Joncțiune p-n

(Redirecționat de la Joncțiune)

Joncțiunea p-n este regiunea (sau interfața) dintre două tipuri de material semiconductor unul de tip p și altul de tip n în interiorul aceluiași cristal semiconductor.

Formarea unei joncțiuni pn și a regiunii de sarcină spațială

ProceseModificare

Procesele care au loc într-o joncțiune determină proprietățile electrice ale dispozitivelor semiconductoare. Aceste procese sunt influențate de regimul de polarizare a regiunilor.

1. În absența unei tensiuni aplicate din exterior,

 • - o parte din golurile libere ale regiunii p (aflate în zona de vecinătate), difuzează în regiunea n , unde se recombină cu electronii;
 • - o parte din electronii liberi ai regiunii n (aflați în zona de vecinătate), difuzează în regiunea p , unde se recombină cu golurile.

Prin plecarea golurilor în regiunea n și a electronilor în regiunea p, vor apărea în cele două regiuni sarcini electrice spațiale de semn opus (constituite din acceptori și donori ionizați).

Aceste sarcini electrice creează un câmp electric îndreptat de la semiconductorul de tip n spre semiconductorul de tip p și produc o barieră de potențial care se opune difuziei purtătorilor majoritari, favorizând trecerea prin joncțiune a purtătorilor minoritari.

La echilibru termic:

 • - curentul de goluri produs prin difuzie este egal cu curentul de goluri produs sub influența curentului electric;
 • - curentul de electroni produs prin difuzie este egal cu curentul de electroni produs sub influența curentului electric.

Rezultă că, în ansamblu, semiconductorul este neutru.

2. Dacă se aplică joncțiunii o tensiune din exterior.

ClasificareModificare

 • O joncțiune se obține sub forma unui monocristal semiconductor (de germaniu sau de siliciu) prin diverse procedee.
 • Clasificarea joncțiunilor după procedeul de realizare:
  • Joncțiune prin aliere
  • Joncțiune prin difuzie (joncțiune difuzată)
  • Joncțiune prin creștere epitaxială

Procedee tehnologiceModificare

 • Procedeele tehnologice utilizate pentru obținerea materialelor semiconductoare pot fi utilizate și la realizarea joncțiunilor înlocuind materialul semiconductor intrinsec cu un material semiconductor impurificat convenabil.
 • Procedeul de aliere
 • Procedeul de difuzie
  • - prin tehnologie planară
  • - prin tehnologie mesa
  • - prin combinația acestora cu tehnologie epitaxială
 • Procedeul de creștere epitaxială
  • - prin tehnologie epitaxială

BibliografieModificare

 • Dicționar tehnic de radio și televiziune, Editura științifică și enciclopedică, București, 1975;
 • G.Vasilescu, Electronică, Editura didactică și pedagogică, București, 1981.

Vezi șiModificare