Legislatura aprilie-iulie 2009 (Republica Moldova)

Aceasta este lista deputaților aleși la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova.

Fracțiuni parlamentare modificare

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (60 de mandate)

Partidul Liberal (15 mandate)

Partidul Liberal Democrat din Moldova (15 mandate)

Alianța Moldova Noastră (11 mandate)

Lista deputaților modificare

Nr. Nume Domiciliu Anul nașterii Apartenența politică Profesie / ocupație
1 Vladimir Voronin mun. Chișinău 1941 PCRM inginer-economist, politolog, jurist, Președintele Republicii Moldova, Președintele PCRM
2 Marian Lupu mun. Chișinău 1966 PCRM economist, doctor în economie, Președintele Parlamentului Republicii Moldova
3 Zinaida Greceanîi mun. Chișinău 1956 - economist, Prim-ministrul Republicii Moldova
4 Dorin Chirtoacă mun. Chișinău 1978 PL jurist, primar general al municipiului Chișinău
5 Vladimir Filat mun. Chișinău 1969 PLDM licențiat în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
6 Victor Mîndru mun. Chișinău 1959 PCRM inginer-tehnolog, magistru în relații internaționale, secretar-executiv, șef al Aparatului CC al PCRM
7 Marc Tkaciuk mun. Chișinău 1966 PCRM istoric, doctor în istorie, șef, Centru al CC PCRM
8 Serafim Urechean mun. Chișinău 1950 AMN inginer constructor, politolog, academician, dr. hab. în economie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
9 Igor Dodon mun. Chișinău 1975 - economist, doctor în științe economice, prim-viceprim-ministru, ministru, Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova
10 Vladimir Vitiuc mun. Bălți 1972 PCRM economist, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
11 Mihai Ghimpu mun. Chișinău 1951 PL jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocați “CREDO”, mun. Chișinău
12 Alexandru Tănase mun. Chișinău 1971 PLDM licențiat în drept, avocat, Biroul Asociat de Avocați “Hanganu Tanase & Partenerii”, mun. Chișinău
13 Victor Stepaniuc mun. Chișinău 1958 PCRM pedagog, jurist, doctor în istorie, viceprim-ministru al Republicii Moldova
14 Eugenia Ostapciuc mun. Chișinău 1947 PCRM inginer-tehnolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, președinte, Fracțiunea parlamentară a PCRM
15 Vladimir Eremciuc or. Ocnița 1951 PCRM medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
16 Mihai Cimpoi mun. Chișinău 1942 AMN pedagog, academician, profesor universitar, dr. hab. în filologie, scriitor, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova
17 Maria Postoico mun. Chișinău 1950 PCRM jurist, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova
18 Anatolie Șalaru mun. Chișinău 1962 PL medic, consultant, SC OPTEAM, SRL, mun. București, România
19 Mihai Godea mun. Chișinău 1974 PLDM pedagog, expert independent
20 Ivan Calin mun. Chișinău 1935 PCRM agronom, doctor în economie, politolog, diplomat, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
21 Iurii Eriomin mun. Chișinău 1949 PCRM inginer-tehnolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
22 Galina Balmoș or. Strășeni 1961 PCRM pedagog, jurist, ministru, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului al Republicii Moldova
23 Anatolie Popușoi mun. Chișinău 1949 - agronom, director-general, Agenția pentru silvicultură “Moldsilva”, mun. Chișinău
24 Corina Fusu mun. Chișinău 1959 PL licențiat în biologie și chimie, jurnalist, Fundația Soros-Moldova, mun. Chișinău
25 Veaceslav Untilă mun. Chișinău 1956 AMN inginer-mecanic, jurist, dr. în drept, conferențiar, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
26 Liliana Palihovici mun. Chișinău 1971 PLDM pedagog, manager coordonator granturi, Academia de Dezvoltare Educațională, filiala Moldova
27 Anatolie Zagorodnîi or. Hîncești 1973 PCRM jurist, magistru în drept economic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
28 Dmitrii Todoroglo mun. Chișinău 1944 PCRM agronom, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
29 Iurie Stoicov or. Călărași 1955 PCRM inginer-mecanic, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova,
30 Vadim Cojocaru mun. Chișinău 1961 PL economist, dr. în economie, prorector, Academia de Studii Economice, mun. Chișinău
31 Andrei Stratan mun. Chișinău 1966 - inginer-economist, doctor în economie, jurist, ministru, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
