Absorbție (fizică)

(Redirecționat de la Absorbția luminii)

În fizică, absorbția reprezintă:

Formule modificare

În cazul atenuării radiației electromagnetice, soluția ecuației undelor plane, ce se propagă în direcția axei Ox într-un mediu disipativ, se poate scrie:

 

unde   este pulsația undei, iar k numărul de undă.

Deoarece intensitatea undei este proporțională cu pătratul amplitudinii (egal cu  ), rezultă:

 

unde   (intensitatea undei înainte de a pătrunde în mediul disipativ). Deci:

 

și reprezintă legea de absorbție a undelor, unde   este coeficientul de absorbție.

În funcție de penetrația  , legea de absorbție a undelor se mai poate scrie:

 


Fluxul energetic   al undei este energia ce pătrunde în mediu în unitate de timp:  ;

în care   este energia electromagnetică a radiației luminoase. Fluxul (ca și puterea) se măsoară în wați.

Intensitatea unei unde plane incidente   suferă o micșorare după legea:

 

unde d este grosimea stratului de substanță străbătută de lumină, k este coeficientul de absorbție care în general depinde de lungimea de undă.

Absorbția atmosferică modificare

Absorbția atmosferică reprezintă fenomenul de absorbție selectivă a radiațiilor electromagnetice (solare, stelare etc.) care pătrund în atmosfera terestră, datorită unor constituenți gazoși ai săi. Atmosfera este transparentă pentru radiația vizibilă (prezintă o fereastră optică între 0,3 și 0,8 μ), dar este parțial opacă pentru domeniul ultraviolet și pentru cel infraroșu.

Straturile ionosferei reflectă radiația radio cu lungime de undă mare. Radiația ultravioletă solară cu lungimea de undă mai mică de 0,29 μ este absorbită de stratul de ozon al atmosferei, datorită disocierii atomilor de oxigen și recombinării moleculelor de ozon (O3), de oxigen (O2) și de azot (N2). De asemenea, radiația infraroșie este puternic absorbită în atmosferă din cauza prezenței (benzilor de absorbție) vaporilor de apă (H2O), dioxidului de carbon (CO2), bioxidului de azot (NO2), metanului (CH4) și ozonului.

Absorbția atmosferică nu este totală decât în infraroșul îndepărtat; în infraroșul apropiat, câteva ferestre situate între benzile de absorbție ale vaporilor de apă, la circa 1,6, 2,2 și 3,8 μ, permit recepționarea acestei radiații. "Fereastra radio" cuprinde lungimi de undă cu valori între 8 mm și circa 20m.

Referințe modificare

  • Thomas, Michael E. (ianuarie 2006). Optical Propagation in Linear Media: Atmospheric Gases and Particles, Solid-State Components, and Water. Oxford University Press, USA. pp. 3... (Chapter 1, 2, 7). ISBN 978-0-19-509161-8. 
  • ProfHoff, Ken Mellendorf, and Vince Calder (noiembrie 2010). „Reflection and Absorption”. Physics Archive - Ask a scientist. Argonne National Laboratory. Arhivat din original la . Accesat în . 

Vezi și modificare

Legături externe modificare