Natalitatea este frecvența nașterilor de copii vii în cadrul unei populații, exprimată prin raportul dintre numărul de nașteri dintr-un an și efectivul populației. Natalitatea este elementul dinamic, activ al bilanțului natural și cunoaște o mai mare variabilitate în spațiu și timp, întrucât poate fi mai ușor de controlat și de influențat decât mortalitatea. Cel mai frecvent se calculează natalitatea brută, ca raport dintre numărul de născuți vii în decurs de un an și efectivul populației care le-a dat viață, valoarea obținută exprimându-se în promile.

Ratele natalității în dependență de țară, în 2015.

Natalitatea în linii generale

modificare

Rata generală a natalității (natalitatea brută) se calculează după formula:

 

unde N reprezintă numărul născuților vii iar P efectivul populației.

Deoarece valoarea natalității este influențată direct de structura pe grupe de vârstă și sexe a populației, natalitatea brută nu redă întotdeauna situația reală. De aceea s-a recurs și la calcularea altor indicatori, care să ofere o imagine mai apropiată de realitate a acestui fenomen al nașterilor:

 • natalitatea standardizată (puțin utilizată în practică);
 • fertilitatea populației (care se calculează ca raport între numărul născuților vii și populația feminină cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani);
 • indicele de înlocuire a generațiilor (notat cu R), adică numărul mediu de copii de sex feminin născut de o femeie; în cazul în care acest indice este mai mare decât 1, populația respectivă manifestă o tendință de creștere rapidă, dacă este egal cu 1, exprimă stagnarea, iar dacă este mai mic decât 1, atunci numărul populației pentru care s-a calculat este în scădere;
 • indicele sintetic al fecundității (numărul mediu de copii născuți de o femeie în timpul vietii) variază intre valori mai mari de 7 - în câteva state din Africa Subsahariană - și 1,2 în unele state ale Europei de Est). Valoarea de 2,1 din urmă pentru acest indicator este considerată limita până la care o populație își asigură înlocuirea. Sub acest prag indică tendințe regresive, iar peste această valoare indică o creștere naturală a populației în condițiile unei mortalități reduse.

Interpretarea valorilor evidențiază mișcarea naturală a populației. Acest indicator se interpretează coroborat cu indicatorul rata sporului natural.

Natalitatea depinde, în mare măsură, de comportamentul și interesele grupului uman și de aceea se poate vorbi despre două tipuri de natalitate: potențială și reală. Natalitatea potențială poate fi atinsă atunci când nu se pune problema controlului nașterilor. Valoarea maximă care s-ar putea atinge este de 60 ‰, dar această situație nu se mai întâlnește aproape nicăieri pe Glob. Nici în perioadele mai îndepărtate, când natalitatea potențială era mai frecvent atinsă, valoarea sa nu ajungea decât rar la acest procentaj.

Valorile natalității potențiale erau și sunt influențate de câțiva factori:

 • starea de sănătate: ameliorarea stării de sănătate a populației feminine, în special, contribuie la creșterea valorilor natalității;
 • structura pe grupe de vârstă și sexe: populații îmbătrânite sau feminizate se înscriu cu valori mai mici ale natalității potențiale decât cele dominate de tineri adulți și cu o structură pe sexe echilibrată;
 • condițiile climatice determină valori reduse ale natalității acolo unde au manifestări extreme - climatul polar si subpolar, în care resursele de hrană sunt limitate iar popularea este relativ recentă.

Alături de acești factori, unii autori consideră că și particularitățile rasiale și regimul alimentar al unei populații ar putea sa influențeze valorile natalității potențiale.

