Listă de standarde ISO

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Standardele ISO sunt numerotate, și au un format de tipul: ISO 99999:yyyy: Titlul, unde „99999” este numărul standardului, „yyyy” este anul publicării, și „Titlul” descrie obiectul.

ISO 1 - ISO 999Modificare

 • ISO 2 Textile; denumirea sensului de răsucire a firului și produse asemănătoare;
 • ISO 3 Numere normate; rîndurile numerelori normate;
 • ISO 4 Informații și documentări: Reguli pentru prescurtarea cuvintelori în titluri și prescurtarea titlurilori de publicații;
 • ISO 5 Măsurarea densității;
  • ISO 5-1 Noțiunea, symbol și scrierea;
  • ISO 5-2 Fotografie, determinarea densității optice: condiții geometrice pentru măsurători la transmisiune;
  • ISO 5-3 Fotografie, măsurarea densității optice: condiții spectrale;
  • ISO 5-4 Fotografie, determinarea densității optice: măsuratori geometrice la reflecții;
 • ISO 6 Fotografie, alb negru - film negativ / sisteme de prelucrare pentru poze: determinarea sensibilității ISO;
 • ISO 7 Filete de etanșare pentru țeavă;
  • ISO 7-1 Măsuri, toleranțe și denumiri;
  • ISO 7-2 Verificarea cu rigle limitatoare;
 • ISO 16 Normarea înălțimii sunetelor;
 • ISO 25 Cinematografia; utilizarea filmului de 16 mm în camera de filmat - consemnare;
 • ISO 26 Cinematografia; poziția filmului de 16 mm în proiector pentru proiectare;
 • ISO 31 Mărimi și unutăți de măsură, care din anul 2008 s-a transformat în varianta nouă: ISO 80000[1]
 • ISO 69 Cinematografia; măsuriile de tăiere și perforare a filmului de 16 mm;
 • ISO 129 Desen industrial; înscrierea de măsuri și toleranțe;
 • ISO 216 Dimensiunile foii de hârtie;
 • ISO 233 Transliterarea caracterelor arabe în caractere latine (Transliteration of Arabic characters into Latin characters);
 • ISO 639 Codurile pentru denumiriile limbilori (language names) 639-6);
 • ISO 646 Alfabetul internațional nr. 5 (IA5): 7-Bit-cod pentru schimbul de informați; IA5 fiind asemănător cu ASCII;
 • ISO 868 Măsurarea durității unui corp, la adâncimea de pătrundere unui ac cu o greutate definită;

