Ținutul Romanului

Ținutul Romanului a fost unul dintre ținuturile Principatului Moldovei, aflat în Țara de Jos și având reședința la Roman. Documentele medievale menționează Ținutul Romanului drept primul ținut din Țara Moldovei pe 16 septembrie 1408. Acesta a existat timp de peste 450 de ani, din 1408 până în 1864, când ținuturile au fost desființate, iar noul teritoriu al Principatelor Unite a fost reorganizat în județe.

Organizarea administrativă a Moldovei

Așa cum reiese din unele din primele catagrafii, păstrate în Arhivele Naționale, cunoaștem acum că, la 1831, Ținutul Romanului era alcătuit din 3 ocoale: Ocolul de Sus (33 de sate în componență), Ocolul de Jos (40 de sate) și Ocolul de Mijloc (Roman + 26 de sate). În total, la începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea, Ținutul Romanului cuprindea 100 de localități cu 11.066 de contribuabili (capi de familie) la vistieria Moldovei.

Vezi șiModificare