32 Vitalie Nagacevschi mun. Chișinău 1965 PLDM jurist, avocat, Biroul individual de avocați “V. Nagacevschi”, mun. Chișinău
33 Maia Radilov or. Ialoveni 1962 PCRM medic, vicedirector, Agenția teritorială Chișinău a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
34 Vasile Balan mun. Chișinău 1950 AMN filolog, profesor de filologie, deputat Parlamentul Republicii Moldova
35 Vladimir Țurcan mun. Chișinău 1954 - jurist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
36 Veronica Abramciuc mun. Chișinău 1958 - istoric, președinte, Mișcarea Patriotică din Moldova “Solidaritatea femeilor”, temporar neangajată în cîmpul muncii
37 Anatolie Arhire or. Ungheni 1956 PL inginer, vicepreședintele raionului Ungheni
38 Aliona Babiuc or. Briceni 1969 PCRM pedagog, profesor de istorie, Liceul nr. 1, or. Briceni
39 Iurie Țap or. Florești 1955 PLDM pedagog, primarul orașului Florești
40 Elena Bodnarenco or. Soroca 1965 PCRM economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
41 Vadim Mișin mun. Chișinău 1945 PCRM jurist, doctor în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
42 Iurie Colesnic mun. Chișinău 1955 AMN inginer-mecanic, scriitor, dr. honoris causa, director, editura “Museum”, mun. Chișinău
43 Alla Mironic mun. Chișinău 1941 PCRM pedagog, profesor de limba și literatura rusă, doctor în științe pedagogice, președinte, Organizația Veteranilor din Republica Moldova
44 Gheorghe Brega mun. Chișinău 1951 PL medic, Clinica “Galaxia”, mun. Chișinău
45 Igor Vremea com. Mereșeni, r-nul Hîncești 1973 - jurist, doctor în drept, consilier al Președintelui Republicii Moldova
46 Călin Vieru mun. Chișinău 1965 PLDM medic neurolog, jurist, director general, SRL “August”, mun. Chișinău
47 Iurie Muntean mun. Chișinău 1972 - economist, magistru în administrarea afacerilor, viceministru, Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova
48 Vasile Iovv mun. Chișinău 1942 PCRM inginer-tehnolog, economist, doctor în economie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
49 Grigore Petrenco mun. Chișinău 1980 PCRM economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
50 Nistor Grozavu mun. Chișinău 1959 PL inginer, dr. în tehnică, conferențiar universitar, viceprimarul general al municipiului Chișinău
51 Leonid Bujor mun. Chișinău 1955 AMN istoric, profesor de istorie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
52 Svetlana Rusu or. Florești 1972 - medic, director, Centrul medicilor de familie Florești
53 Ion Balan com. Lingura, r-nul Cantemir 1962 PLDM agronom, director, SRL “Podgoreni”, or. Cantemir
54 Violeta Ivanov mun. Chișinău 1967 PCRM ingineria mediului, ministru, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova
55 Lidia Lupu or. Hîncești 1953 PCRM economist-contabil, șef, Direcția teritorială control administrativ Hîncești
56 Vadim Vacarciuc mun. Bălți 1972 PL pedagog, antrenor, vicepreședintele Federației de haltere, mun. Bălți
57 Raisa Spinovschi com. Cocieri r-nul Dubăsari 1972 PCRM economist-contabil, șef, Direcția generală finanțe, Consiliul raional Dubăsari
58 Anton Miron mun. Chișinău 1941 PCRM agronom, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
59 Victor Osipov mun. Chișinău 1971 AMN jurnalist, manager în domeniul mass-media, consultant superior al fracțiunii AMN, Parlamentul Republicii Moldova
60 Vladimir Hotineanu mun. Chișinău 1950 PLDM medic chirurg, dr. hab., prorector, șef, catedra chirurgie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “N. Testemițanu”, mun. Chișinău
61 Irina Vlah mun. Comrat 1974 PCRM jurist, doctor în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
62 Oleg Reidman mun. Chișinău 1952 PCRM specialist în radiofizică și electronică, consilier al Președintelui Republicii Moldova
63 Oleg Bodrug mun. Chișinău 1965 PL pedagog, director general, Societatea de distribuție a cărții “PRO NOI”, mun. Chișinău
64 Valeriu Sava or. Strășeni 1958 PCRM inginer-mecanic, politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii
65 Ludmila Belcencova mun. Chișinău 1972 - istoric, vicedirector, Compania de televiziune “NIT”, mun. Chișinău
66 Iurie Leancă or. Ialoveni 1963 PLDM licențiat în relații internaționale, vicepreședinte, SA “Ascom”, mun. București, România
