Format:Clasificarea articolelor

Clasificarea articolelor vizualizare  discuție  modificare ]
Clasa Descrierea criteriului Criteriu pentru cititor Criteriu pentru editor Exemplu
✓ AC
{{Clasament-AC}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „articol de calitate”. Profesional, remarcabil și detaliat; o sursă de referință pentru informații enciclopedice Nu necesită aproape nicio modificare, cu excepția actualizării informații, dacă a apărut ceva nou legat de obiect. În afară de asta câteva modificări minore pot îmbunătăți articolul, în special cele cosmetice. Expediția Terra Nova
(9 aprilie 2012)
A
{{Clasament-A}}
Articole care pot primi în viitorul apropiat statutul de „articol de calitate” sunt clasificate astfel. Informațiile din articol sunt bine documentate, au introducerea bine scrisă, au lungimea potrivită pentru subiect și sunt împărțite în secțiuni folosind un sistem de anteturi bine organizat. Foarte util pentru cititori. Tratamentul destul de complet al subiectului, susținut de multe surse externe de încredere. Poate pierde câteva informații relevante, dar în general pentru o persoană care nu este un expert în domeniu este suficientă informație. Câteva adăugiri minore pot îmbunătăți articolul, în special cele făcute de către un expert din domeniu. Venezuela
(5 mai 2012)
Articol bun AB
{{Clasament-AB}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „articol bun”. Această grupă trebuie folosită la articole care încă au nevoie de muncă pentru a satisface criteriile articolelor de calitate, dar sunt foarte bune și cuprinzătoare, nu sunt subiect de vreo dispută — de nume, de notorietate, de drepturi de autor, ș.a.m.d. Util pentru aproape fiecare cititor, tratând bine subiectul. Fără probleme evidente și lipsuri. Câteva editări vor fi evident utile, dar nu sunt necesare pentru o experiență bună a cititorului. Articol trebuie pus în formatul standard acum, dacă nu a fost pus deja. Peru
(7 ianuarie 2012)
B
{{Clasament-B}}
Articolul îndeplinește următoarele criterii:
  1. Are indicate sursele, iar afirmațiile care riscă să pară controversate au sursa indicată cu notă de subsol
  2. Acoperă toate aspectele legate de subiect, fără omisiuni sau inadvertențe
  3. Are o structură bine definită, cu secțiuni și introducere
  4. Nu are bucăți de text cu greșeli gramaticale majore. Stilul este inteligibil pentru un cititor cu cunoștințe medii și ușor de urmărit.
  5. Conține materiale (de exemplu, imagini) acolo unde sunt necesare
Satisface majoritatea cititorilor, deși poate nu este suficient de complet și riguros pentru nevoile unui student sau cercetător Trebuie tratate câteva aspecte de conținut și stil. Sursele trebuie indicate la nivelul cel mai precis cu putință. Poate ar mai putea fi incluse imagini sau alte materiale. Pietrar de deșert
C
{{Clasament-C}}
Acoperă sau măcar atinge majoritatea aspectelor legate de subiect, dar nu în suficientă profunzime. Poate avea și alte probleme, printre care că nu este bine echilibrat, necesită corecturi de limba română, violează drepturile de autor, nu este scris din punct de vedere neutru sau are câteva informații care sunt suspecte de cercetare originală; dar în mod obligatoriu are referințe bibliografice și obligatoriu trebuie să fie lizibil (nu tradus automat și în pericol de trunchiere din acest motiv). Util pentru mulți, dar nu pentru fiecare cititor. Studenții care încearcă să folosească acest material în scopuri profesionale riscă să facă greșeli. Sunt încă necesare editări importante, uneori articole necesită punere în formatul standard sau ajutor. Galaxie
Început
{{Clasament-început}}
Articolul începe să aibă conținut util, dar încă necesită multă atenție pentru că îi lipsesc informații din diverse domenii. Are cel puțin unul dintre elemente următoare:
  • imagine (poză, schemă, ș.a.m.d.) utilă
  • multe legături (fie interne, fie externe) spre articole și pagini care răspândesc informațiile din articol
  • un antet care se îndeletnicește complet cu unul dintre elementele subiectului
  • multe anteturi scurte, care pot fi folosite pentru a extinde articol prin completarea informaților din ele
Nu este inutil și poate primi mai multă atenție a cititorilor decât un ciot. Unii vor găsi informații necesare, dar alții nu. Sunt necesare multe modificări și adăugări. Majoritatea materialelor pentru articolul trebuie complet adăugate. Europa (satelit)
Ciot
{{Clasament-ciot}}
Acest articol este fie foarte scurt, fie o schiță, fie o colecție dezordonată a informaților. Necesită din plin muncă înainte de a putea fi introdus în grupa „AB”. De obicei cioturile sunt mici (cu puțină informație), ele pot fi și foarte voluminoase dacă informația din ele este neclară sau nu este legată de temă. Este important de știut că grupa „ciot” nu este o grupă negativă. Poate să fie inutil și lipsit de valoare pentru un cititor nefamiliar subiectului. Totuși, pesemne e util pentru cei care caută doar o definiție scurtă a termenului. Fiecare modificare care poate extinde articolul cu informații valoroase este binevenită. Programul Voyager
✓LC
{{Clasament-LC}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „listă de calitate Clar, interesant, util; o sursă foarte bună de informație enciclopedică. Nu necesită aproape nicio modificare, cu excepția actualizării informații, dacă a apărut ceva nou legat de obiect. În afară de asta câteva modificări minore pot îmbunătăți articolul, în special cele cosmetice. Lista țărilor și teritoriilor nesuverane europene
Listă
{{Clasament-listă}}
Conține o enumerare de persoane, ființe, obiecte, date etc.; înșirare, într-o anumită ordine. Servește drep sursă pentru îmbogățirea informației, coordonării lucrărilor asupra unei teme sau în calitate de cuprins al unui articol. Se poate de completat lista cu noi elemente sau de schimbat formatul. Lista statelor lumii