Muscovitul este o varietate de mică de culoare albă. Muscovitul are formula chimică K2Al4(Al2Si6O20)(OH,F)4. Muscovitul are duritatea de 2,5. El cristalizează în sistemul monoclinic.
Acesta este un filosilicat.

CARACTERISTICI

Culoare: albă, alb-gălbuie, roz brun, rar verzuie sau incoloră
Luciu: sticlos sau perlat
Transparență:transparent
Sistem cristalografic:monoclinic
Clivaj:bazal perfect
Spărtură:nu se vede datorită clivajului, e neregulată
Duritate:2,0-2,3
Greutate specifică:2,75-2,85
Culoarea urmei de zgâriere:albă
Minerale asociate:feldspați, beril, turmalină
Alte caracteristici: greu fuzibilă și dielectrică
Răspândire:Răzoare, Voineasa, Mănăileasa
Folosințe:ind. electrică, electrotehnică, telefonie, textilă, vopselelor, construcții
Recunoaștere:sist crist, clivaj, culoare.


luciul sticlos duritatea 2-2.5 densitatea 2.67-3.10 urma alba clivaj perfect spartura mineralul este flexibil