ISO 1000 - ISO 8999 / Coduri și limbajeModificare

 • ISO 1000 Unitatea de măsură SI-unități (SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units) și recomandări pentru folosirea multiplilor lor precum și a altor astfel de unități;
 • ISO 1007 Formatul 135 al peliculei fotografice;
 • ISO 1043 Marcarea porțiuni de polimer;
 • ISO/IEC 1539-1 Limbajul de programare Fortran;
 • ISO 1726 Dispozitiv de basculare, eșapament, aspirație, legăturile instalației de curent și aer în spatele cabunei la camion;
 • ISO 1999 Acustică; hotărârea din punct de vedere profesional de expunerea la zgomot (sunet) și estimarea vătămarii auzului;
 • ISO 2022 Informatica: structuri pentru codurile caracterelor și tehnicilor de extensie (ISO/CEI 2022);
 • ISO 2108 Standard internațional de numerotare a cărților (ISBN);
 • ISO 2145 Documentația - numerotarea segmentelori și alineatelori într-un document;
 • ISO 2575 Simboluri pe tabloul de bord (automobil, camion, tractor, avion...);
 • ISO 2709: Format pentru schimbul de informații (ISO/DIS 2709);
 • ISO 2768-1 Toleranță medie pentru lungimi și unghiuri;
 • ISO 2811-1 Măsurarea densității unui lichid în pincnometru;
 • ISO 2836 Rezistența materialelori tipărite;
 • ISO 3103 Prepararea ceaiului (Tea - Preparation of liquor for use in sensory tests)
 • ISO 3029 Formatul 126 al peliculei fotografice;
 • ISO 3506 Oțel inox;
 • ISO 3166 Coduri pentru națiuni și subdiviziunile lor;
  • ISO 3166-1 Coduri pentru națiuni și pentru zonele dependente, inițial publicat în 1974;
  • ISO 3166-1 alpha-2 coduri naționale de două litere Tokelau (ISO 3166-1: TK);
  • ISO 3166-1 alpha-3 coduri naționale de trei litere;
  • ISO 3166-1 Codul numeric;
  • ISO 3166-2 Principalele subdiviziuni ale unei națiuni sau dependențe ale sale;
  • ISO 3166-3 Coduri ISO 3166-1 învechit (ieșit din uz), inițial publicat în 1998;
 • ISO 3297: Numărul ISSN;
 • ISO 3382 Măsura timpului de reverberație al unei săli cu referință la alți parametri acustici 1997;
 • ISO 3602 Transcrierea în fonem roman al japonezei (romanizarea japonezei);
 • ISO 3864 Etichete de siguranță;
 • ISO 4217 Codurile valutei;
 • ISO/IEC 4873:1991 Codul de 8 biți pentru schimbul de informații;
 • ISO 5218 Reprezentarea sexelor umane;
 • ISO 6166 Structura Numărului de Identificare Internațională a Instrumentelor Financiare (ISIN);
 • ISO 6429 Informatica: funcții de control pentru seturile de caractere codificate;
 • ISO 6709 Reprezentarea standard a latitudinii, longitudinii și altitudinii punctelor geografice;
 • ISO 7098 Transcrierea în fonem roman al chinezei (romanizarea chinezei);
 • ISO 7372 Schimbul de date comerciale;
 • ISO 7498 Interconexiunea de sisteme deschise;
 • ISO/IEC 7501-1:1997 Cartea de identitate - documente de călătorie lizibile de mașini (aparate) (Partea 1: pașapoarte lizibile de mașini; Partea a 2-a: vize lizibile de mașini; Partea a 3-a: documente oficiale de călătorie lizibile de mașini);
 • ISO 7775
 • ISO 7811 Tehnici de înregistrare pentru cartea de identitate;
 • ISO 8601 Reprezentarea datei și a orei;
 • ISO/IEC 8824 Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
 • ISO/IEC 8825 ASN.1 reguli de codificare;
 • ISO 8859 Codificarea de caractere, codul caracterelor care includ ASCII;
  • ISO 8859-1 Latin-1;
  • ISO 8859-2 Latin-2;
  • ISO 8859-3 Latin-3 sau "Sud-europene";
  • ISO 8859-4 Latin-4 sau "Nord-europene";
  • ISO 8859-5 Chirilic;
  • ISO 8859-6 Arab;
  • ISO 8859-7 Grec;
  • ISO 8859-8 Ebraic;
  • ISO 8859-9 Latin-5
  • ISO 8859-10 Latin-6, rearanjarea lui 8859-4;
  • ISO 8859-15 Latin-15, revizuirea lui 8859-1;
  • ISO 8859-16 Latin-10 limbajele sud-est europene și alte limbaje;
 • ISO 8879 Standard Generalized Markup Language (SGML);

ISO 9000 - ISO 9099 / CalitateaModificare

 • ISO 9000 Sisteme de management a calității. Principii fundamentale și vocabular;
 • ISO 9001 Sisteme de management a calității. Cerințe;
 • ISO 9004: Sisteme de management a calității – linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor;
 • ISO 9069 Instrumente de suport a SGML -- SGML Document Interchange Format (SDIF);
 • ISO/IEC 9075 SQL;

Notă: normele ISO 9002 și ISO 9003 au fost anulate odată cu publicarea versiunii 2000 a normei ISO 9001.

