Scrisori din Turcia este opera cea mai cunoscută a scriitorului maghiar Kelemen Mikes. Colecția de 207 scrisori ficționale, dintre care prima este datată din 10 octombrie 1717, iar ultima din 20 decembrie 1758, descriu viața de toate zilele a coloniei maghiare aflată în exil în Turcia, conținând totodată o serie de informații istorice.

Pagina de titlu a primei ediții (1794)

Mikes, fiind curtean al principelui Francisc Rákóczi al II-lea, după nereușita revoltei antihabsburgice l-a însoțit în exil în Polonia, Franța și Turcia. În Franța a făcut cunoștință cu literatura contemporană, printre altele cu Scrisorile doamnei de Sévigné, fapt care l-a influențat în alegerea genului literar.

Opera a apărut pentru prima oară în 1794, la Szombathely. De-a lungul timpului a avut mai mult 47 de ediții în maghiară. Lucrarea a fost tradusă în limbile turcă, germană, română, engleză, italiană și franceză.

Traduceri

modificare

Pe baza bazelor de date worldcat.org și mokka.hu:

  • (turcă) Türkiye mektupları. Trad. Sadrettin Karatay. Ankara: Maarif Matbaasi. 1944–1945.
  • (germană) Briefe aus der Türkei. Trad. Sybille Baronin Manteuffel-Szöege. Graz: Styria. 1978. ISBN 322210901X
  • (română) Scrisori din Turcia. Trad. Gelu Păteanu. București: Kriterion. 1980.
  • (engleză) Letters from Turkey. Trad. Bernard Adams. New York: Kegan Paul International. 1998. ISBN 9780710306104
  • (italiană) Lettere dalla Turchia. Trad. Cinzia Franchi. Roma: Lithos. 2006. ISBN 8889604050
  • (franceză) Lettres de Turquie. Trad. Krisztina Kaló, Thierry Fouilleul. Paris: Champion. 2011. ISBN 9782745322500

Bibliografie

modificare
  • Sőtér István, ed. (). A magyar irodalom története II. Budapest: Akadémiai. p. 516–524. ISBN 963 05 1639 X.  [Istoria literaturii maghiare]
  • Tüskés Gábor, ed. (). Írók a száműzetésben: Mikes Kelemen. Budapest: Universitas. ISBN 978 963 9671 39 3.  [Scriitori în exil: Mikes Kelemen]