Arta ceramicii este știința și arta de a realiza obiecte din materiale anorganice, non-metalice care devin solide dure și durabile prin încălzirea la temperaturi ridicate a unui amestec de compoziție specială și de consistența unui aluat căruia i s-a dat anterior arderii o formă de obiect util sau decorativ.

Civilizaţia etruscăDiomedes și Polixena de pe o amforă a grupului pontic, circa 540530 î.e.n..

În istoria artei, prin ceramică și obiecte de artă din ceramică se înțeleg tot felul de vase realizate pentru scopuri artistice sau pentru păstrarea, transportarea și conservarea lichidelor, semi-lichidelor, solidelor alimentare si a obiectelor de artă.

Vezi și

modificare

Lectură suplimentară

modificare
  • O istorie a artei ceramice, Ileana Dalea, Editura Meridiane, 1987

Legături externe

modificare