ISO 9107 - ISO 1997 / Cerințe logice, codări, limbajeModificare

 • ISO 9126: Gestionarea cerințelor logice;
 • ISO 9362 Codul de Identificare Bancară sau sistemul BIC ISO/IEC 9579 accesul imediat la data de baze pentru SQL;
 • ISO 9660 Sistem de fișiere pentru CD-ROM;
 • ISO/IEC 9899 Limbajul de programare C;
 • ISO/IEC 9945 Portable Operating System Interface (POSIX);
 • ISO 9984: Convertirea caracterelor georgiene în caractere latine;

ISO 10000 - ISO 19999Modificare

 • ISO 10006 Gestionarea calității – directive pentru calitate în managementul proiectelor;
 • ISO 10007 Gestionarea calității - directive pentru configuration management;
 • ISO/IEC 10021 Message Oriented Text Interchange Systems (MOTIS);
 • ISO/IEC 10026 Open systems interconnect;
 • ISO/IEC 10179:1996 Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL);
 • ISO 10279 Limbajul de programare BASIC;
 • ISO 10303 Standard pentru schimbul de date al produselor (STEP);
  • ISO 10303-11: Metode de descriere: limbajul EXPRESS;
  • ISO 10303-28: Metode de implementare: reprezentări XML a schemelor și datelor EXPRESS;
 • ISO 10646 Universal Character Set (Unicode);
 • ISO 10962 Instrumente financiare;
 • ISO/IEC 11172 MPEG-1;
 • ISO 11180 Adrese poștale;
 • ISO 11404 Tipuri de date cu scop generic;
 • ISO 11521 Substituit de ISO 15022;
 • ISO/IEC 13249 SQL Pachete aplicative și pentru multimedia;
 • ISO 13450 Formatul 110 al peliculei fotografice;
 • ISO 13490 Informatica: structura de volume și de fișiere pentru compact disc read-only și write-once pentru schimbul de informații;
 • ISO 13567 Codificare layer în desenul CAD;
 • ISO 13616 Coduri bancare de cont curent (IBAN);
 • ISO/IEC 13818 MPEG-2

ISO 14000 / MediuModificare

 • ISO 14000 Standard al gestiunii ambientale pentru ambientele de producție;
 • ISO 14001: Sistemul managementului de mediu - Cerințele și liniile directoare pentru folosire (NF EN ISO 14001)
 • ISO 14002: Sistem de management de mediu.Ghid pentru intreprinderi mici și mijlocii
 • ISO 14004: Sisteme de management de mediu. Ghid general privind principiile, sistemele și tehnicile de aplicare
 • ISO 14010: Ghidul pentru auditul de mediu. Principii generale
 • ISO 14011: Ghidul pentru auditul de mediu. Proceduri de audit. Auditarea sistemelor de management de mediu
 • ISO 14011.2: Ghidul pentru auditul de mediu. Auditul de conformitate
 • ISO 14011.3: Ghidul pentru auditul de mediu. Audit pentru declarația de mediu
 • ISO 14012: Ghidul pentru auditul de mediu. Criterii de calificare pentru auditori interni
 • ISO 14013 Ghidul pentru auditul de mediu. Managementul programelor de audit
 • ISO 14014: Ghid pentru analiza preliminara de mediu
 • ISO 14015: Ghid pentru evaluarea de mediu a amplasamentului
 • ISO 14031: Evaluarea performantelor de mediu. Ghid
 • ISO 14040: Principiile și cadrul seriei ISO 14040;
 • ISO 14041: Definirea obiectivului, câmpul de studiu și analiza de inventariere;
 • ISO 14042: Evaluarea impactului „ciclul vieții”;
 • ISO 14043: Interpretarea „ciclului vieții”;
 • ISO 14048: Formatele schimburilor de date informatizate;
 • ISO 14049: Rapoartele tehnice asupra exemplelor de analiză a inventarelor conform ISO 14041;
 • ISO 14050: Managementul de mediu. Termeni și definiții
 • ISO 14060: Ghid pentru includerea aspectelor de mediu în standardele de produs

