Wikipedia:Formate drepturi de autor pentru imagini

Informații generale privind drepturile de autor la Wikipedia se găsesc la Wikipedia:Drepturi de autor.
Comandă rapidă:
WP:FDAI

Această pagină listează formatele disponibile pentru a preciza sursa și situația drepturilor de autor pentru fișierele trimise la Wikipedia (imagini, înregistrări audio, etc.). Un fișier care nu are precizate aceste detalii sau la care detaliile sunt evident greșite riscă să fie șters.

Dacă formatul pe care îl căutați nu există pe această pagină vă rugăm să îl creați și să îl introduceți în această listă, sau să cereți ajutorul unui utilizator cu experiență.

Administratori: formatele folosite frecvent trebuie introduse și la pagina MediaWiki:Licenses, pentru a apărea la pagina de trimitere a fișierelor, în meniul „Licențiere”.

Format Rezultat
{{DP-inapt}}

Pentru imaginile inapte de drepturi de autor (linii, cercuri, litera A, cheia sol) pentru care nu se poate pretinde că s-a făcut un efort de creație.

{{DP-Artă}}

Pentru imaginile ce reprezintă lucrări bi-dimensionale de artă se aplică următoarea etichetare specifică domeniului artei

  Opera de artă bi-dimensională redată în această imagine este domeniu public în întreaga lume (public domain worldwide, în limba engleză), datorită fie morții autorului, fie datei publicării acesteia. Ca atare, această reproducere este de asemenea parte a domeniului public. (Cele de mai sus se aplică reproducerilor create în SUA, Germania și multe alte țări. Vedeți și articolul dedicat procesului Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).


{{DP-Artă-100}}

Pentru imaginile ce reprezintă lucrări bi-dimensionale de artă, pentru care se aplică legea drepturilor de autor pentru perioada de viață a autorului plus încă 100 de ani, se aplică următoarea etichetare specifică legislației Statelor Unite ale Americii și a altor țări cu legislație asemănătoare

Opera de artă bi-dimensională redată în această imagine este domeniu public în Statele Unite ale Americii și în acele țări ale lumii cu o limită a drepturilor de autor acoperind întreaga viață a autorului acesteia plus 100 de ani. Această fotografie a operei de artă reproduse aici este, de asemenea, domeniu public în SUA. (Vedeți procesul Bridgeman Art Library v. Corel Corp..)

{{DP-70}}

Pentru imaginile pentru care se aplică legea drepturilor de autor pentru perioada de viață a autorului plus încă 70 de ani, se aplică următoarea etichetare specifică legislației Statelor Unite ale Americii și a altor țări cu legislație asemănătoare

  Această imagine se află în domeniul public deoarece drepturile de autor au expirat. Se aplică în Statele Unite, Canada, Uniunea Europeană și în acele țări cu o limită a drepturilor de autor acoperind întreaga viață a autorului acesteia plus 70 de ani. DP//ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formate_drepturi_de_autor_pentru_imagini
{{DP-anonim}}

Pentru imaginile cu autor anonim sau sub pseudonim, care, potrivit legii, au peste 70 de ani de la data aducerii la cunoștință publică a acestora. Atenție! În cazul în care identitatea autorului este adusă la cunoștința publică înainte de expirarea termenului mai sus pomenit sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identității autorului, se aplică dispozițiile prevăzute la {{DP-70}}.

Această imagine este domeniu public deoarece drepturile de autor au expirat. Autorul este anonim sau sub pseudonim, și, până la 70 de ani de la publicarea imaginii, nu a fost dezvăluită identitatea sa. Drepturile de autor, în acest caz, se aplică 70 de ani de la publicarea imaginii.

{{DP-Rusia}}

Pentru lucrările pentru care, conform art. 8 al Legii Federației Ruse pentru drepturile de autor și drepturile conexe, nu se aplică drepturile de autor.

 
Această lucrare este în domeniu public deoarece nu este protejat cu drepturi de autor în Federația Rusă și posibil nici în alte țări. Prin art. 8 al Legii Federației Ruse pentru drepturile de autor și drepturile conexe se renunță în acest caz la drepturile de autor. În conformitate cu prevederile acestui articol, sunt excluse de la protejarea prin drepturi de autor documentele oficiale, (legi, decizii, alte texte legislative cu caracter administrativ sau juridic) și traducerile lor oficiale; emblemele de stat și însemnele oficiale, (steagurile, stemele, semnele monetare, și alte simboluri ale statului și însemne oficiale); lucrările folclorice; comunicările și faptele cu privire evenimete care au caracter informativ.
 
