Inspectorat județean pentru situații de urgență

Inspectoratul județean pentru situații de urgență (acronim: ISU) este o instituție publică (Departament Județean de Pompieri), structură specializată în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile constituie în fiecare județ și în municipiul București ca servicii public deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgentă (I.G.S.U.), denumit în continuare Inspectorat General. Fiecare inspectorat are o zonă de competență și subunități (detașamente, stație de pompieri, gărzi de intervenție) care își desfășoară activitatea la nivelul județului în baza regulamentului de organizare și funcționare iar acestea sunt conduse de inspector șef. În București inspectoratul are mai multe Grupuri de intervenție.

Pompă manuală de stingere a incendiilor trasă de cai din jurul anului 1900

Compunerea personalului

modificare

Pompierii profesioniști au grad militar. Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite în corpul soldaților și gradaților voluntari, corpul subofițerilor, corpul maiștrilor militari și corpul ofițerilor.[1][2].

Voluntariat la I.S.U.

modificare

Voluntar în cadrul în cadrul Inspectoratului Județean pentru Situațíi de Urgență (I.S.U.) – program „Salvator din pasiune”. Voluntarii la I.S.U. după parcurgerea programului acesta poate participa în funcție de competențele obținute la:

 • intervenții, după caz, în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat.
 • intervenții în acțiunile pe care acestea le implică, în funcție de nevoile operative și pregătirea acestora, etc.
 • intervenția în situații de urgență (căutare-salvare, stingere incendii etc.)[3].

Structuri specializate în cadrul I.S.U.

modificare
 • centrul operațional, care îndeplinește permanent, la nivelul zonei de competență, atribuțiile privind monitorizarea, evaluarea, înștiințarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea și coordonarea tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență;
 • inspecția de prevenire, care îndeplinește, la nivelul județului, atribuțiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare și control privind prevenirea situațiilor de urgență;
 • structura de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților, cu responsabilități în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum și a populației privind comportarea în situații de urgență;
 • subunități de intervenție organizate ca grupuri de prevenire și intervenție, detașamente speciale, detașamente, secții, stații, pichete de pompieri, de protecție civilă și mixte, având în componență un număr variabil de echipe și echipaje specializate pe tipuri de intervenții, precum și alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredințate;
 • structuri de suport logistic;
 • alte structuri funcționale (informare și relații publice, resurse umane, financiar, comunicații, etc.).

Atribuții principale inspectoratul județean

modificare
 
Concurs cercuri de elevi „Prietenii pompierilor” Timișoara, etapa județeană 2009

.

 
Un stingător cu CO2

.

 • planifică și desfășoară controale de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale;
 • desfășoară activități de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență (inundații, cutremur, alunecare de teren, etc.);
 • participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competență și avizează dispozițiile în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, emise de autoritățile publice locale, etc;
 • emite avize și autorizații, în condițiile legii;
 • monitorizează și evaluează tipurile de riscuri ;
 • participă la elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgență voluntare și private, precum și a populației;
 • organizează pregătirea populației privind comportarea în situații de urgență;
 • stingere incendiilor cu forțe proprii sau în cooperare, activități de înștiințare, avertizare, alarmare, alertare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență prim module (SMURD), asanare de muniție neexplodată;
 • controlează și îndrumă structurile subordonate, serviciile publice și private de urgență;
 • participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență;
 • planifică și desfășoară exerciții, aplicații și alte activități de pregătire, pentru verificarea viabilității documentelor operative;
 • stabilește, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 • controlează respectarea criteriilor de performanță, stabilite în condițiile legii, în organizarea și dotarea serviciilor voluntare și private, precum și activitatea acestora;
 • constată și sancționează, prin personalul desemnat, încălcarea dispozițiilor legale;
 • organizează concursuri profesionale locale și județene cu serviciile voluntare și private, precum și acțiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din școli Prietenii pompierilor[4].

Anual I.G.S.U. și unitățile I.S.U. Județene cu sprijinul autorităților și asociațiilor profesionale organizează concursuri profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din România, cercuri de elevi Prietenii pompierilor și cu tematica de protecție civila ,Cu viața mea apar viața" conform regulamentelor de concurs.

    Vezi și articolul:  Competiții internaționale de stingere a incendiilorVezi și articolele [[{{{2}}}]] și [[{{{3}}}]]Vezi și articolele [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] și [[{{{6}}}]]Vezi și articolele [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] și [[{{{10}}}]]Vezi și articolele [[{{{11}}}]], [[{{{12}}}]], [[{{{13}}}]], [[{{{14}}}]] și [[{{{15}}}]]Vezi și articolele [[{{{16}}}]], [[{{{17}}}]], [[{{{18}}}]], [[{{{19}}}]], [[{{{20}}}]] și [[{{{21}}}]].

Structuri de intervenție

modificare
 
Pompierii - SMURD echipaj de prim ajutor

.

