Neuroștiințe

Neuroștiințe (din franceză neurosciences) este un termen apărut la începutul anului 1970, care definește ansamblul științelor creierului (neurobiologie, psihofiziologie, psihobiologia, neuroetologia, neuropsihologie, neurofilozofia etc.). Termenul relevă tendința de integrare a demersurilor din domeniu, mai pronunțată în S.U.A. decât în Europa. Este în curs de dezvoltare curentul neuroștiințelor cognitive, care încearcă să coordoneze ori să integreze psihofiziologia, psihobiologia și neurobiologia cu psihologia cognitivă.

Schiță a celulelor cerebelului unei găini de S. Ramón y Cajal, în jur de 1905

Cuvântul neuroștiințe este relativ nou, prima societate de neuroștiințe fiind înființată abia în 1970. Ca domeniu, neuroștiințele se ocupă cu structura, funcția, neuroevoluționismul, dezvoltarea neuronală, genetică, biochimia, fiziologia, farmacologia, informatica, neuroștiințele computaționale și patologia sistemului nervos. În mod tradițional a fost văzută ca o ramură a biologiei. Cu toate acestea, recentele contribuții precum și interesul arătat de mai multe discipline, cum ar fi psihologia cognitivă, informatică, statistică, fizică și medicină, au dus la o abordare interdisciplinară a domeniului.

Neuroștiințele includ acum orice investigare sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului nervos central și/sau periferic al oricărui organism biologic. Metodologiile empirice folosite de cercetătorii în domeniu s-au extins enorm, de la analiza biochimică și genetică a dinamicii neuronului și a constituenților moleculari până la reprezentări grafice ale creierului pentru diferite activități.

Vedere de ansambluModificare

Studiul stiințific al sistemului nervos a cunoscut o creștere importantă în a doua jumătate a secolului XX, în special datorită revoluției înregistrate în biologia moleculară, electro-fiziologie și neuroștiințele computaționale. A devenit posibilă înțelegerea, în detaliu, a proceselor complexe care au loc în interiorul unui singur neuron. Cu toate acestea, modul în care rețelele de neuroni produc comportamentul intelectual, percepția, emoțiile, este încă prea puțin înțeles.

Sistemul nervos este compus dintr-o rețea de neuroni și alte celule (cum ar fi celulele gliale). Neuronii formează circuite funcționale, fiecare circuit fiind responsabil de anumite parți ale comportamentului la nivel de organism. Astfel, neuroștiințele oferă diferite perspective de studiu, de la nivel molecular la nivel celular, de la nivelul sistemului la nivelul cogniției.

La nivel molecular, întrebările de bază care își caută răspunsul includ mecanismul prin care neuronii generează și răspund la semnalele moleculare precum și modul în care axonii formează conexiuni complexe. La acest nivel, metodele biologiei moleculare și ale geneticii sunt folosite pentru a înțelege cum se dezvoltă și mor neuronii, cum schimbările genetice afectează funcțiile biologice. Morfologia, identitatea moleculară și caracteristicile fiziologice ale neuronilor precum și modul în care sunt legați de diferite acțiuni comportamentale sunt considerate ca fiind teme de interes la acest nivel. (Modul în care neuronii și conexiunile sunt modificate de experiență sunt adresate la nivel fiziologic și cognitiv.

La nivel celular, întrebările de bază sunt legate de mecanismele fiziologice și electro-chimice prin care neuronii procesează semnalele. Cum sunt semnalele procesate de dendrite, soma și axon, precum și modul în care neurotransmițătorii și semnalele electrice sunt folosite pentru a procesa semnalele în interiorul neuronului.

La nivel de sistem, întrebările sunt legate de modul în care circuitele sunt formate și folosite anatomic și fiziologic pentru a produce funcții fiziologice, cum ar fi reflexele, senzațiile, coordonarea activităților motorii, ritmul circadian, răspunsurile emoționale, procesul de învățare, memoria etc. Cu alte cuvinte, se studiază modul în care aceste circuite neuronale funcționează și mecanismul prin care comportamentul este generat. De exemplu, analiza la nivel de sistem încearcă să deslușească modul în care diferite activități senzoriale sau motorii au loc: cum funcționează vederea? cum învață păsările căntece noi și cum se orientează liliecii cu ajutorul ultrasunetelor?

 
MRI para-sagittal al unui pacient cu macrocefalie benignă.

La nivel cognitiv, neuroștiințele cognitive încearcă găsirea răspunsurilor la întrebările legate de modul în care funcțiile cognitive și fiziologice sunt produse de circuitele neuronale. Apariția unor noi tehnici de măsurare a activităților cerebrale cum ar fi imagistica neuronală (ex: fMRI, PET, SPECT), electrophysiology și analiza genetică umană, combinate cu tehnici experimentale sofisticate din psihologia cognitivă, dau posibilitatea oamenilor de știință din acest domeniu să încerce găsirea unor răspunsuri pentru întrebări abstracte legate de modul în care procesele cognitive umane și emoțiile sunt legate de anumite circuite neuronale.