{{DP-Italia}}

Pentru imaginile care reprezintă lucrări publicate în Italia, folosite după 20 de la prima publicare, sau după 70 de ani de la moartea autorului

Această imagine a fost creată și este în domeniul public în Italia, deoarece termenul de protejare a drepturilor de autor a expirat. În conformitate cu Legea nr. 633 din 22 aprilie 1941, revizuită prin legea nr. 128 din 22 mai 2004, articolul 87 și articolul 92.
...fotografiile documentare simple, fără contribuții creatoare ale autorului intră în domeniul public după 20 de ani numărați din ziua de 1 ianuarie a anului următor primei lor publicări.
Cele mai multe imagini întră însă în domeniul public la 70 de ani de la moartea autorului lor.
Această regulă se aplică oriunde în lume.
{{DP-India}}

În conformitate cu „Legea indiană a drepturilor de autor”, toate fotografiile intră în domeniul public după șaizeci de ani numărați din următorul an calendaristic după prima publicare.

 
Această imagine se află acum în domeniu public deoarece termenul de protejare a drepturilor de autor a expirat în India. În conformitate cu „Legea indiană a drepturilor de autor”, toate fotografiile intră în domeniul public după șaizeci de ani numărați din următorul an calendaristic după prima publicare.
 
{{DP-Pakistan}}

În conformitate cu legile pakistaneze ale drepturilor de autor, toate fotografiile întră în domeniul public după cincizeci de ani de la creare, iar toate lucrările nefotografice întră în domeniul public la cincizeci de ani de la moartea autorului.

 
Această imagine se află acum în domeniu public deoarece termenul de protejare a drepturilor de autor a expirat în Pakistan. În conformitate cu legile pakistaneze ale drepturilor de autor, toate fotografiile întră în domeniul public după cincizeci de ani de la creare, iar toate lucrările nefotografice întră în domeniul public la cincizeci de ani de la moartea autorului.
 
{{DP-Ro}}

Pentru imaginile care cad sub incidența articolului 9 a legii românești a dreptului de autor

  Conform art. 9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor:
 • a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
 • b) textele oficiale de natura politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;
 • c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;
 • d) mijloacele de plată;
 • e) știrile și informațiile de presă;
 • f) simplele fapte și date.

De asemenea, conform art. 86, alin. (2), nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor

 • fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea.

În această situație, imaginea prezentă este domeniu public.

 
{{DP-Ro-85}}

Pentru imaginile care cad sub incidența articolului 85 par. 2 a legii românești a dreptului de autor

  În acord cu Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificată și completată de Legea nr. 285 din 23 iunie 2004) această imagine este domeniu public.

Articolul 85 alin. (2) din această lege specifică: Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea.

....

Prin urmare, această imagine a fost eliberată domeniului public.
 
{{DP-ro-1956}}

Pentru imaginile care cad sub incidența articolului 7 par. b) și c) a Decretului 321/1956 privind dreptul de autor

  În acord cu Decretul nr.321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor, drepturile patrimoniale asupra acestei imagini au expirat.

Articolul 7 din această lege specifică: În cazurile arătate mai jos, autorul nu are folosința drepturilor patrimoniale decît:

a) pe termen de 20 ani de la apariție cu privire la autorul unei enciclopedii, dicționar sau culegere;
b) pe termen de 10 ani de la apariție cu privire la autorul unei serii de fotografii artistice;
c) pe termen de 5 ani de la apariție cu privire la autorul de fotografii artistice separate.

Prin urmare, această imagine a fost eliberată domeniului public.


Nu transferați această imagine la Commons decât după studierea amănunțită a situației drepturilor de autor!

 
{{DP-enc-ro-1962}}

Pentru imaginile preluate din Enciclopedia României 1962, acum aflată în domeniul public

  Această imagine se află în domeniul public deoarece provine din ediția din 1962 a Dicționarului enciclopedic român, ale cărei drepturi de autor, stabilite conform Decretului nr. 321/1956, au expirat în 1982.

Această lucrare încă poate fi protejată de aceste drepturi în alte țări.

{{DP-Polonia Populară}}

Pentru imaginile publicate în Republica Populară Polonia sau mai înainte ca legea să se schimbe pe 23 mai 1994

În conformitate cu Legea copyrightului din Republica Populară Polonia,
toate fotografiile făcute de fotografii polonezi, publicate mai înainte ca legea să se schimbe pe 23 mai 1994 și care nu sunt catalogate în mod clar "protejate prin copiright"
se presupune că sunt domeniu public
și, de asemenea,
"simbolurile, documentele, materialele și semnele guvernamentale nu sunt protejate prin copyright ".
Această regulă se aplică oriunde în lume.
{{DP-GuvSUA-NASA}}

Pentru imaginile preluate de la NASA (Agenția Spațială Nord-Americană)

 
Această imagine a fost creată de NASA și a fost luată de pe site-ul web NASA sau de pe una din publicațiile acestei organizații. Toate lucrările de acest fel sunt în domeniu public, cu excepția siglei NASA (folosire restricționată) deoarece lucrările Guvernului federal al Statelor Unite ale Americii nu pot fi sub influența drepturilor de autor. Pentru mai multe informații, vedeți pagina politicii drepturilor de autor NASA. (în limba engleză)
{{DP-GuvSUA-NOAA}}

Pentru imaginile preluate de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA)

 
NOAA
Această imagine a fost creată de National Oceanic and Atmospheric Administration. Ca și lucrări ale guvernului federal al SUA, toate imaginile NOAA sunt în domeniul public.
{{DP-GuvSUA}}

Pentru imaginile care sunt lucrări ale angajaților Guvernului Statelor Unite ale Americii

Această imagine este în domeniul public deoarece este o lucrare a Guvernului Federal al Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile Titlului 17, capitolul 1, Secțiunea 105 al Codului Statelor Unite ale Americii.