67 Ghenadie Morcov or. Drochia 1965 PCRM medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
68 Alexandru Oleinic mun. Chișinău 1959 AMN inginer-mecanic, economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
69 Oxana Domenti mun. Chișinău 1972 - economist, doctor în economie, consilier al Președintelui Republicii Moldova
70 Ana Guțu mun. Chișinău 1962 PL filolog, dr. în filologie, prim-vicerector, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mun. Chișinău
71 Anatolie Gorilă or. Cahul 1960 PCRM inginer-mecanic, pensionar
72 Inna Șupac mun. Chișinău 1984 PCRM antropolog, magistru în antropologie, I secretar al Uniunii Tineretului Comunist din RM
73 Valeriu Ghilețchi mun. Chișinău 1960 - radioinginer, licențiat în teologie, profesor, Colegiul Teologic Pedagogic, mun. Chișinău
74 Gheorghe Popa or. Cantemir 1956 PCRM inginer-economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
75 Petru Porcescu or. Strășeni 1953 PCRM inginer cadastral, șef-adjunct, Direcția teritorială control administrativ Chișinău
76 Ion Hadârcă mun. Chișinău 1949 PL filolog, scriitor, conducător de proiect, Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei
77 Valentin Chepteni mun. Chișinău 1973 AMN manager în sport, șef-adjunct, SRL “Dublon”, mun. Chișinău
78 Oleg Garizan s. Copceac, UTA Găgăuzia 1971 - istoric, primarul satului Copceac, UTA Găgăuzia
79 Veaceslav Bondari or. Anenii Noi 1960 PCRM merceolog, șef, Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi
80 Mihail Șleahtițchi mun. Bălți 1956 PLDM pedagog, dr. hab., vicerector pentru știință, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mun. Chișinău
81 Mihail Mocan mun. Chișinău 1962 PCRM jurist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, președinte, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan
82 Valeriu Nemerenco mun. Chișinău 1959 PL jurist, dr. în drept, pretor, Pretura sectorului Buiucani, mun. Chișinău
83 Nicolae Munteanu s. Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă 1974 - inginer în silvicultură și grădini publice, șef, Ocolul silvic Căușeni
84 Mihail Poleanschi mun. Chișinău 1980 PCRM antropolog, magistru în antropologie, șef, Secția CC al PCRM
85 Mihai Silistraru or. Ialoveni 1951 AMN economist, președintele raionului Ialoveni
86 Lidia Semenițcaia s. Bădragii Vechi r-nul Edineț 1964 PCRM pedagog, primarul satului Bădragii Vechi, r-nul Edineț
87 Angel Agache mun. Chișinău 1976 PLDM licențiat în management politic, președinte, Forul tinerilor “Noua Moldovă”, mun. Chișinău
88 Sergiu Stati mun. Chișinău 1961 PCRM istoric, doctor în istorie, consilier al Președintelui Republicii Moldova
89 Ion Lupu com. Vărzărești, r-nul Nisporeni 1963 PL inginer-silvicultor, director, FPC “Vintoia-Exim” SRL, or. Nisporeni
90 Mariana Șmilenco mun. Chișinău 1975 PCRM jurnalist, secretar al CR al PCRM sectorul Centru, mun. Chișinău
91 Mihail Rusu or. Florești 1941 PCRM agronom, președintele raionului Florești
92 Iurie Moiseev or. Ștefan Vodă 1965 PCRM jurist, șef, Direcția teritorială control administrativ Căușeni
93 Veceslav Platon mun. Chișinău 1973 AMN jurist, referent, Direcția relații externe, BC “Moldinconbank”SA, mun.Chișinău
94 Alexandru Cimbriciuc or. Soroca 1968 PLDM jurist, director, SRL “Ciuan-Pu”, or. Soroca
95 Oleg Babenco mun. Chișinău 1968 PCRM istoric, doctor în științe istorice, filozof, profesor, rector, Universitatea Slavonă din Republica Moldova, președinte, Comunitatea Slavonă din Republica Moldova, mun. Chișinău
96 Mihail Moldovanu mun. Chișinău 1965 PL medic, dr. în medicină, șef, Direcția sănătate, Consiliul municipal Chișinău
97 Serghei Afanasenco mun. Chișinău 1968 PCRM strungar, președinte, Asociația Sportivilor Invalizi “INVASPORT”, mun. Chișinău
98 Ala Ursul mun. Chișinău 1961 PCRM tehnician-tehnolog, specialist în alimentația publică, psiholog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
99 Natalia Vîsotina mun. Chișinău 1970 PCRM pedagog, șef-adjunct, Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3, mun. Chișinău
100 Simion Furdui mun. Chișinău 1963 PLDM specialist în teoria și practica administrației publice, director, SRL “Gazenergomontaj”, mun. Chișinău
101 Ștefan Grigoriev or. Căușeni 1949 PCRM fizician, specialist în optică și spectroscopie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova

Legături externe modificare