Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei

Facultatea de Design
Localizare
OrașChișinău
Campusstr. Academician Sergiu Rădăuțanu 4, blocul de studii nr. 11
Conducere
Decanconf.univ., dr. Sergiu Tronciu
Prezență web
https://fd.utm.md

Facultatea de Design este una dintre facultățile Universității Tehnice a Moldovei.

Facultatea de Industrie Ușoară ca subdiviziune de instruire a cadrelor inginerești și-a început activitatea la 2 februarie 1995, odată cu transferul la Universitatea Tehnică a Moldovei a dlui Constantin Spînu, doctor în studiul artelor, cercetător științific superior la Institutul de Istoria și Teoria Artelor al Academiei de Științe a Moldovei.

Noiembrie 1995 - Constituirea a 3 catedre noi în baza corpului profesoral-didactic al existentei Catedre Tehnologia și Proiectarea Constructivă a Confecțiilor (TPCC) au fost constituite trei catedre noi: Tehnologia Confecțiilor din Țesături și Tricoturi (TCȚT), Modelarea Confecțiilor din Țesături și Tricoturi (MCȚT), Bazele Designului și Creației Tehnice (BDCT).

1998 - Catedra — Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Piele (MTCP) șef al catedrei a fost numită Valentina Bulgaru, doctor în științe tehnice.

1999 - Apariția specialității Inginerie și management în industria ușoară.

2005 - Catedra Bazele Designului și Creației Tehnice a fost divizată în două Catedre: Design și Tehnologii Poligrafice (DTP), șef catedră — dr. Viorica Scobioală și Design vestimentar (DV), șef catedră — Elena Musteață.

2012 - Apariția specialității Arte decorative  Catedra responsabilă —DV.

2015 - Inaugurarea Centrului de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii.

Februarie 2019 - În februarie 2019, în urma comasării departamentelor: Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele, Design Vestimentar și Design și Tehnologii Poligrafice s-a format Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie.

Pe 14 iulie 2022, a intrat în vigoare Ordinul rectorului UTM, nr. 379-r din 11.07.2022 „Cu privire la reorganizarea și redenumirea Facultății Textile și Poligrafie”, care stipulează redenumirea Facultății de Textile și Poligrafie în Facultatea de Design

Programe de studii licență:

modificare
  • Designul jocurilor
  • Design și Tehnologii Poligrafice
  • Design Vestimentar Industrial
  • Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile
  • Design Industrial