Mitropolia Ungrovlahiei

Mitropolia Ungrovlahiei a fost o structură canonică a Ortodoxiei, înființată în anul 1359 de Patriarhia de Constantinopol. În acel an patriarhul ecumenic Calistos I l-a numit pe călugărul grec Iachint de Vicina ca prim titular al Mitropoliei Ungrovlahiei.

Pisania Mănăstirii Antim, cu menționarea „arhipăstorului” Ungrovlahiei (cu referire la Antim Ivireanul), 1715.

Denumirea mitropoliei provine din necesitatea distingerii în vremea respectivă a valahiilor din Balcani (teritorii locuite de valahi) de cea aflată sub autoritatea Regatului Ungariei, numită din acest motiv Ungrovlahia.

Inițial sediul mitropoliei a fost la Curtea de Argeș. În anul 1517 scaunul mitropolitan a fost mutat la Târgoviște, iar în 1668 la București.

Mitropolitul Nifon Rusailă a primit în anul 1865 titlul de mitropolit primat al României, titlu asociat de atunci celui de mitropolit al Ungrovlahiei.

În anul 1925 funcția de mitropolit primat a fost înlocuită cu cea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În data de 17 mai 1990 titulatura patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, aceea de Arhiepiscop al Bucureștilor și mitropolit al Ungrovlahiei, a fost schimbată, implicit înlocuindu-se denumirea multiseculară a Mitropoliei Ungrovlahiei cu aceea de Mitropolia Munteniei și Dobrogei.

Bibliografie

modificare
  • Alexandru Elian, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu Patriarhia din Constantinopol și cu celelalte biserici ortodoxe, în: Biserica Ortodoxă Română, 1959, nr. 7-10;
  • Șerban Turcuș, Sfântul Scaun și românii în sec. al XIII-lea, Editura Enciclopedică, București, 2001.
Lectură suplimentară
  • Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei, Vol. 1, Gheorghe M. Ionescu, Editura Atelierele Socec
  • Istoricul mitropoliei Ungro-Vlahici și mitropoliții țarei muntenești, George I. Gibescu, 1907
  • Arhiva Mitropoliei Țarii Romînești: 1365-1890, Roumanie. Direcția generală a arhivelor statului, 1961

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare