiare și politice și pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale și ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public;
 6. poate semna acorduri internaționale, atunci cînd semnarea acestora este necesară pentru executarea legilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova și/sau acestea sînt necesare pentru asigurarea securității interne și externe a statului, menținerea stării de legalitate, a stabilității sociale, economice, financiare, politice și pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale și ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public;
 7. emite acte cu caracter individual privind efectuarea remanierilor de cadre.[4]

MinistereModificare

Guvernul are în subordine[5] următoarele 9 ministere:

Guvernele Republicii MoldovaModificare

Guvern În funcție din Până la
Guvernul Mircea Druc 23 mai 1991 28 mai 1991
Guvernul Valeriu Muravschi 28 mai 1991 1 iulie 1992
Guvernul Andrei Sangheli (1) 1 iulie 1992 31 martie 1994
Guvernul Andrei Sangheli (2) 5 aprilie 1994 24 ianuarie 1997
Guvernul Ion Ciubuc (1) 24 ianuarie 1997 22 mai 1998
Guvernul Ion Ciubuc (2) 22 mai 1998 17 februarie 1999
Guvernul Serafim Urechean 5 februarie 1999 17 februarie 1999
Guvernul Ion Sturza 19 februarie 1999 21 decembrie 1999
Guvernul Dumitru Braghiș 21 decembrie 1999 19 aprilie 2001
Guvernul Vasile Tarlev (1) 19 aprilie 2001 19 aprilie 2005
Guvernul Vasile Tarlev (2) 19 aprilie 2005 31 martie 2008
Guvernul Zinaida Greceanîi (1) 31 martie 2008 10 iunie 2009
Guvernul Zinaida Greceanîi (2) 10 iunie 2009 25 septembrie 2009
Guvernul Vlad Filat (1) 25 septembrie 2009 14 ianuarie 2011
Guvernul Vlad Filat (2) 14 ianuarie 2011 30 mai 2013
Guvernul Iurie Leancă 30 mai 2013 18 februarie 2015
Guvernul Chiril Gaburici 18 februarie 2015 22 iunie 2015
Guvernul Valeriu Streleț 30 iunie 2015 30 octombrie 2015
Guvernul Pavel Filip 20 ianuarie 2016 8 iunie 2019
Guvernul Maia Sandu 8 iunie 2019 14 noiembrie 2019
Guvernul Ion Chicu 14 noiembrie 2019 31 decembrie 2020

Componența Guvernului (în exercițiu din 23 decembrie 2020)[6]Modificare

Funcția membrului Guvernului Numele Portret În funcție din
Prim-ministru Aureliu Ciocoi (interimar)   31 decembrie 2020
Viceprim-ministru pentru reintegrare Olga Cebotari 9 noiembrie 2020
Ministru al afacerilor externe și integrării europene Aureliu Ciocoi   9 noiembrie 2020
Ministru al afacerilor interne Pavel Voicu   14 noiembrie 2019
Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului Ion Perju
Ministru al apărării Victor Gaiciuc   9 noiembrie 2020
Ministru al economiei și infrastructurii
Ministru al educației, culturii și cercetării Lilia Pogolșa 9 noiembrie 2020
Ministru al finanțelor
Ministru al justiției Fadei Nagacevschi 14 noiembrie 2019
Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale

Alte autorități administrative centraleModificare

Cancelaria de StatModificare

Asigurarea organizării activității Guvernului, stabilirea cadrului general pentru definirea priorităților Guvernului, asigurarea suportului metodologic și organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor și al altor autorități administrative centrale, monitorizarea implementării Programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice și informaționale, pregătirea proiectelor de hotărâri, ordonanțe și dispoziții, precum și verificarea executării hotărârilor, ordonanțelor și dispozițiilor revin Cancelariei de Stat.

În cadrul Cancelariei de Stat activează Corpul de control al Prim-ministrului, care efectuează controlul privind îndeplinirea de către administrația publică centrală de specialitate a atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ și a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al acestuia și în alte documente de politici publice.[4]

Cancelaria de Stat își desfășoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern.

Structura, statul de personal și asigurarea social-materială a funcționarilor Cancelariei de Stat se stabilesc de Guvern în baza principiului oportunității, iar condițiile de retribuire a muncii – în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Finanțarea cheltuielilor de întreținere a Cancelariei de Stat se efectuează în limita mijloacelor bugetare aprobate de Parlament pentru Guvern.[4]

Vezi șiModificare

ReferințeModificare

 1. ^ „CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA”. http://lex.justice.md. Accesat în .  Legătură externa în |publisher= (ajutor)
 2. ^ „PARLAMENTUL *cu privire la Guvern”. http://lex.justice.md. Accesat în .  Legătură externa în |publisher= (ajutor)
 3. ^ Conform articolului 97 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994.
 4. ^ a b c d e f g LEGEA Nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern (domeniul public)
 5. ^ Conform articolului 9 alineatul (2) al Legii Republicii Moldova nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate.
 6. ^ Conform articolului 1 al Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 146 din 14 noiembrie 2019 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.