Teorema lui Menelaus

teoremă în geometria plană

Teorema lui Menelaus este una din teoremele clasice ale geometriei. Poartă numele lui Menelau din Alexandria, căruia îi este atribuită. Se referă la intersecția laturilor unui triunghi cu o dreaptă.

Cazul 1: Dreapta DEF trece prin triunghiul ABC
Cazul 2: Dreapta DEF nu trece prin triunghiul ABC

Definiție modificare

Dacă punctele   și   sunt conținute, respectiv, în dreptele   și   ale triunghiului  , rezultă că ele sunt coliniare dacă și numai dacă are loc relația:

 

Teorema reciprocă modificare

Dacă D aparține lui BC, E aparține lui CA, F aparține lui AB și dacă D, E, F sunt situate două pe laturi și unul pe prelungirea laturii sau toate trei pe prelungirile laturilor și dacă

 , atunci punctele   sunt coliniare.

Vezi și modificare