Podișul Sucevei se află în nord-vestul Podișului Moldovei. Acolo se află cele mai mari altitudini din Podișul Moldovei, ajungând la aproximativ 700 m.

La nord este mărginit de frontiera cu Ucraina, la sud Podișul Bârladului, la est, Câmpia Moldovei și respectiv la vest , Subcarpații Moldovei. Sunt formați din: Podișul Dragomirnei, Dealul Mare, Podișul Sucevei și Podișul Fălticenilor și Depresiunea Rădăuți. Podișul Sucevei este irigat în totalitate de râul Siret împreună cu afluenții lui.

Podișul Sucevei s-a format în orogeneza Alpină târzie, format din strate sedimentare aduse din Carpați. Contactul cu zona montană este foarte strâns, Podișul Moldovei fiind aici lipit de Carpații Orientali. Pe o mică porțiune se dezvoltă o depresiune mai largă (Depresiunea Rădăuți). Podișul Sucevei se continuă și la est de Valea Siretului, printr-o culme deluroasă, formată din roci mai dure, care se termină printr-un abrupt spre Câmpia Moldovei.

Podișul Sucevei este alcătuit din gresii, pietrișuri, nisipuri și argile. Straturile sunt înclinate în direcția N-S. Podișul fiind unul foarte fragmentat, cu masive mici, prezentând alternanță de coline și văi largi și lungi.

Relieful are interfluvii cu poduri largi ușor înclinate spre sud-est, fragmentate în general longitudinal. Văile au caracter de culoare largi cu lunci extinse și terase. Climatul este de podiș de altitudine medie, umed 650-700 mm, cu temperatura medie anuala de 6-7 grade C, 120 zile de îngheț, peste 150 zile cu temperaturi ce depășesc 10 grade și 70 zile cu temperaturi peste 25 grade C.(Dealurile și podișurile României- MIHAI IELENICZ).