Listă de mitropoliți ai Ungrovlahiei

Aceasta este o listă de mitropoliți ai Ungrovlahiei (până la reorganizarea din 1990, apoi ai Munteniei și Dobrogei).

Tabel cronologic

modificare
Mitropoliți ai Ungrovlahiei
1359 - 1372 Iachint de Vicina Sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română pe 28 octombrie
1372 - 1381 Hariton
1381 - ? Antim
? - ? Teodor I
...
atestat în 1412 Eftimie I
atestat în 1464 Iosif
atestat în 1482 Macarie I
atestat în 1412 Ilarion I
1502-1505 Nifon Canonizat de Patriarhia Ecumenică și de Biserica Ortodoxă Română
circa 1505 - circa 1508 Maxim Brancović Canonizat de Biserica Ortodoxă Sârbă
...
circa 1512 - circa 1521 Macarie al II-lea
atestat în 1523 Ilarion al II-lea
atestat în 1525 Teodor al II-lea
atestat în 1533 Mitrofan I
1535 - 1544 Varlaam I
1544 1558 Anania
1558 - ? Efrem
atestat în 1566 Daniil I
1568 - 1576 Eftimie al II-lea
1576 - 1586 Serafim
1586 - ? Mihail I
atestat în 1590 Nichifor
circa 1593 - 1594 Mihail al II-lea
1594 - 1602 Eftimie al III-lea
1602 - 1629 Luca din Cipru
1629 - 1636 Grigore I
1636 - 1648 Teofil
1648 - 1653 Ștefan I prima oară
1653 - 1655 Ignațiu
1655 - 1668 Ștefan I a doua oară
1668 - 1672 Teodosie prima oară
1672 Dionisie I
1672 - 1679 Varlaam al II-lea
1679 - 1708 Teodosie a doua oară
1708 - 1716 Antim Ivireanul Episcop al Râmnicului (1705 - 1708) Canonizat de Biserica Ortodoxă Română
1716 - 1719 Mitrofan al II-lea
1719 - 1731 Daniil al II-lea
1731 - 1738 Ștefan al II-lea
1738 - 1753 Neofit I Cretanul
1753 - 1760 Filaret I Episcop al al Buzăului (1748 - 1753)
1760 - ? Grigorie al II-lea de la Colțea prima oară
? - ? Grigorie al III-lea
? - 1787 Grigorie al II-lea de la Colțea a doua oară
1787 - 1792 Cosma Popescu
1792 - 1793 Filaret al II-lea Mitropolit al Mirelor (1776 - 1780), Episcop al Râmnicului (1780 - 1792)
1793 - 1810 Dositei Filitti
1810 - 1812 Ignatie
1812 - 1819 Nectarie
1819 - 1823 Vacanță
1821 - 1823 Dionisie al II-lea Lupu
1823 - 1834 Grigorie al IV-lea, Dascălul Canonizat de Biserica Ortodoxă Română.
1834 - 1840 Vacanță
1840 - 1849 Neofit al II-lea
1850 - 1865 Nifon Rusailă Din 1865 Primat al Bisericii Ortodoxe Române
Mitropoliți ai Ungrovlahiei - Primați ai Bisericii Ortodoxe Române
1865 - 1875 Nifon Rusailă
1875 - 1886 Calinic Miclescu
1886 - 1893 Iosif Gheorghian prima oară
1893 - 1896 Ghenadie Petrescu
1896 - 1909 Iosif Gheorghian a doua oară
1909 - 1911 Atanasie Mironescu
1911 - 1919 Conon Arămescu-Donici
1919 - 1925 Miron Cristea Din 1925 Patriarh.
Mitropoliți ai Ungrovlahiei - Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
1925 - 1939 Miron Cristea
1939 - 1948 Nicodim Munteanu
1948 - 1977 Justinian Marina
1977 - 1986 Justin Moisescu
1986 - 1990 Teoctist Arăpașu Din 1990, prin reorganizare, Mitropolia Ungrovlahiei ia denumirea de Mitropolia Munteniei și Dobrogei.
Mitropoliți ai Munteniei și Dobrogei - Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
1990 - 2007 Teoctist Arăpașu
din 2007 Daniel Ciobotea

Bibliografie

modificare
  • P.S. Gherontie Episcopul Constanței, „Lista Mitropoliților Ungrovlahiei, în ordinea hronologică de la înființarea Mitropoliei (1359) până la ridicarea ei la rangul de Patriarhat (1925)”, Biserica Ortodoxă Română, XLIV (1926), 5, p. 241-245, citat în Marcu Petcu, Nicolae Lihănceanu, Adrian Pintilie, Ramona-Anca Crețu, Pagini din istoria monahismului orthodox în revistele teologice din România – Așezăminte monahale, Editura Bibliotecii Naționale a României, Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2011, pp. 88-90.

Lectură suplimentară

modificare
  • Istoricul mitropoliei Ungro-Vlahici și mitropoliții țarei muntenești, George I. Gibescu, 1907

Vezi și

modificare