Prin paralaxă se înțelege variația direcției spre un obiect la o deplasare a observatorului, deplasare pe direcție perpendiculară pe direcția spre obiectul observat.

Paralaxa este utilizată, în geodezie și astronomie, pentru determinarea distanței până la un obiect inaccesibil.

La aparatele de măsură cu indicație analogică, paralaxa, dată de poziționarea ochiului observatorului față de acul indicator și cadranul aparatului, contribuie la erorile de măsură.

Vezi și

modificare