Structuri de intervenție din cadrul inspectoratului județean/al municipiului București pentru situații de urgență:

 • grupul de intervenție are în subordine 3-4 subunități de valoare detașament special, detașament și/sau secție/stație/pichet;
 • detașamentul special are în compunere un număr variabil de echipaje de intervenție și alte structuri specializate;
 • detașamentul are în subordine minimum 7 echipaje de intervenție;
 • secția are în organică 5-6 echipaje de intervenție.
 • stația de intervenție are în subordine 3-4 echipaje de intervenție;
 • pichetul are în subordine 1-2 echipaje de intervenție;
 • echipajul/echipa de intervenție specific/specifică fiecărei/fiecărui autospeciale, utilaj reprezintă modulul de bază al subunității. Acesta/aceasta se constituie în baza instrucțiunilor tehnice de exploatare ale autospecialelor/utilajului.

În raport cu natura riscurilor și frecvența de manifestare a acestora se constituie subunități specializate de pompieri, de protecție civilă și mixte. Pentru fiecare subunitate (detașament special, detașament, secție, stație, pichet) se stabilește un raion de intervenție sau un obiectiv de importanță deosebită. Conducerea fiecărui detașament și a fiecărei secții se asigură de către comandant care este subordonat ierarhic conform prevederilor legale[5]. La ieșirea la pensie, pompierii profesioniști trec în rezervă și devin cadre militare în rezervă(rezerviști).

Coordonare intervenție

modificare

Coordonarea structurilor de intervenție la nivel județean se realizează prin prin centru operațional al inspectoratului județean pentru situații de urgență sau al altor structuri, după caz. Pentru gestionarea situațiilor de urgență de amploare și complexitate ridicată la nivel de județ se activează structuri de coordonare/conducere a intervenției: centru județean de coordonare și conducere a intervenției, denumite în continuare C.J.C.C.I. [6].

Dotarea I.S.U.

modificare
 
Autospecială pentru stingerea incendiilor(furgonetă) - Franța

Serviciile de urgentă au în înzestrare autospeciale pentru intervenții la incendii și utilaje de intervenție, de descarcerare și acordare a primului ajutor, echipament și aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, mijloace de transport, substanțe și alte materiale tehnice specifice, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevazute de lege[7].

Sărbători

modificare

13 septembrie - Zilei Pompierilor din România și 28 februarie Ziua Protecției Civile din România - autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici și instituțiile acorda sprijin material și financiar în organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor și a altor acțiuni specifice ocazionate de aceste evenimente. Inspectoratele, formațiile de cadeți, cercurile aplicative de protecție civilă, precum și cercurile "Prietenii pompierilor" participă, cu echipe reprezentative, la concursuri profesionale și sportive internaționale[8].

31 mai - Ziua Rezervistului Militar. Cu această ocazie instituțiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională pot sprijini, în condițiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment[9][10].

 1. ^ O.G nr. 88 din 2001 privind organizare și funcționare servicii publice, art.1-16 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001
 2. ^ Ordinul M.A.I. nr. 321 din 12 octombrie 2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, Monitorul Oficial nr. 728 din 26 octombrie 2007, art.1
 3. ^ Alege să fii voluntar! Blog Pompierii românii - servicii comunitate, 09.05.2016
 4. ^ H.G. Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență modificată cu H.G.. Nr. 606 din 29.08.2016 art.4 și 11
 5. ^ Ordinul M.A.I. 360 din 14.09.2004 actualizat în 2014 Criterii de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, art.5
 6. ^ Ordin MAI 181 din 12.08.2010 Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I., art.42, M.Of. 598 din 24.08.2010
 7. ^ O.G nr. 88 din 2001 privind organizare și funcționare servicii publice, art.23 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001
 8. ^ H. G. nr. 1.490 din 9 septembrie 2004, art.1 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei I.G.S.U. prevăzut în Anexa nr.1 (art.39 și 40)
 9. ^ H.G.467 din 2010, Ziua rezervistului militar..., pp.  art.1-3
 10. ^ Calendar militar Ministerul Apărării Naționale

Bibliografie

modificare
 • O.G nr. 88 din 2001 privind organizare și funcționare servicii publice publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001
 • H.G. Nr.1490 din 9 septembrie 2004 Regulamentului de organizare si funcționare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 884 din 28 septembrie 2004
 • Ordonanța de Urgență Nr.21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26 aprilie 2004
 • H.G. Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, M.Of.Nr. 885 din 28 septembrie 2004
 • Ordinul M.A.I. 360 din 14.09.2004 actualizat în 2014 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, art.5, Monitorul Oficial Nr. 958 din 19 octombrie 2004
 • Ordin MAI 181 din 12.08.2010 pentru aprobarea Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administrației și Internelor, M.Of. 598 din 24.08.2010
 • H.G. nr. 467 din 12 mai 2010 privind instituirea Zilei rezervistului militar, M.Of. 333 din 19 mai 2010
 • Ordinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 1516 din 2018 privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat care modifică și completează Ordinul I.G. nr. 211 din 2016 referitor la Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Inspectoratelor Județene pentru pentru Situații de Urgență/București - Ilfov.

Legături externe

modificare

Vezi și

modificare