În informatică, modulo este o operație binară care produce restul împărțirii a două numere întregi a și b, adică unde este singurul număr întreg astfel încăt

În majoritatea limbajelor de programare, operația modulo este notată fie cu a mod b fie cu a % b. Există însă diferențe de implementare între diferite limbaje: niște autorizează permit numere reale (în loc de întregi) pentru a și b; iar câteva limbaje dau o valoare negativă pentru r dacă a este negativ.

În matematică, modulo se referă la relația de echivalență denumită congruența modulo n: pentru un număr natural strict positiv n, se zice că două numere întregi p și q sunt egale modulo n, și se notează

dacă și numai dacă p și q au același restul în împarțirea cu n — adică dacă există astfel încăt

În tabelul următor, pentru a evita orice îndoială, se folosește notația   pentru operația binară folosită în informatică, și notația   pentru relația binară folosită în matematică. Trebuie remarcat că  , dar   nu presupune  ; asta deoarece   pentru orice  .

Informatică Matematică Explicație