Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Republica Moldova)

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Emblema Guvernului Republicii Moldova.png
Primul ministruGheorghe Ghidirim
Fondat1990
Prezență onlinewww.msmps.gov.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) este organul central de specialitate al administrației publice al Republicii Moldova care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate.

Domeniile de activitateModificare

 • sănătate
 • muncă
 • protecție socială
 • demografie

În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern și de alte acte normative, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărârile și dispozițiile Guvernului.

Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile de activitate, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competență.

Funcțiile de bazăModificare

 • elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile încredițate, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
 • colaborarea, în conformitate cu legislația națională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile încredințate.– monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

– monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

– monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

 • realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniile de activitate, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
 • examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
 • elaborarea, aprobarea și implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile de activitate, a planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea și publicarea rapoartelor respective;
 • organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului în cadrul Ministerului și, după caz, în cadrul instituțiilor bugetare din subordine;
 • asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului;
 • coordonarea și monitorizarea activității autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
 • gestionarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformelor sistemelor de asistență medicală și de protecție socială;
 • exercitarea altor funcții specifice.

ConducereModificare

 • Ministru
 • Secretar general
 • Secretar de stat în domeniul asistenței medicale spitalicești – Igor Curov
 • Secretar de stat în domeniul asistenței medicale primareTatiana Zatîc
 • Secretar de stat în domeniul sănătății publice – Denis Cernelea
 • Secretar de stat în domeniul asistenței sociale – Vasile Cușca

Lista miniștrilorModificare

Miniștri ai Sănătății (1990–2005; 2005–2017)
Miniștri ai Muncii, Protecției Sociale și Familiei (1992–2005; 2007–2017)
Nume Portret Mandat
1 Dumitru Nidelcu 30 august 1992 22 ianuarie 1998
2 Vasile Vartic 22 ianuarie 22 mai 1998
3 Vladimir Gurițenco 22 mai 1998 12 noiembrie 1999
4 Valerian Revenco 21 decembrie 1999 19 aprilie 2005
5 Galina Balmoș 22 ianuarie 2007 25 septembrie 2009
6 Valentina Buliga   25 septembrie 2009 18 februarie 2015
7 Ruxanda Glavan 18 februarie 30 iulie 2015
8 Mircea Buga 30 iulie 2015 20 ianuarie 2016
9 Stela Grigoraș 20 ianuarie 2016 26 iulie 2017
Nume Portret Mandat
1 Gheorghe Ghidirim 6 iunie 1990 5 aprilie 1994
2 Timofei Moșneaga Timofei Moșneaga 5 aprilie 1994 24 ianuarie 1997
3 Mihai Magdei 24 ianuarie 1997 22 mai 1998
4 Eugen Gladun 22 mai 1998 21 decembrie 1999
5 Vasile Parasca 21 decembrie 1999 19 aprilie 2001
6 Andrei Gherman 19 aprilie 2001 19 aprilie 2005
7 Valerian Revenco 19 aprilie 8 noiembrie 2005
8 Ion Ababii 8 noiembrie 2005 31 martie 2008
9 Larisa Catrinici 31 martie 2008 25 septembrie 2009
10 Vladimir Hotineanu   25 septembrie 2009 14 ianuarie 2011
11 Andrei Usatîi 14 ianuarie 2011 18 februarie 2015
12 Mircea Buga 18 februarie 30 iulie 2015
13 Ruxanda Glavan 30 iulie 2015 25 iulie 2017
Miniștri ai Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (2017–prezent)
Nume Portret Mandat
1 Stela Grigoraș 26 iulie 21 decembrie 2017
2 Svetlana Cebotari 10 ianuarie 19 septembrie 2018
3 Silvia Radu   25 septembrie 2018 8 iunie 2019
4 Ala Nemerenco 8 iunie 14 noiembrie 2019
5 Viorica Dumbrăveanu   14 noiembrie 2019 31 decembrie 2020

NoteModificare


Legături externeModificare