Amfiboli

(Redirecționat de la Amfibol)
Amfiboli
Date generale
Formula chimicăvezi mineralele din această grupă
Clasa mineraluluilanțuri de silicați (inosilicați)
Sistem de cristalizaremonoclinic, ortorombic
Clasa cristaluluicristale cubice dese, densitate
Culoaref. variabilă
Urmaverde deschis
Duritate5 - 6
Masa specifică3 - 3,6
Clivajperfect {110} - {210} la cristalele monoclinice, și imperfect la cele ortorombice (unghi - 125°)
Habitusf. diverit
Propriețăți optice
Alte caracteristici
Minerale asemănătoarepiroxeni

Grupa Amfibolilor cuprinde minerale din grupa silicaților care din punct de vedere structural se prezintă sub formă de lanțuri duble cu grupări SiO4-de legătură tetraedrice având formula chimică generală:
A0-1B2C5T8O22(OH)2.
În această formulă structurală literele A, B, C și T reprezintă diferite poziționări în structura mineralului, literele fiind înlocuite de cationi:

 • A: loc gol, Na+, K+, Ba+, Sr+, Ca+, Li+
 • B: Ca2+, Na+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Li+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mg2+, Pb2+, Cu, Zr, Mn3+, Cr3+, V, Fe3+,
 • C: Mg2+, Fe2+, Mn2+, Li+, Al3+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Ti4+, Fe3+, V, Cr3+, Mn3+, Zr,
 • T: Si4+, Al3+, Ti4+

În loc de grupări hidroxilice (OH-) amfibolii au și gruparea F-, Cl-, O2-
Amfibolii sunt o grupă de minerale cu o structură chimică foarte variată, fiind părți componente importante din roci magmatice și roci metamorfice

Clasificare modificare

Datorită structurii chimice complexe a amfibolilor clasificarea lor a durat mult timp (decenii), ca de exemplu tipurile A, B, C, T, poziția B este subîmpărțit în 5 grupe:

 1. Grupa: Mg+Fe+Mn+Li >= 1.5
 2. Grupa: Mg+Fe+Mn+Li < 1.5 și Ca+Na >= 1.00 und Na < 0.50
 3. Grupa: Mg+Fe+Mn+Li <= 0,50 și Ca+Na >= 1.00 und 0,50 <= Na <= 1,50
 4. Grupa: Mg+Fe+Mn+Li <= 0,50 și Na >= 1,50
 5. Grupa: 0,50 <= Mg+Fe+Mn+Li <= 1,50 și 0,50 <= Na+Ca <= 1,50

În aceste 5 grupe pentru amfiboli sunt 78 de baze prezente.

Grupa 1: Magneziu-Fier-Mangan-Litiu-Amphiboli modificare

Sunt prezentele formele monclinice și ortorombice de amfiboli:

Șirul-Gedrit:

 • Șirul-Holmquisit:
 • [Li2(Fe2+, Mg)3(Fe3+, Al)2]Si8O22(OH, F, Cl)2 mit Li > 1,0.

Amphiboli Monoklinici

 • Șirul-Cummingtonit-Grunerit:
 • Formula generală: (Mg, Fe, Mn, Li)7Si8O22(OH)2 mit Li < 1,0.
 • Șirul-Pedrizit-Ferropedrizit:
 • NaLi2[Li(Fe2+, Mg, Mn)2(Fe3+, Al)2]Si8O22(OH, F, Cl)2
 • [Li2(Fe2+, Mg, Mn)3(Fe3+, Al)2]Si8O22(OH, F, Cl)2

Grupa 2: Amfiboli cu Calciu modificare

Grupa 3: Amfiboli cu Calciu și Natriu modificare

Grupa 4: Amfiboli alcalini modificare

Grupa 5: Amfiboli cu Natriu-Calciu-Magneziu-Fier-Mangan-Litiu modificare


Prefixe pentru denumirea Amphibolilor Prefix Grupare Domeniu Titano Ti > 0,50 toate grupele în afară de Kersutit Alumino VIAl > 1,00 numai Calciu- și Natriu-Calciu-Amphiboli Ferri Fe3+ > 1,00 toate grupele în afară de Natriu-Amphiboli Chromio Cr > 1,00 toate grupele Mangani Mn3+ > 1,00 toate grupele în afară de Kornit și Ungarettiit Mangano 1,0 < Mn2+ < 2,99 toate grupele în afară de Kornit și Ungarettiit Permangano 3,00 < Mn2+ < 4,99 toate grupele în afară de Kornit și Ungarettiit Ferro Fe2+ > Mg toate grupele Magnesio Fe2+ < Mg toate grupele Zinko Zn2+ > 1,00 toate grupele Kalium K > 0,50 toate grupele Natrium Na > 0,50 numai grupa 1 Chloro Cl > 1,00 toate grupele Fluoro F > 0,50 toate grupele

Vezi și modificare

Legături externe modificare