Prevenirea incendiilor este o activitate a multor departamente de pompieri în lume. Scopul prevenirii incendiilor este de a educa publicul să ia măsuri de prevenire a incendiile care este cauza potențială a mai multor pagube materiale și umane și de a fi educată populația pentru a supraviețui. Prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție[1]. Multe departamente de pompieri au unul sau mai multe persoane care se ocupă de prevenire incendiilor, care pot fi de asemenea, o sarcină de rutină a acestora.

Pompierii explică persoanelor participante modul cum să folosească corect un stingător

În România

modificare

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care trebuie să participe autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul țării.[2]

Structuri de prevenire

În cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice și operatorilor economici, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității sunt constituie, după caz, următoarele structuri:

La nivelul unității administrativ-teritoriale, cadru tehnic p.s.i. se desemnează de către consiliul local. Activitățile de prevenire a incendiilor se desfășoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, pe baza regulamentului elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor[3].

Instruirea salariaților

Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se realizează prin instructaje și prin participarea la cursuri, aplicații, exerciții practice și antrenamente, în funcție de tipurile de risc specifice. Această activitate se face la angajare precum și periodic și se realizează prin următoarele categorii de instructaje[4].:

 • instructajul introductiv general
 • instructajul specific locului de muncă
 • instructajul periodic
 • instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune
 • instructajul special pentru lucrări periculoase
 • instructajul la recalificarea profesională
 • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituție

Inspecții de prevenire a incendiilor

modificare

Multe departamente de pompieri au structuri de prevenire a incendiilor sau persoane care se ocupă de această activitate, care este o sarcină de rutină a acestora. Acestea constau din persoane sau grupuri de pompieri care efectuează inspecții ale clădirilor pentru a se asigura că se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea incendiilor. Controalele cuprind unități de învățământ, cămine de copii și bătrâni ocazie cu care se fac prezentări de materiale privind prevenirea incendiilor și se verifică dacă personalul știe ce are de făcut în cazul în caz de incendiu. Cadrele militare de prevenire a incendiilor pot primii vizitatori în cadrul subunității de pompieri ocazie cu care se prezintă tehnica de intervenție.

Săptămâna Prevenirii Incendiilor

modificare

Săptămâna Prevenirii Incendiilor este organizat în Statele Unite în luna octombrie[5], perioada 4-10.10.2009.

 • Tema: „Nu te juca cu focul! Acesta arde.”
 1. ^ Termeni și expresii p.s.i. Pompierii români
 2. ^ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările si completările ulterioare Arhivat în , la Wayback Machine. Cap.1, art.1(2), lit. k
 3. ^ Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI 163 din 2007 Arhivat în , la Wayback Machine. Secțiunea a 2-a
 4. ^ Ordinul M.A.I. 712 din_2005_si_O. M.A.I._786_din_2005 - instruire în domeniul situațiilor de urgență
 5. ^ „National Fire Prevention Association (NFPA)”. Arhivat din original la . Accesat în . 

Bibliografie

modificare
Lectură suplimentară

Legături externe

modificare

Vezi și

modificare