Sfatul Național Român din Țara Bârsei

Sfatul Național din Țara Bârsei a fost un organ reprezentativ al tuturor românilor din Țara Bârsei, ce a ființat în lunile noiembrie și decembrie ale anului 1918.

Delegaţi braşoveni la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Sfatul a fost convocat pentru data de 2/15 noiembrie 1918 în casa parohială a Bisericii Sf. Nicolae din Brașov. Au participat un număr mare de locuitori atât din oraș cât și din cele 23 de așezări învecinate. Rezultatul adunării a fost alegerea un comitet executiv care să susțină dorința românilor de a se uni cu România și care să organizeze gărzile naționale în fiecare localitate. Membrii comitetului au fost:

De asemenea s-a hotărât înființarea unui nou ziar, Glasul Ardealului. Primul număr a apărut la 9/22 noiembrie 1918, militând pentru drepturile și năzuințele românilor.

„Români din toate unghiurile țării! Organizați-vă! Faceți să rasune glasul vostru dintr-un colț în celălalt al lumii, în cinstea și mândria neamului nostru întreg”
Glasul Ardealului, nr. 1/9(22) noiembrie 1918
„Ridicați capetele voastre, frați Români spre ceriuri și cu credința moștenită dela străbuni aprindeți în sufletele voastre făclia curată a iubirii de neam, căci iată a sosit ceasul fatal, când ni se cere poate ultima sforțare a bărbăteștei hotărâri. Orice jertfă am aduce acum, ea dispare în fața măreției momentului, căci cutremurând adâncurile Vă zicem: Acum ori niciodată!”
Glasul Ardealului, nr. 4/14(27) noiembrie 1918

Pe 17/30 noiembrie o delegație a Țării Bârsei formată din aproximativ 500 de persoane a plecat spre Alba Iulia pentru a asista și a-și aduce aportul la lucrările Adunării Naționale. O zi mai târziu, aceasta a proclamat unirea Banatului, Transilvaniei și Țării Ungurești cu România.

Bibliografie modificare

  • Magazin Istoric, nr. 11 din noiembrie 1968, p. 21

Vezi și modificare

Legături externe modificare