Un watt-oră (pronunțat [vato], cu sufixe flexionare fie la primul element, fie la al doilea: wattul-oră, wați-oră etc. sau watt-ora, watt-orele etc.), notat Wh sau W·h, este o unitate de măsură pentru energie, egală cu cantitatea de energie transferată de un proces care dă sau primește o putere de un watt timp de o oră. Watt-ora nu face parte din Sistemul Internațional de unități, în care unitatea de măsură pentru energie este joule-ul (J). Echivalența este dată de 1 Wh=3600 J=3,6 kJ.

În practică se utilizează frecvent, pentru specificarea cantităților de energie, unități-multiplu ale wattului-oră. Denumirile lor sunt formate din wh cu prefixe: kilowatt-oră (kWh), megawatt-oră (MWh), gigawatt-oră (GWh) și terawatt-oră (TWh). Acestea se utilizează îndeosebi pentru menționările cantităților de energie (electrică) produsă sau a consumurilor de energie electrică (uneori și energie termică sau pentru combustibili).

Valorile echivalente în joule sunt:

1 kWh = 3,6 MJ
1 MWh = 3,6 GJ
1 GWh = 3,6 TJ
1 TWh = 3,6 PJ

În mod greșit, se utilizează adesea formularea kilowatt pe oră (kW/h). Este o exprimare eronată, pentru că wattul și kilowattul sunt unități de măsură pentru putere; în consecință, unitățile de putere (doar) înmulțite cu o unitate de măsură pentru timp dau unități de măsură pentru energie (energia este puterea înmulțită cu timpul sau, invers, puterea este energia transferată în unitatea de timp). În exprimarea greșită, kilowattul împărțit la o unitate de măsură pentru timp (kW/h), ar da o unitate de măsură pentru rata puterii.[1]

NoteModificare