Program Hello, world!

Hello, world! este un program de calculator foarte simplu care doar afișează pe dispozitivul de ieșire (de obicei, ecran) textul englez Hello, world!. Este folosit pentru a testa funcționarea compilatorului sau pentru a ilustra începătorilor limbajul de programare ales.

ABAPModificare

Report ZHello.
write 'Hello, World!'.

AdaModificare

with Ada.Text_IO;
 
procedure Hello_World is
 use Ada.Text_IO;
begin
  Put_Line("Hello, world!");
end;

ALGOLModificare

BEGIN
  DISPLAY ("Hello, world!");
END.

AppleScriptModificare

display dialog "Hello, world!"

AutoItModificare

#include <MsgBoxConstants.au3>
 
Msgbox($MB_ICONINFORMATION, "", "Hello, world!")

AWKModificare

BEGIN { print "Hello, world!" }

BASICModificare

PRINT "Hello, world!"

BatchModificare

@echo Hello, World!

Boo (limbaj de programare)Modificare

print "Hello, world!"

BrainfuckModificare

++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.

CModificare

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

C++Modificare

#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
  return 0;
}

sau

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hello, world!" << endl; // endl sau "\n";
  return 0;
}

C#Modificare

class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  } 
}

CleanModificare

module hello
 Start :: {#Char}
 Start = "Hello, world!"

CoffeeScriptModificare

alert('Hello, world!')

DModificare

import std.stdio;
 
void main()
{
 writeln("Hello, world!");
}

EModificare

println("Hello, world!")

FortranModificare

program hello
  write(*,*) 'Hello, world!'
end program hello

HaskellModificare

module Main (main) where
 
main = putStrLn "Hello, world!"

JModificare

'Hello, world!'

JavaModificare

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args)
  {
     System.out.println("Hello, World!");
  }
}

JavaScriptModificare

document.write('Hello, world!');

sau ca un mesaj de alertă:

alert('Hello, world!');

LispModificare

Common LispModificare

(print "Hello world!")

SchemeModificare

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

LOLCODEModificare

HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE

LuaModificare

print("Hello, world!")

MATLABModificare

disp('Hello, world!')

OberonModificare

MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String("Hello, world!");
  Out.Ln
END Hello.

Objective-CModificare

#import <stdio.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(void)
{
  NSLog(@"Hello, world!\n");
  return 0;
}

OpenEdge Advanced Business LanguageModificare

 DISPLAY "Hello World!".

OzModificare

{Show 'Hello, world!}

PascalModificare

program hello;
begin
  writeln('Hello, world!');
  readln;
end.

PerlModificare

print "Hello, world!\n";

PietModificare

 

PHPModificare

<?php echo "Hello, World!\n";?>

sau, mai simplu:

<?="Hello, World!\n"?>

PrologModificare

main :- write('Hello, world!'), nl.

PythonModificare

print ( "Hello, world!" )

sau

 import sys
 sys.stdout.write("Hello, world!\n")

RModificare

cat('Hello, world!\n')

REXXModificare

say Hello, world!

RubyModificare

print "Hello, world!"

SchemeModificare

(let ((hello0 (lambda() (display "Hello world") (newline))))
 (hello0))

Seed7Modificare

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

SmalltalkModificare

Transcript show: 'Hello, world!'.

SQLModificare

SELECT 'Hello, world!' FROM DUMMY;
SELECT 'Hello, world!' FROM DUAL;
SELECT 'Hello, world!';

Tcl/TKModificare

puts "Hello, world!"

TuringModificare

put "Hello, world!"

Visual BasicModificare

Sub Main()
 Print "Hello, world!"
End Sub

WhitespaceModificare