ISO 14400 - ISO 15999Modificare

 • ISO/IEC 14496 MPEG-4
 • ISO 14651 Informatica: compararea și ordinea internațională a barelor;
 • ISO/IEC 14977 Forma Backus-Naur extinsă (EBNF);
 • ISO/IEC 14882 Limbajul de programare C++;
 • ISO 15022 Instrumentele financiare: schemă pentru mesaje;
 • ISO 15085 Prevederi împotriva căderilor în mare și mijloacele de revenire la bord;
 • ISO/IEC 15408 Criterii comune - criterii de evaluare pentru siguranța informatică;
 • ISO/IEC 15444 JPEG 2000;
 • ISO/IEC 15445:2000 ISO HTML, un compozit al Hypertext Markup Language (HTML) 4;
 • ISO 15924 Codurile pentru reprezentarea numelor de script;
 • ISO/IEC 15948:2003. PNG

ISO/TS 16949Modificare

 • ISO/TS 16949: Raport comun bazat pe normele ISO 9001 cu cerințele propuse pentru automobile;

ISO 17700Modificare

 • ISO/CEI 17799 Informatică: Securitatea informațiilor (BS 7799) și codul de conduită pentru siguranța acestora; Redenumit ISO 27002:2005

ISO 19100 / Informații geograficeModificare

 • ISO 19101 Geografia: model de referință;
 • ISO 19105 Geografia: conformitate și text;
 • ISO 19107 Geografia: schema spațială;
 • ISO 19108 Geografia: schema temporală;
 • ISO 19109 Informații geografice – Regulile schemelor pentru aplicații
 • ISO 19110 Informații geografice – metodologie de catalogare a entităților;
 • ISO 19111 Geografia: referințe spațiale prin coordonate;
 • ISO 19112 Informații geografice – Sistem de referință spațială prin identificatori geografici;
 • ISO 19113 Geografia: principii ale calității;
 • ISO 19115 Geografia: Metadata;
 • ISO 19119 Informații geografice. – Servicii;
 • ISO 19123 Informații geografice. Schemă pentru geometria și funcțiile unei acoperiri
 • ISO 19128 Informații geografice - Interfață pentru servere web de hărți
 • ISO 19136 Informații geografice: Geography Markup Language (vesrion DIS: projet)
 • ISO 19139 Informații geografice - Metadata - (Norme în versiune PDTS: versiune proiect de prezentare a specificațiilor tehnice).
 • ISO/IEC 19757 Document Schema Definition Languages (DSDL);
  • ISO/IEC FDIC 19757-2 validare bazată pe gramatica regulară RELAX NG;
  • ISO/IEC 19757-3 validare bazată pe regulile Schematron.

ISO 20000 - ISO 29999Modificare

ISO 22000Modificare

Sisteme de management a siguranței alimentelor

 • ISO 22000 Sisteme de management a siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.
 • ISO 22002 Sisteme de management a siguranței alimentelor -- Ghid pentru aplicarea ISO 9001 în producția vegetală în cazul proiectelor noi.
 • ISO 22004 Sisteme de management a siguranței alimentelor -- Ghid de aplicare a ISO 22000:2005
 • ISO 22005 Trasabilitatea în lanțul alimentar. Principii generale și cerințe fundamentale pentru proiectarea și implementarea sistemului.


ISO 26000 / Responsabilitatea socială a organizațiilorModificare

 • ISO 26000: Responsabilitatea socială a organizațiilor
 • ISO 9001: Calitate
 • ISO 14001: Mediu
 • OHSAS 18001: Managementul securității și sănătății în muncă. (nu e o normă ISO)
 • SA 8000: Responsabilitate socială
 • SD 21000: Responsabilitate socială și dezvoltare durabilă, normă franceză, N-a fost aplicată decât întreprinderilor mici.

ISO 27000 / Securitatea informațieiModificare

 • ISO 27000: Serie de norme dedicate securității informației
 • ISO/CEI 27001 Information Security Management System (ISMS), înlocuiește BS7799-2
 • ISO/CEI 27002 Cod de bune practici în ISMS. Nou număr pentru ISO 17799
 • ISO/CEI 27003 Ghid de implementare a ISMS.
 • ISO/CEI 27004 Ghid pentru gestionarea, măsurarea și metrica securității informației.
 • ISO/CEI 27005 Ghid pentru managementul riscului in securitatea informației.

Vezi șiModificareLegături externeModificare