Funcția modulo reprezintă restul împărțirii a două numere întregi și .

dacă și , unde și sunt numere întregi.

Exemplu Explicație