Notă: Această prevedere se aplică numai lucrărilor Guvernului Federal, nu și celor ale guvernelor statelor federale americane, teritoriilor, comitatelor sau municipalităților.

{{DP-GuvSUA-DepartamentulDeStat}}

Pentru imaginile care sunt lucrări ale angajaților Departamentului de Stat Statelor Unite ale Americii

Această imagine este rezultatul muncii unui angajat al Departamentului de Stat al Statelor Unite, luată sau făcută în timpul executării îndatoririlor oficiale. Ca activitate a guvernului federal al SUA, imaginea este în domeniul public.

{{DP-Australia}}

Pentru imaginile care au fost publicate în Australia mai înainte de 1 ianuarie 1955.

 
Domeniu public
Această imagine a fost creată în Australia, iar acum se află în domeniul public deoarece termenul de protecție a dreptului de autor a expirat. În conformitate cu Australian Copyright Council (ACC), ACC Information Sheet G23 (durata dreptului de autor) (septembrie 2005), dreptul de autor general a expirat după cum urmează:
 
Australia
Tipul materialului Dreptul de autor a expirat dacă...
 A  Fotografii sau alte lucrări publicate anononim sau sub pseudonim sau cu autor necunoscut: făcute sau publicate mai înainte de 1 ianuarie 1955
 B  Fotografii (exceptând A): făcute mai înainte de 1 ianuarie 1955
 C  Lucrări artistice (exceptând A & B): creatorul a murit mai înainte de 1 ianuarie 1955
 D  Ediții publicate1 (exceptând A & B): publicate pentru prima oară cu mai mult de 25 de ani mai înainte
 E  Fotografii deținute de guvernul australian sau de un guvern al Commonwealthului 2: publicate pentru prima oară cu mai mult de 50 de ani înainte
1adică aranjamentele tipografice sau/și negativele lucrării publicate.

2deținute indică faptul că un guvern este deținătorul dreptului de autor, sau ar fi deținut dreptul de autor, dar a ajuns la o anumită înțelegere cu autorul.

{{DP-legătură}}

Pentru imaginile pentru care creatorul a făcut o declarație oferind imaginea domeniului public și dorește o legătură

 
Această imagine a fost oferită domeniului public de către autorul și posesorul drepturilor de autor. Aceasta se aplică în toată lumea. Sunteți așadar liber să o reproduceți, să o modificați sau să o folosiți în scopuri comerciale fără a face referiri la autor. Ca o curtoazie față de enciclopedie, vă rugăm să adăugați o legătură spre Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki)
{{DP-personal}}

Pentru imaginile personale pe care dorești să le oferi domeniului public

 
Eu, autorul acestei imagini, prin prezenta, o ofer domeniului public. Aceasta se aplică în toată lumea. Dacă nu este posibil din punct de vedere legal, dau dreptul oricui de a folosi imaginea pentru orice scop, fără nicio condiție, în cazul în care acestea nu sunt cerute de lege.
Aceasta face subiectul Termenilor.
DP//ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formate_drepturi_de_autor_pentru_imagini
{{DP-utilizator}}

Pentru imaginile personale pe care fiind wikipedian dorești să le oferi domeniului public; adaugă și numele de utilizator

 
Această imagine a fost (sau este prin prezenta) oferită domeniului public de către autorul său, Nume utilizator. Aceasta se aplică în toată lumea. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal, autorul dă dreptul oricui de a folosi imaginea pentru orice scop, fără nici o condiție, în cazul în care acestea nu sunt cerute de lege.
Aceasta face subiectul Termenilor.
{{DP-motiv}}

Pentru imagini care au ajuns în domeniul public din alte motive.

 
Domeniu public
Acest fișier se află în domeniul public din următorul motiv:
{{{1}}}


Format Rezultat
{{GFDL}}

(potrivit pentru manuale, nu fotografii)

Format Rezultat
{{CC0}}
{{Creative Commons}}
sau
{{cc-by-1.0}}
 
 
Această imagine este licențiată sub Creative Commons
Attribution License v. 1.0 Generică
{{Cc-by-2.5}}
{{Cc-by-3.0}}
Această imagine este oferită sub licența
Creative Commons Atribuire 3.0 Ne-adaptată (CC-BY-3.0).
{{Cc-by-sa-3.0}}
Această imagine este oferită sub licența
Creative Commons Atribuire - Distribuire-în-condiții-identice 3.0 Ne-adaptată (CC-BY-SA-3.0).
{{Cc-by-4.0}}
Această imagine este oferită sub licența
Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional (CC-BY-4.0).
{{Cc-by-sa-4.0}}
Această imagine este oferită sub licența
Creative Commons Atribuire - Partajare-în-condiții-identice 4.0 Internațional (CC-BY-SA-4.0).