Neuroștiințele includ toate domeniile care au ca obiect de studiu sistemul nervos. Psihologia, ca studiu științific al proceselor mentale, poate fi considerată ca sub domeniu al neuroștiințelor; cu toate acestea, anumiți teoreticieni din domeniu argumentează că, prin definiție, se prezintă tocmai contrariul - psihologia fiind studiul proceselor mentale care pot fi modelate de multe alte principii și teorii abstracte, cum ar fi psihologia comportamentală și cognitivă tradițională, care la rândul lor sunt independente de procesul neuronal. Termenul de neurobiologie este uneori folosit și ca substitut pentru neuroștiințe; cu toate acestea, el se referă la biologia sistemului nervos, pe când neuroștiințele se referă la studiul funcțiilor mentale care formează fundația pentru circuitele neuronale constituente. În Principles of Neural Science, laureatul premiului Nobel, Eric Kandel, consideră psihologia cognitivă ca fiind una din disciplinele de bază pentru înțelegerea creierului în neuroștiințe.

Neurologia și Psihiatria sunt specialități ale medicinei și sunt considerate, de către comunitatea academică internațională, ca fiind sub-domenii ale neuroștiințelor care se ocupă cu bolile sistemului nervos. Acești termeni se referă de asemenea la la disciplinele clinice care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul acestor boli. Neurologia se ocupă cu bolile sistemului nervos central și periferic, pe când psihiatria se ocupă de bolile mintale. Granițele dintre cele două discipline sunt destul de vagi, în general medici care își aleg una dintre acestea ca și specialitate sunt pregătiți în ambele domenii. Amândouă sunt strâns legate și influențate de cercetările din neuroștiințe.

IstoricModificare

Mai multe descoperiri istorice atestă faptul că practici chirurgicale similare trepanației au fost efectuate încă din perioada neolitică de către diferite culturi în întreaga lume. Manuscrise din jurul anului 5000 BC[necesită citare] atestă faptul că egiptenii aveau cunoștințe despre anumite simptome legate de probleme ale creierului.

În Egipt, începând din perioada Regatului Mijlociu, creierul a fost cu regularitate îndepărtat în procesul de mumificare. În aceea perioadă se credea că inima este responsabilă pentru producerea inteligenței. Dupa spusele lui Herodot, în timpul primului proces al mumificării: „Cea mai perfectă dintre practici este extragerea a unei părți cât mai semnificative din creier cu cîrlig metalic, iar ceea ce cîrligul nu este capabil să scoată este amestecat cu medicamente.”[necesită citare]

Convingerile conform cărora inima era sursa conștiinței nu s-au modificat până în timpul lui Hippocrate. El a fost primul care a crezut despre creier ca pe lângă implicarea sa în procesul senzorial, deoarece cele mai multe din organele specializate în aceasta (ex: ochii, urechile, limba) sunt localizate în cap foarte aproape de creier, creierul este responsabil și pentru inteligență. Aristotel, cu toate acestea. credea că inima este centrul inteligenței, iar creierul servea ca și mecanism de răcire pentru sânge. Acest model a fost acceptat până când medicul roman Galle, un discipol al lui Hippocrate și medicul gladiatorilor romani, a observat că pacienții săi își pierd facultățile mentale când suferă stricăciuni severe la nivelul creierului.

Abulcasis, creatorul chirurgiei moderne, în lucrarea Kitab al-Tasrif a adunat, prezentat și dezvoltat tehnici care sunt și astăzi folosite în neurochirurgie. Averroes a intuit existența bolii Parkinson și a atribuit proprietăți fotoreceptoare retinei. Avenzoar a descris meningita, trombofeblita intracraniană și a avut contribuții la neurofarmacologia modernă. Maimonides a scris despre bolile psihice și a descris turbarea și intoxicarea cu beladonă (mătrăgună).[1] În alte părți ale Europei evului mediu, Vesalius (1514-1564) și René Descartes (1596-1650) au adus la rîndul lor contribuții notabile.

Metodele de studiere a creierului au devenit mult mai sofisticate după inventarea microscopului și dezvoltarea unei noi tehnologii de îmbunătățire a contrastului de către Camillo Golgi spre sfârșitul anilor 1890. Noua tehnică folosea sare de cromat de argint pentru a putea observa structura neuronilor. Folosind această tehnică Santiago Ramón y Cajal a pus bazele doctrinei neuronale, ipoteză conform căreia unitățile funcționale ale creierului sunt neuronii. Golgi și Ramón y Cajal au împărțit premiul Nobel pentru medicină în 1906 pentru munca desfășurată în observarea, descrierea și catalogarea neuronilor. Ipoteza doctrinei neuronale a fost întărită de experimențele lui Galvani în folosirea electricității pentru excitarea musculaturii și a neuronilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea DuBois-Reymond, Müller, și von Helmholtz au demonstrat că neuronii sunt receptivi la stimuli electrici și activitatea lor afectează starea electrică a neuronilor adiacenți într-un mod predictibil.

