Sistemul European al Băncilor Centrale

Banca Națională din Slovacia, face parte din eurosistem din 2009

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) a fost creat în conformitate cu Tratatul de la Maastricht și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Este format din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE.

Eurosistemul cuprinde BCE și BCN ale statelor membre care au adoptat euro, în prezent, în număr de 19.

AtribuțiiModificare

Eurosistemul are patru atribuții principale:

 • aplicarea politicii monetare adoptate de către Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene
 • derularea operațiunilor valutare
 • deținerea și administrarea rezervelor oficiale ale statelor din zona euro
 • promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți

Membri actualiModificare

Comitetele SEBCModificare

Organele de decizie ale BCE sunt susținute de către comitetele SEBC. Aceste comitete sunt importante și în cadrul cooperării intra-SEBC. Ele sunt formate din membri ai BCE și ai băncilor centrale naționale (BCN) ale Eurosistemului, precum și din membri ai altor organisme competente, cum ar fi autoritățile de supraveghere naționale, în cazul Comitetului de supraveghere bancară. BCN ale statelor din afara zonei euro au numit experți care să participe la ședințele comitetelor SEBC ori de câte ori un comitet supune dezbaterilor aspecte care țin de competența Consiliului general. Mandatele comitetelor sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor, căruia comitetele îi raportează prin intermediul Comitetului executiv. În prezent există următoarele comitete:

 • Comitetul de contabilitate și venituri monetare
 • Comitetul de supraveghere bancară
 • Comitetul pentru bancnote
 • Comitetul pentru metodologia costurilor
 • Comitetul de comunicare al Eurosistemului/SEBC
 • Comitetul director al Eurosistemului pentru IT
 • Comitetul pentru tehnologia informației
 • Comitetul auditorilor interni
 • Comitetul pentru relații internaționale
 • Comitetul juridic
 • Comitetul pentru operațiuni de piață
 • Comitetul de politică monetară
 • Comitetul pentru sistemele de plăți și de decontare
 • Comitetul de statistică

Aurul deținut de băncile centrale SEBCModificare

Banca Centrală Aur tone Observații
  Banca Centrală Europeană Exemplu Exemplu
  Österreichische Nationalbank Exemplu Exemplu
  Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique Exemplu Exemplu
  Kεντρικη Τραπεζα της Κυπρου (Kentrike Trapeza tis Kyprou) Exemplu Exemplu
  Eesti Pank Exemplu Exemplu
  Suomen Pankki/Finlands Bank 49 [1]
  Banque de France 2435 [2]
  Deutsche Bundesbank 3391 [3]
  Τράπεζα της Ελλάδος (Trapeza tis Ellados) Exemplu Exemplu
  Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland Exemplu Exemplu
  Banca d'Italia 2452 [4]
  Latvijas Banka 7,73 [5] De la 1 ianuarie 2014
  Lietuvos Bankas De la 1 ianuarie 2015
  Banque Centrale du Luxembourg Exemplu Exemplu
  Bank Ċentrali ta’ Malta Exemplu Exemplu
  De Nederlandsche Bank 612 [6]
 : Banco de España Exemplu Exemplu
  Banco de Portugal 172,6 [7]
  Národná banka Slovenska Exemplu Exemplu
  Banka Slovenije Exemplu Exemplu

Vezi șiModificare

NoteModificare

Legături externeModificare