Sursă necunoscută, imagine neverificată

modificare

Nu se utilizează la imagini încărcate noi. Imaginile vechi etichetate astfel se vor șterge după un timp.

Format Rezultat
{{Neverificat}}
Acest fișier s-ar putea să nu aibă informații despre sursa sa. Poate fi sub incidența utilizării cinstite dar acest lucru trebuie încă să fie verificat. Poate aparține domeniului public sau să se afle sub o licență compatibilă cu GNU FDL. Persoanei care a încărcat-o: Vă rugăm oferiți informații despre licență cât mai curând. Fișierele fără această informație ar putea să fie șterse în viitor. Dacă doriți să publicați un fișier sub utilizare cinstită, adăugați formatul {{utilizarecinstită}}.

Utilizare cinstită

modificare

Aceste etichete marchează imaginile utilizate fără licență, fiind guvernate de politica materialelor protejate. Cu ele se etichetează în general copii de joasă rezoluție ale unor imagini esențiale pentru unele articole; pentru a putea fi utilizate, imaginile trebuie să aibă, pe lângă una din aceste etichete, și o justificare detaliată pentru fiecare utilizare. Imaginile care nu au această justificare sau care au justificarea incompletă sau nespecifică se vor șterge.

Format Rezultat
{{utilizarecinstită}}

Atenție, format învechit, trebuie explicate motivele folosirii acestei imagini

  Această lucrare se află sub incidența drepturilor de autor. Persoana care a trimis-o și a folosit-o prima dată într-un articol și ceilalți care o folosesc în articole sunt de acord cu faptul că aceasta este o utilizare cinstită sau că materialul se află sub incidența legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.
Motivele pentru care persoana care a încărcat acest fișier consideră că utilizarea sa în anumite articole se încadrează în politicile Wikipediei de utilizare cinstită și este în conformitate cu legislația în materie din Statele Unite ale Americii și din țara de origine a imaginii trebuie detaliate în pagina de descriere a fișierului printr-o justificare a utilizării cinstite.

{{artă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă opere de artă bidimensionale de după 1923

Această imagine reprezintă un desen, pictură, schiță sau altă operă de artă bidimensională și poate fi sub incidența legilor dreptului de autor. Se consideră că o imagine cu rezoluție joasă a unei opere de artă folosită pe Wikipedia, găzduite pe serverele Fundației non-profit Wikimedia, este o utilizare cinstită conform legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.


{{Operă de artă 3D}}

Pentru imagini afectate de lipsa libertății de panoramă

{{artă 3D}}

Pentru imaginile care reprezintă opere de artă tridimensionale

Această imagine constituie o reprezintare bidimensională a unei sculpturi, statui sau altei opere de artă tridimensionale și poate fi sub incidența legilor dreptului de autor.

Se consideră că reproducerea acestei imagini

 • pentru ilustrarea operei de artă tridimensionale respective,
 • pentru discutarea genului artistic sau tehnicii operei de artă respective
 • sau pentru discutarea artistului sau școlii căreia îi aparține artistului

pe Wikipedia, găzduite pe serverele Fundației non-profit Wikimedia, este o utilizare cinstită conform § 107 al Legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.


{{DP-machetă}}

Pentru machete neexpuse public sau a căror fotografiere nu este permisă publicului larg

Această imagine este o machetă și drepturile de autor sunt deținute fie de constructorul ei fie de proiectantul ei. Se consideră că utilizarea imaginii la o rezoluție joasă

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

În cazul în care macheta este expusă într-un loc public, unde este permisă fotografierea ei, drepturile de autor revin autorului fotografiei., așadar această licențiere trebuie înlocuită cu una corespunzătoare.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.

{{imaginePokemon}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă capturi din serialul de desene animate sau jocul video Pokémon

  Această imagine aparține seriei de desene animate sau jocului video Pokémon, iar deținătorul drepturilor de autor este Pokémon USA, Inc.; toate mărcile prezente în imagine aparțin Pokémon USA și nu sunt afiliate Wikipediei. Folosirea unui număr mic de imagini Pokémon, cu rezoluție joasă, pe Wikipedia, găzduită pe serverele Fundației non-profit Wikimedia, este o utilizare cinstită, conform legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.
{{WWE-foto}}

Pentru imagini care reprezintă fotografii date publicității de World Wrestling Entertainment

  Această imagine este o fotografie publică ale cărei drepturi de autor și marcă comercială sunt deținute de World Wrestling Entertainment. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând fotografii publice
 • pentru a ilustra subiectul discutat;
 • acolo unde nu s-a putut găsi sau produce un material adecvat, disponibil sub o licență liberă;
 • numai la Wikipedia în limba română, găzduită de serverele organizației non-profit Wikimedia Foundation

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea World Wrestling Entertainment de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către World Wrestling Entertainment.