Natalitatea după țară

modificare

Natalitatea

modificare
Ratele natalității (‰), în ultimele decenii și ani
Țară 1990 2000 2010 2017 2018 născuți
în 2018
f.d.
a.p.
  Georgia 17.1 10.7 14.6 14.3 13.7 51.138
  Republica Moldova 17.7 10.2 11.4 13.3 12.8 34.738
  Irlanda 15.1 14.5 16.5 12.9 12.6 61.016
  Armenia 22.5 10.6 14.6 12.7 12.3 36.502
  Islanda 18.7 15.3 15.5 11.6 12.1 4.228
  Muntenegru 14.4 15.0 12.0 12.0 11.7 7.260
  Suedia 14.5 10.2 12.3 11.4 11.3 115.832
  Franța 13.4 13.1 12.8 11.3 11.1 719.000
  Regatul Unit 13.9 11.5 12.9 11.4 11.0 731.069
  Rusia 13.4 8.6 12.5 11.5 10.9 1.604.344
  Estonia 14.2 9.4 11.9 10.5 10.9 14.367
  Cehia 12.6 8.8 11.1 10.8 10.7 114.036
  Cipru 18.3 12.2 11.8 10.8 10.7 9.300
  Danemarca 12.3 12.6 11.4 10.6 10.6 61.476
  Slovacia 15.1 10.2 11.1 10.7 10.6 57.639
  Norvegia 14.4 13.2 12.6 10.8 10.5 55.120
  Macedonia de Nord 18.5 13.0 11.9 10.5 10.4 21.333
  Belgia 12.4 11.2 11.9 10.5 10.3 117.800
   Elveția 12.5 10.9 10.3 10.3 10.3 87.851
  Luxemburg 12.9 13.1 11.6 10.4 10.3 6.274
  Lituania 15.3 9.8 9.9 10.2 10.2 28.517
  Polonia 14.3 9.8 10.7 10.5 10.1 388.178
  Albania 25.0 16.6 11.7 10.7 10.1 28.934
  Belarus 14.0 9.4 11.4 10.8 9.9 94.388
  Letonia 14.2 8.5 9.4 10.6 9.9 19.314
  Olanda 13.2 13.0 11.1 9.9 9.8 168.525
  Austria 11.8 9.8 9.4 10.0 9.7 85.535
  România 13.6 10.5 9.9 9.7 9.6 188.755
  Germania 11.4 9.3 8.3 9.5 9.5 787.541
  Slovenia 11.2 9.1 10.9 9.8 9.5 19.585
  Ungaria 12.1 9.6 9.0 9.4 9.2 89.807
  Serbia 11.6 9.8 9.4 9.2 9.2 63.975
  Malta 14.9 11.3 9.7 9.4 9.2 4.444
  Bulgaria 12.1 9.0 10.0 9.0 8.9 62.197
  Croația 11.6 10.0 9.8 8.9 8.8 36.973
  Bosnia și Herțegovina 15.5 10.5 8.7 8.7 8.7 28.467
  Finlanda 13.1 11.0 11.4 9.1 8.6 47.577
  Portugalia 11.8 11.8 9.5 8.4 8.5 87.020
  Grecia 10.1 9.5 10.2 8.2 8.1 87.074
  Ucraina 12.7 7.8 10.8 8.6 8.0 335.874
  Spania 10.3 9.9 10.5 8.4 7.9 369.302
  Italia 9.9 9.5 9.3 7.6 7.3 439.747
 • f.d.a.p. = față de anul precedent.

Natalitatea în unele țări G8 și G20 (exceptând cele din Europa)

modificare
Ratele natalității (‰), în ultimele decenii și ani
Țară 1990 2000 2010 2017 2018 născuți
în 2018
f.d.
a.p.
  India 30.2 25.8 22.1 20.2 ...
  Mexic 31.8 26.9 23.1 18.1 17.3 2.162.535
  Turcia 25.1 20.6 17.2 16.1 15.3 1.248.847
  Australia 15.3 13.1 13.4 12.6 12.6 314.900
  Statele Unite 16.7 14.4 13.0 11.8 11.6 3.788.235
  China 21.1 14.0 11.9 12.4 10.9 15.230.000
  Canada 14.6 10.7 11.1 10.2 10.4 386.806
  Japonia 10.0 9.5 8.5 7.6 7.4 918.397
  Coreea de Sud 15.2 13.3 9.4 7.0 6.4 326.822

Legături externe

modificare

Bibliografie

modificare
 • United Nations World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database Arhivat în , la Wayback Machine.
 • Audrey, Clark (). Longman Dictionary of Geography, Human and Physical. New York: Longman. 
 • Douglas, Ian; Richard Huggett (). Companion Encyclopedia of Geography. New York: Routledge. 
 • Norwood, Carolette. "Re-thinking the integration of women in population development initiatives" Development in Practice. 19.7(2009):906 – 911.