Moment în fizică și mecanică denumește o mărime fizică ce rezultă din produsul unei mărimi active date și una sau mai multe distanțe în raport cu un punct sau o axă. În funcție de caracterul mărimii active și de domeniul fizic aplicativ, momentele se clasifică în:

 • Moment cinetic orbital
 • Moment cinetic cuantic
 • Moment de inerție, cuantifică rezistența opusă de un corp supus unei rotații printr-o accelerație unghiulară, analog masei inerțiale (masă de inerție) care cuantifică rezistența corpurilor supuse prin accelerații liniare la mișcări de tranziție.
 • Moment de inerție planar, mărime privind rezistența unei secțiuni la solicitări mecanice.
 • Moment încovoietor, moment care apare într-un element structural în urma încovoierii.
 • Moment de torsiune, moment care determină răsucirea unui element structural.
 • Moment dat de un cuplu de forțe.
 • Moment de sarcină, în tehnica antrenării mecanice.
 • Moment electric dipolar, mărime fizică care caracterizează distribuția în spațiu a sarcinilor electrice polarizate.
 • Moment magnetic, este o mărime vectorială care măsoară intensitatea unei surse magnetice dipolare.
 • Moment static, mărime privind rezistența unei secțiuni la tensiuni tangențiale.