{{smithsonian}}

Pentru imaginile aparținând Institutului Smithsonian, Washington, D.C., SUA

  Această imagine este preluată de pe situl Institutului Smithonian [1] și poate fi sub incidența legilor dreptului de autor. Institutul Smithsonian consideră în mod explicit că folosirea acestui conținut pentru scopuri educative non-comerciale poate fi considerată ca utilizare cinstită, în conformitate cu Legea drepturilor de autor din Statele Unite, dacă:
1. Autorul și sursa acestui conținut sunt citate clar.
2. Orice informație adițională despre dreptul de autor din partea sitului Institutului Smithsonian este inclusă.
3. Conținutul nu este modificat sau alterat.

Se crede că folosirea acestor materiale pentru scopuri educative pe Wikipedia, găzduite pe serverele de Fundației non-profit Wikimedia, cu informațiile de mai sus incluse în mod clar, se află sub prevederile dispozițiilor despre utilizare cinstită, așa cum este subliniat mai sus. Orice altă folosire a acestei imagini, pe Wikipedia sau altundeva, poate fi o încălcare a dreptului de autor. Vezi și Drepturi de autor pentru mai multe informații.

{{Utilizare cinstită imagine}}

Pentru imaginile istorice unice

Această imagine este o digitalizare exactă a unei imagini istorice unice, iar drepturile de autor sunt probabil deținute de persoana care a realizat imaginea sau de agenția care angajase persoana respectivă. Se consideră că utilizarea acestei imagini pentru:

 • ilustrarea evenimentului sau a persoanei (persoanelor) notabile din punct de vedere istoric corespunde condițiilor de utilizare cinstită conform legislației drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii (United States copyright law) dacă:
  • imaginea reprezintă un eveniment istoric ne-reproductibil sau o persoană sau persoane notabile din punct de vedere istoric și nici nu există nici nu poate fi creată o alternativă a acestei imagini;
  • imaginea este de rezoluție joasă și nu este mai mare sau de o calitate superioară decât este necesar pentru ilustrarea articolului, iar utilizarea imaginii în Wikipedia nu va duce probabil la o scădere a valorii drepturilor de autor,
  • imaginea este păstrată pe serverele din Statele Unite ale Americii ale fundației non-profit Wikipedia Wikimedia Foundation,

Alte utilizări ale acestei imagini fie pe Wikipedia fie în altă parte poate constitui o violare a drepturilor de autor.

Dacă acestea nu descriu corect această imagine, sunteți rugat să îndepărtați acest format și să prezentați altă justificare a utilizării cinstite

{{Album-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă coperta unui album sau a unui single

Această imagine reprezintă coperta unui album, a unui single sau afișul promoțional a unui turneu muzical și drepturile de autor sunt deținute fie de producătorul albumului, fie de artistul care a produs muzica. Se consideră că utilizarea imaginii albumului sau a single-lui la o rezoluție joasă din această categorie:

se poate considera drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel care a trimis imaginea: vă rugăm să adăugați o justificare detaliată a utilizării cinstite.

Utilizare cinstită Utilizare în scopuri necomerciale a imaginii unei coperte a unui album, single sau afiș promoțional de turneu muzical. //ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formate_drepturi_de_autor_pentru_imagini yes

{{Carte-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă coperta unei cărți

Această imagine reprezintă coperta unei cărți și drepturile de autor sunt deținute fie de artistul care a desenat coperta, fie de editură. Se consideră că utilizarea la o rezoluție joasă a acestei imagini

se califică drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o justificare a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă la pagina Wikipedia:Explicația utilizării cinstite.

{{ProgramPC-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă coperta unui program de PC

Această imagine reprezintă coperta unui program de PC, și drepturile de autor asupra lui sunt foarte probabil deținute ori de către autori, ori de editura programului respectiv. Se consideră că utilizarea imaginii, la o rezolutie joasă din această categorie:

se poate considera drept utilizare cinstită. Altă folosire a acestei imagini, pe Wikipedia sau orisiunde in alta parte, poate fi o incalcare de lege. Pentru detalii vezi Utilizare cinstită.

Către cel care incarcă imagini: vă rugăm să adaugați de fiecare dată câte o motivație detailată a faptului că folosiți imaginea în mod neabuziv, similară cu cea descrisă la pagina [[:en:Wikipedia:Image_description_page adăugați și sursa imaginii precum și informația despre greptul de autor.