In același timp, Paul Broca, sugerează ca anumite regiuni ale creierului sunt responsabile pentru anumite funcții. Această ipoteză a fost întărită de John Hughlings Jackson în urma observațiilor făcute în timpul supravegherii bolnavilor de epilepsie. Wernicke a dezvoltat mai târziu teoria conform căreia anumite zone ale creierului sunt specializate în înțelegerea și producerea sunetelor și a limbajului.[2]

Subdomenii majoreModificare

Domeniul Subiectele abordate
Molecular și celular genetica neuronală, citologia neuronală, celule glia, sinapsă, potențial de acțiune, neurotransmițători, imunologie neuronală
Comportamental psiholofie biologică, ritm circadian, endocrinologie neuronală, axa hypothalamico-pituitaro-gonadală, axa hypothalamico-pituitro-adrenală, neurotransmițători, controlul motor, procesarea senzorială, recepția photonică, efectele hormonale, efectele drogurilor și alcoolului, diferențele dintre sexe
Sistem Cortexul vizual, percepția, auzul, integrarea senzorială, durerea, vederea color, mirosul, gustul, sistemul motor, șira spinării, somnul, atenția
Dezvoltare axon, circumvoluții, factorul de creștere, joncțiunea neuromusculară, diferențierea neuronală, viața și moartea neuronilor, formarea sinapselor, vătămările și refacerea
Cognitiv atenția, controlul cognitiv, luarea deciziilor,emoțiile, limajul, memoria, motivația, perceptia, comportamentul sexual
Teoretic și computațional teoria cablului, modelul Hodgkin–Huxley, rețele neuronale, învățarea Hebbiană
Bolile și îmbătrînirea nebunia, vătămări ale coloanei vertebrale, sistemul nervos autonom, depresia clinică, anxietatea, boala Parkinson, dependeța, pierderea memoriei
Inginerie Proteze neuronale, interfețe creier computer
lingvistică limbaj, zona Broca
Educație methodologie, legături ale neuroștiințelor cu alte discipline, neuroștiințele și societatea, filosofia neuroștiințelor, cercetări interdisciplinare, neuroștiințele în cultura populară

Notă: În anii 1990, cercetătorul Jaak Panksepp a introdus termenul de "affective neuroscience"[3] pentru a sublinia faptul că studiul emoțiilor trebuie să fie un subdomeniu al neuroștiințelor, distinct de neuroștiințele cognitive sau comportamentale. Recent, aspectul social al emoțiilor la nivelul creierului a fost integrat în "social-affective neuroscience".

Teme majore de cercetareModificare

Oameni de știință din diferite subdomenii ale neuroștiințelor au ca focus urmatoarele teme și întrebări:

ReferințeModificare

CitateModificare

 1. ^ Martin-Araguz, A.; Bustamante-Martinez, C.; Fernandez-Armayor, Ajo V.; Moreno-Martinez, J. M. (2002). "Neuroscience in al-Andalus and its influence on medieval scholastic medicine", Revista de neurología 34 (9), p. 877-892.
 2. ^ Principles of Neural Science, 4th ed. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessel, eds. McGraw-Hill:New York, NY. 2000.
 3. ^ Panksepp, J., 1990 - A role for “affective neuroscience” in understanding stress: The case of separation distress circuitry. In: Puglisi-Allegra, S. and Oliverio, A., Editors, 1990, Psychobiology of stress, Kluwer, Dordrecht, pp. 41–58.

CărțiModificare

 • Bear, M.F. (). Neuroscience: Exploring the Brain. Baltimore: Lippincott. ISBN 0-7817-3944-6.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Kandel, ER (). Principles of Neural Science (ed. 4th ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-8385-7701-6.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Squire, LR (). Fundamental Neuroscience (ed. 2nd ed.). Academic Press. ISBN 0-12-660303-0.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Roberts, J (). From Molecules to Networks. Academic Press. ISBN 0-12-148660-5.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Sanes, DH (). Development of the Nervous System (ed. 2nd ed.). Academic Press. ISBN 0-12-618621-9.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Siegel, GJ (). Basic Neurochemistry (ed. 7th ed.). Academic Press. ISBN 0-12-088397-X.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 • Rieke, F (). Spikes: Exploring the Neural Code. Academic Press. ISBN 0-262-68108-0.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)

Cărți OnlineModificare

 • Neuroscience 2nd ed. Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, Lawrence C. Katz, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, S. Mark Williams. Published by Sinauer Associates, Inc., 2001.
 • Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular, and Medical Aspects 6th ed. by George J. Siegel, Bernard W. Agranoff, R. Wayne Albers, Stephen K. Fisher, Michael D. Uhler, editors. Published by Lippincott, Williams & Wilkins, 1999.

Contribuții recunoscuteModificare

Vezi șiModificare

Legături externeModificare