În biochimie, o hidrolază este o enzimă care catalizează hidroliza unei legături chimice. De exemplu, o enzimă care catalizează următoarea reacție este o hidrolază:

A–B + H2O → A–OH + B–H

Nomenclatură

modificare

Numele sistematice ale hidrolazelor sunt de forma "substrat hidrolază." Totuși, numele comune sunt de obicei de forma "substratază." De exemplu, o nuclează este o hidrolază care descompune acizii nucleici.

Clasificare

modificare

Hidrolazele sunt clasificate ca EC 3 în clasificarea EC a enzimelor. Hidrolazele pot fi clasificate în continuare în mai multe subclase, pe baza legăturilor asupra cărora acționează:

Referințe

modificare


Format:Esteraze Format:Glicozid hidrolaze Format:Legătură eterică hidrolaze Format:Proteaze Format:Carbon-azot non-peptidă hidrolaze Format:Anhidridă acidă hidrolază Format:Carbon-carbon hidrolaze