{{Captură-programPC}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă capturi de ecran ale unor programe de PC

  Această imagine este o captură de ecran a unui program de PC, iar deținătorul drepturilor de autor ca și al tuturor mărcilor prezente în imagine este producătorul respectivului program; acesta nu este afiliat Wikipediei. Totuși, folosirea unui număr mic de imagini cu rezoluție joasă la Wikipedia, găzduită pe serverele Fundației non-profit Wikimedia, este o utilizare cinstită conform legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.


{{Joc video-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă coperta unui joc video

Această imagine este o copertă a unui joc video, iar drepturile de autor aparțin foarte probabil programatorului sau distribuitorului. Se presupune că folosirea imaginilor representând o copertă:

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea organizației de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către organizație.

În atenția utilizatorului: adăugați o explicație detaliată despre utilizarea cinstită pentru fiecare caz și adăugați sursa lucrării și informațiile cu privire la dreptul de autor.

{{Captură-Joc video}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă o captură dintr-un joc video

Aceasta este o captură dintr-un joc video iar deținătorul drepturilor de autor al imaginii ca și al tuturor mărcilor prezente în imagine este producătorul respectivului joc. Pentru folosirea unui număr limitat de imagini de joasă rezoluție

{{Ziar-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă un ziar

Această imagine este scanarea unei pagini de ziar sau a unui articol și drepturile de autor sunt deținute fie de editorul ziarului fie de cei care au contribuit la articol sau la imaginea respectivă. Se consideră că utilizarea la o rezoluție joasă a acestei imaginii

 • pentru a ilustra fie publicația fie subiectul în chestiune,
 • cu numele publicației fie vizibil pe imagine fie scris dedesubtul imaginii, în descriere,
 • pe Wikipedia, găzduită pe serverele Fundației non-profit Wikimedia,

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.


{{TIME-copertă}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă coperta revistei TIME

Această o imagine scanată a unei coperți a revistei TIME, și drepturile de autor pentru ea sunt deținute de Time Warner, compania proprietară a revistei TIME. În conformitate cu doctrina utilizare cinstită, folosirea unei imagini cu rezoluție scăzută a acestei coperte a revistei TIME, alături de alte aspecte ale utilizării cinstite, poate să permită folosirea acestei imagini în anumite articole ale Wikipedia.

Se poate considera că folosirea acestei imagini:

 • pentru ilustrarea articolului despre Omul anului, sau unei părți a unui articol despre o persoană care a fost desemnată de TIME Omul anului, care descrie în mod direct subiectul sau acestă copertă,
 • pe Wikipedia în limba română, găzduită pe serverele din Statele Unite de Fundația non-profit Wikimedia,

Îndreptățește utilizarea cinstită sub legile dreptului de autor din Statele Unite și România. Orice altă folosire a imaginii, pe Wikipedia sau altundeva, poate fi o încălcare a dreptului de autor.

Cele mai multe coperte ale revistei TIME folosite de Wikipedia au fost obținute de pe galeria on line a revistei TIME, unde pot fi găsite detalii biografice suplimentare și informații despre licențierea suplimentară.

În atenția utilizatorului: adăugați o explicație detaliată despre utilizarea cinstită pentru fiecare caz și adăugați sursa lucrării și informațiile cu privire la dreptul de autor.


{{Poster eveniment}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă posterul unui eveniment

Această imagine este posterul unui eveniment și drepturile de autor sunt deținute fie de organizatorul evenimentului fie de artistul care a produs posterul. Se consideră că utilizarea imaginii la o rezoluție joasă

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.

{{Imagine afiș politic}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă un eveniment politic

Această imaginea a unui unui poster, afiș, fluturaș, sau baner politic și drepturile de autor pentru acesta aparțin creatorului afișului sau artistului care a produs posterul, afișul, fluturașul, sau banerul politic în chestiune . Se consideră că folosirea unor imagini cu rezoluție scăzută a posterului, afișului, fluturașului sau banerului politic

 • pentru identificare sau comentarii critice asupra
  • afișului însuși ori
  • evenimentului politic pe care îl ilustrează,
 • în absența imaginilor care ar putea servi pentru asemenea scop,
 • pe Wikipedia în limba română, găzduită pe serverele din SUA de Fundația non-profit Wikimedia, poate fi calificată drept folosire cinstită în conformitate cu legile dreptului de autor din România. Alte utilizări a acestei imagini, pe Wikipedia sau altundeva , poate fi socotite încălcări a dreptului de autor. Pentru mai multe amânunte, vedeți și: Utilizare cinstită.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.

{{Captură-film}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă o captură de ecran dintr-un film

Această imagine este o captură de ecran dintr-un film și drepturile de autor sunt deținute de proprietarul studioului care a produs filmul sau de actorii care apar în imagine. Se consideră că utilizarea unui număr limitat la o rezoluție joasă a acestei capturi

este calificată drept utilizare cinstită sub incidența legilor de copyright ale SUA. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.

{{Captură-tv}}

Pentru imaginile cu rezoluție joasă care reprezintă o captură de ecran dintr-un program tv.

