Legile lui Fick

(Redirecționat de la Legea lui Fick)

Legile lui Fick se folosesc la descrierea cantitativă a difuziei, ca proces de transport de substanță. Fiziologul german Adolf Fick a formulat aceste legi după modelul constituit de legile lui Fourier ale transferului termic.

Prima lege (difuzie staționară)Modificare

Astfel, în cazul difuziei staționare, atunci când există forțe care mențin gradientul de concentrație constant în timp, prima lege a lui Fick permite calcularea valorii fluxului (molar sau masic) de substanță J, și anume:

 

unde D - coeficient de difuzie, calculat cu relația Stokes-Einstein în cazul moleculelor sferice: D=kT/6pi r n;

Concentrația poate fi exprimată molar sau masic. Pentru cazul neizoterm-neizobar fluxul molar e exprimat prin produsul dintre densitatea molară totală, difuzivitatea (coeficientul de difuzie) și gradientul fracției molare.

 

A doua lege (difuzie nestaționară)Modificare

În cazul unei difuzii nestaționare, atunci când nu există forțe care să mențină gradientul de concentrație constant, fluxurile de intrare ori de ieșire sunt variabile și pot fi calculate cu cea de-a doua lege a lui Fick:

 


Aspecte neutroniceModificare

Legea I a lui Fick este adaptată pentru difuzia neutronilor în reactorii nucleari.

Vezi șiModificare

BibliografieModificare

  • I.G. Murgulescu , E. Segal: Introducere în chimia fizică, vol.II.1, Teoria molecular cinetică a materiei, Editura Academiei RSR, București, 1979
  • I. G. Murgulescu, R. Vîlcu, Introducere în chimia fizică vol. III Termodinamică chimică, Editura Academiei RSR, București, 1982
  • R. Dima, O. Floarea Procese de transfer de masă și utilaje specifice EDP 1984 p 11
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Procese de transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982