Universitatea din Craiova

universitate din Craiova, România
Pentru alte sensuri, vedeți Universitatea Craiova.
Universitatea din Craiova
FondatorRegele Mihai I al României
Informații
Fondată21 aprilie 1947 (promulgare)
25 aprilie 1947
Clasificareeducație și cercetare științifică
Localizare
Țara România
OrașCraiova
Coordonate44°19′N 23°48′E ({{PAGENAME}}) / 44.32°N 23.8°E
Centre teritorialeDrobeta-Turnu Severin
Conducere
RectorProf. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu
Alte informații
CuloriGalben, Alb și Roșu             

Universitatea din Craiova este o instituție de învățământ superior de stat din Craiova, România. Universitatea a fost înființată în 1947 și cuprinde 12 facultăți.[1] Universitatea din Craiova este o instituție de învățămant modernă ce deservește peste 26.000 de studenți, în anul 2017. Oferta academică cuprinde studii universitare, postuniversitare, masterale și doctorale.

Universitatea astăzi
Clădirea Universității la 1900 (atunci Palatul de Justiție)

În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.[2][3]

Istoric modificare

Craiova este un vechi centru al învățământului românesc. Învățământul organizat este instituit aici în 1759 de Constantin Obedeanu. În primăvara anului 1826 școala Obedeanu este transformată în Școala Națională de Limba Română. Ca vechime, este a doua școală românească de grad mediu din Țara Românească, după liceul "Sfântu Sava" din București (1818).

Demersurile de întemeiere a unei instituții universitare în inima Olteniei au fost încununate prin Legea nr. 138 pentru înființarea și organizarea Universității din Craiova și a Eforiei ei, promulgată de Majestatea Sa, Regele Mihai I, la 21 aprilie 1947 și publicată în Monitorul Oficial al Regatului României (25 aprilie 1947).

În 1947, se înființează Facultatea de Agronomie, redenumită, un an mai târziu, Institutul Agronomic (initial cu Facultatea de Agricultură și, pentru o perioadă, cu Facultatea de Mașini Agricole, iar mai târziu, și cu Facultatea de Horticultură). În paralel, în perioada 1951-1958, în Craiova a funcționat Institutul de Mașini și Aparate Electrice (cu Facultatea de Electrotehnică și, pentru scurt timp, Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii și Transporturilor).

În 1959, se înființează Institutul Pedagogic de 3 ani(cu Facultățile de Filologie, Fizică-Chimie, Matematică și de Științe Naturale). modificare

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 894 din 27 august 1965 ia naștere Universitatea din Craiova. În hotărârea menționată se stabilea că Universitatea din Craiova va cuprinde: Facultatea de Matematică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Horticultură. Hotărârea prevedea că, odată cu înființarea Universității, Institutul Agronomic își încetează activitatea, facultățile lui trecând în cadrul acesteia, iar Institutul Pedagogic de 3 ani va continua să funcționeze cu Facultatea de Istorie-Geografie și Facultatea de Științe Naturale, dar va fi integrat administrativ și funcțional noii instituții universitare.[4]

În aceste condiții, în septembrie 1966 se deschid oficial cursurile Universității din Craiova, cu șapte facultăți de profil universitar, agronomic, tehnic și economic, și cu două facultăți de profil pedagogic. În perioada 1970-1998 avea să funcționeze și Facultatea de Medicină (astăzi, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova).

Facultăți modificare

Există aici următoarele facultăți:

 1. Facultatea de Agronomie
 2. Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
 3. Facultatea de Drept
 4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 5.  Facultatea de Educație Fizică și Sport
 6. Facultatea de Horticultură
 7. Facultatea de Inginerie Electrică
 8. Facultatea de Litere
 9. Facultatea de Mecanică
 10. Facultatea de Teologie Ortodoxă Arhivat în , la Wayback Machine.
 11. Facultatea de Științe
 12. Facultatea de Științe Sociale

Din structura Universității din Craiova fac parte și trei departamente:

1.     Limbi moderne aplicate

2.     Matematici aplicate

3.     Pregătire personalului didactic

CAMPUS modificare

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studențești (plus unul la Drobeta Turnu-Severin) din 4 campusuri:

Campus Agronomie 

Campus Mecanică 

Campus Electrotehnică 

Campus Educație Fizică și Sport  

Facilități

Toate căminele Universității din Craiova dispun de săli de lectură pentru studenți și săli de tratament, iar căminele 3, 6, 7, 10, 12 și 14 au spălătorii, unde sunt montate mașini de spălat cu cartele reîncărcabile și jetoane, precum și oficii de preparare a hranei, dotate la standarde europene.

Toate căminele sunt legate la rețeaua de televiziune prin cablu, fiind conectate la internet prin rețeaua RoEduNet.

Toate campusurile sunt deservite de personal de îngrijire și întreținere. 

Servicii medicale

Toți studenții Universității din Craiova beneficiază de consultații medicale gratuite, de medicină generală și stomatologie, prin intermediul Cabinetului Medical Studențesc pentru afecțiuni acute și/sau cronice, bilete de trimitere pentru alte specialități, recomandare pentru analize medicale și interpretarea acestora.