Această imagine este o captură de ecran a unui program de televiziune. Drepturile de autor sunt deținute de compania care produce programul respectiv. Se consideră că utilizarea unui număr limitat și la o rezoluție joasă a acestei capturi

este calificată drept utilizare cinstită sub incidența legilor de copyright ale SUA. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.

{{CP-USPS-Timbre}}

Pentru imagini care reprezintă timbre poștale realizate în și după anul 1978, și care sunt sau au fost folosite curent în Statele Unite ale Americii

Această imagine este un timbru poștal din Statele Unite ale Americii realizat și tipărit prima dată în 1978 sau mai târziu. Statutul său de copyright este deținut de en:United States Postal Service. Se presupune că utilizarea timbrelor poștale din această categorie:

 • pentru a ilustra chiar timbrul respectiv (ca fiind opusă lucrurilor ce apar în designul timbrului)
 • prezente pe web site-ul Wikipediei, găzduită pe serverele acesteia, care se găsesc pe teritoriul SUA și care aparțin organizației non-profit Wikimedia Foundation,

se califică în utilizare cinstită sub incidența legilor de copyright ale SUA (vedeți en:United States copyright law). Orice alte utilizări ale acestei imagini, pe Wikipedia sau altundeva, s-ar putea să cadă sub incidența violării dreptului de copyright (în limba engleză, en:copyright infringement). Vedeți en:Wikipedia:Copyrights pentru detalii.

Utilizări care nu cad sub incidența fair use necesită o licențiere specifică a cazului din partea USPS (Licențiere).

  • Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării corecte (în engleză, fair use rationale), similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.
{{Utilizare cinstită-timbru}}

Pentru imagini care reprezintă timbre poștale altele decât cele americane.

Această imagine este un timbru poștal. Statutul său de copyright este deținut de autoritatea emitentă și pot exista alte restricții cu privire la repreducere. Se presupune că utilizarea timbrelor poștale din această categorie:


 • pentru a ilustra chiar timbrul respectiv (ca fiind opusă lucrurilor ce apar în designul timbrului)
 • prezente pe web site-ul Wikipediei, găzduită pe serverele acesteia, care se găsesc pe teritoriul SUA și care aparțin organizației non-profit Wikimedia Foundation,

se califică în utilizare cinstită sub incidența legilor de copyright ale SUA (vedeți en:United States copyright law). Orice alte utilizări ale acestei imagini, pe Wikipedia sau altundeva, s-ar putea să cadă sub incidența violării dreptului de copyright (în limba engleză, en:copyright infringement). Vedeți en:Wikipedia:Copyrights pentru detalii.

  • Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării corecte (în engleză, fair use rationale), similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.
{{UC-Material-publicitar}}

Pentru imagini care reproduc materiale publicitare ale unei organizații

Această imagine este reproducerea unui material aflat sub incidența drepturilor de autor. Acesta face parte din campania publicitară a unei organizații sau companii, pentru a promova o lucrare sau un produs prin mass-media.

Drepturile de autor aparțin, cel mai probabil, companiei care a produs materialul publicitar sau artistului care l-a creat. Se consideră că folosirea de imagini ale unor materiale publicitare în scopul de a ilustra:

se califică drept utilizare cinstită conform legii drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii. Alte utilizări ale imaginii, pe Wikipedia sau în alte locații, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea imaginii: Acest format trebuie aplicat numai pentru imagini ale unor persoane, produse sau evenimente care fac parte dintr-o campanie publicitară sau altă sursă similară, în scopul reutilizării lor în mass-media. Vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite, similară cu cea descrisă pe următoarea pagină en:Wikipedia:Image description page.


{{logo}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri ale unei organizații

{{logo-disney}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri ale Walt Disney Company

  Această imagine este un logo ale cărei drepturi de autor și marcă comercială sunt deținute de Walt Disney Company. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea Walt Disney Company de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către Walt Disney Company.

{{logo-radio}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri care identifică posturi stații sau rețele de radio

  Această imagine este un logo al unei stații, rețele, corporații de radio sau alt fel de organizație, și este protejat prin drepturi de autor și/sau marcă comercială. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea organizației de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către organizație.

{{logo-tv}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri care identifică posturi sau rețele de televiziune

  Această imagine este un logo al unei stații, rețele, corporații de televiziune sau alt fel de organizație, și este protejat prin drepturi de autor și/sau marcă comercială. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea organizației de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către organizație.

{{logo-programtv}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri ale unor programe/emisiuni TV

  Această imagine este un logo al unui program de televiziune și este protejat prin drepturi de autor și/sau marcă comercială. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea organizației de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către organizație.

{{logo-sport}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri provenite din sport

  Această imagine este un logo al unei corporații, echipe sau alt fel de organizație în legătură cu sportul, și este protejat prin drepturi de autor și/sau marcă comercială. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea organizației de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către organizație.