Burse studențești modificare

Bursele de performanță se acordă

-         începând cu anul II de studiu

-         pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacanțelor, pe bază de concurs

-         studenților integraliști numai de la programele de licență, cursuri  de zi, cu rezultate profesionale de excepție (media generală pe ultimele două semestre trebuie să fie 10), dar și cu rezultate de cercetare științifică, culturale, sportive sau organizatorice. 

Bursa de merit se acordă

-         pe perioada unui semestru universitar

-         studenților de la cursurile de zi, licență și masterat

-         studenților de la cursurile de zi, licență și masterat

-         studenții trebuie să fie integraliști, școlarizați în regim bugetat, 

-         media minimă este stabilită în funcție de profilul facultății  (minim 9 pentru facultățile cu profil uman și minim 8 pentru facultățile cu profil real). 

Bursa socială se acordă

-         pe perioada unui semestru universitar

-         studenților de la cursurile de zi, licență și masterat

-         la cerere, studenților care nu beneficiază de bursă de merit

-         în funcție de situația materială sau de sănătate a studentului

-         în limita de 10% din fondul total de burse alocat universității. 

-         pot beneficia de bursă socială din alocațiile bugetare și studenții de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7. alin.1, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau plasament familial.

-         la propunerea comisiilor de burse pe facultate și cu aprobarea Consiliului de Administrație se pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale facultăților, la cerere, burse sociale studenților școlarizați în regim cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.2.

Bursă de ajutor social ocazional:

-         indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă

-         pe baza cererii studentului care se încadrează în anumite situații: pentru îmbrăcăminte (de maxim două ori în decursul unui an universitar), de maternitate sau în caz de deces.

Bursele speciale instituite doar la Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă

-         susținerii studenților cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, științifică, cultural-artistică sau sportivă, în activitățile-suport din universitate/facultate.

-         lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administrație.

Bursa INCESA se acordă:

- pentru activități de cercetare aplicativă desfășurate de studenți.

- studenților implicați în activități de cercetare aplicată cu finalitate și utilitate dovedite pentru partenerii și beneficiarii Universității din Craiova;

- studenților implicați în activități de cercetare aplicativă desfășurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universității din Craiova;

- studenților implicați în promovarea cercetării, inovării și transferului de tehnologie și cunoaștere prin desfășurarea unor activități suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație;

- studenților care obțin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculați.

Studenții pot primi și burse de la persoane fizice sau juridice – agenți economici, asociații  nonguvernamentale, fundații etc. – pe baza de contract încheiat direct cu studenții. 

Presa la Universitatea din Craiova modificare

Tele U - postul de televiziune al UCV

TeleUniversitatea sau, mai pe scurt Tele U, transmite în Craiova și în localitățile învecinate, are emisie de 24 de ore, 15 ore sunt acoperite cu emisiuni producție proprie și 9 ore de videotext. Tele U susține diversele activități desfășurate în cadrul Universității din Craiova, oferta educatională a fiecărei facultăți în parte, prin promovarea acestora în cadrul știrilor și al emisiunilor.

În cadrul jurnalelor live, postul de televiziune informează cetățenii despre evenimentele importante care au loc zilnic în zona Olteniei, punând accent pe educație, cultură și administrație.

Este disponibil în grila digitală din Județul Dolj a operatorului de cablu RCS & RDS pe penultima poziție.  

Radio Campus Craiova este un post de radio studențesc, cu transmisiune online. Scopul său este promovarea activităților desfășurate în Universitate, transmiterea informațiilor de interes pentru studenți, precum și elaborarea grilei de programe în concordanță deplină cu nevoile și așteptările studenților. Activitățile din cadrul radioului studențesc sunt desfășurate de către studenți voluntari de la diferite specializări ale Universității din Craiova și contribuie esențial la aplicarea dreptului la liberă exprimare al studenților. Radio Campus oferă prilejul studenților de la specializările din domeniul jurnalismului și al comunicării să facă practică într-un cadru modern și eficient. Pe lângă acestea, Radio Campus oferă și posibilitatea realizării unor producții audio proprii în studioul amenajat în căminul nr. 6 din campusul Facultății de Mecanică.

Vivat studentia este o pulicație electronică a studenților de la specializarea Jurnalism. Subiectele se referă exclusiv la viața studențească.

Tur virtual modificare

Clădirea centrală

Clădire Drept

Corp Agronomie

Casa Universitarilor

Biblioteca modificare

Biblioteca Universității din Craiova este o structură cultural științifică, de drept public, fără personalitate juridică, funcționând ca unitate aferentă Universității. Înființată în anul 1948 ca Bibliotecă a Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu, aceasta devine în 1966 bibliotecă universitară cu profil enciclopedic susținând procesul de instruire, formare, educare și cercetare și deservind prioritar studenții, cadrele didactice și cercetătorii Universității. În cadrul Bibliotecii funcționează Centrul de Documentare Europeană (European Documentation Centre), Punctul de Acces la Informații (Point d’access a l’information) și Biblioteca Institutului Goethe (Deutscher Lesesaal). În prezent, Biblioteca deține un fond de aproximativ 1 milion de volume.

Galerie foto modificare

Note modificare

Legături externe modificare