{{logo-jo}}

Pentru imagini care reprezintă logo-uri ale Jocurilor Olimpice

  Această imagine este un logo al Jocurilor Olimpice și este protejat prin drepturi de autor și/sau marcă comercială. Folosirea imaginilor cu rezoluție joasă reprezentând logo-uri

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Anumite aplicări comerciale ale acestei imagini pot fi încălcări ale mărcii comerciale.

Apariția imaginii aici nu implică susținerea CIO de către Wikipedia sau Fundației Wikimedia, și nici susținerea Wikipedia sau Fundației Wikimedia de către CIO.

{{iconiță}}

Pentru imagini care reprezintă iconițe de software

  Această imagine este o iconiță a unui software care este protejat prin drepturi de autor. Folosirea iconițelor

este calificată drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

{{audiovideo}}

Pentru fragmente media (filme, muzică, discursuri etc.) prezentate la o calitate net inferioară originalului și doar cu scop ilustrativ sau educativ.

Acest fragment media s-ar putea să aibă drepturile de autor deținute de proprietarul studioului care l-a produs sau de către altă persoană. Se consideră că utilizarea unui fragment la o calitate net inferioară originalului a acestui fragment

este calificată drept utilizare cinstită sub incidența legilor de copyright ale SUA. Alte întrebuințări ale fragmentului, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor.

Către cel ce efectuează încărcarea fișierului: vă rugăm să adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite.

{{utilizare cinstită în}}

Utilizare cinstită într-un singur articol. Titlul articolului se dă ca parametru. Trebuie precizate: sursa, situația drepturilor de autor și justificarea utilizării cinstite.

  Această imagine este protejată de drepturile de autor și utilizată fără permisiunea explicită a titularului acestora. Ea nu face parte din categoriile prestabilite de materiale pentru care susținem dreptul de utilizare cinstită, dar considerăm că utilizarea ei în articolul (Titlul articolului)
 • pentru a ilustra subiectul discutat;
 • acolo unde nu s-a putut găsi sau produce un material adecvat, disponibil sub o licență liberă;
 • numai la Wikipedia în limba română, găzduită de serverele organizației non-profit Wikimedia Foundation

se califică drept utilizare cinstită din punctul de vedere al legislației Statelor Unite ale Americii. Orice altă utilizare a acestei imagini, la Wikipedia sau în alte locuri, ar putea reprezenta o încălcare a drepturilor intelectuale.

Către persoana care a trimis imaginea la Wikipedia: această etichetă nu este suficientă pentru a pretinde utilizarea cinstită. Trebuie de asemenea să precizați sursa imaginii, toate informațiile disponibile despre drepturile de autor asupra ei și să dați o justificare detaliată a motivului pentru care imaginea se califică drept utilizare cinstită.

{{video-copertă}}

Pentru coperți de casete video, DVDuri, Discuri Blu-Ray, prezentate la o calitate net inferioară originalului și doar cu scop ilustrativ sau educativ.

Această imagine reprezintă coperta unei casete video, DVD, Disc Blu-ray etc., iar drepturile de autor sunt deținute fie de compania care a publicat discul, fie de producătorul materialului video. Se consideră că utilizarea imaginii discului sau casetei la o rezoluție joasă din această categorie:

se poate consideră drept utilizare cinstită. Alte întrebuințări ale imaginii, pe Wikipedia sau în altă parte, pot fi considerate încălcări ale drepturilor de autor. Către cel care a trimis imaginea: vă rugăm să adăugați o justificare detaliată a utilizării cinstite.

{{personaj-bd-animație}}

Pentru personaje de animație, benzi desenate sau din jocuri video.

Imagini cu întrebuințare nedeterminată

modificare

Acestea nu sunt licențe și nu trebuie folosite. Cu ele se marchează doar imagini vechi; dacă există neclarități, ele trebuie lămurite în cel mai scurt timp, altfel acele imagini se vor șterge.

Format Rezultat
{{stemă}}

Pentru imagini care reprezintă steme naționale, ale unor orașe, instituții sau familii, ale căror drepturi de autor și licență sunt necunoscute

  Această imagine reprezintă un sigiliu, o emblemă sau o stemă. Această imagine poate sau nu poate fi folosită în Wikipedia. Poate fi inaptă de drepturi de autor, în domeniul public sau disponibilă sub licență gratuită. Reprezentări ale stemelor nu pot fi subiectul drepturilor de autor ca opere de artă originale.

{{imaginesteag}}

Pentru imagini care reprezintă steaguri guvernamentale, ale căror drepturi de autor și licență sunt necunoscute

  Această imagine reprezintă un steag național, guvernamental, militar, regal/vice-regal, civil, organizațional sau istoric. Această imagine poate sau nu poate fi folosită în Wikipedia. Poate fi inaptă de drepturi de autor, în domeniul public sau disponibilă sub licență gratuită. Reprezentări ale drapelelor naționale nu pot fi subiectul drepturilor de autor ca opere de artă originale, conform "Legii drepturilor de autor" din România.