Nedeterminare


Prin nedeterminări, în matematică, se înțeleg acele operații matematice care sunt (aparent) imposibil de efectuat în interiorul unei anumite părți a matematicii, strict definită, într-un anumit cadru axiomatic, cel al algebrei numerelor reale. Aceste operații sunt posibil de efectuat în analiza reală.

Spre exemplu, împărțirea cu zero și anumite ridicări la putere sunt imposibil de efectuat în aritmetică și algebră, dar pot fi efectuate, mai exact spus, se poate evita imposibilitatea efectuării lor "clasice" într-un alt cadru de axiome, adică într-un alt domeniu al matematicii.

Nedeterminări ale sumei algebriceModificare

  •   și
  •  

Nedeterminări ale produsuluiModificare

  •   și
  •  

Nedeterminări ale împărțiriiModificare

Împărțiri la zeroModificare

  • 0/0
  • a/0

Împărțiri la infinitModificare

  • infinit/infinit

Nedeterminări ale ridicării la o putereModificare

Ridicări la o putere a lui zeroModificare

  • 00

Ridicarea lui 1 la infinitModificare

  • 1infinit

Ridicarea nedeterminărilorModificare

În general, nedeterminările prezentate se "ridică", adică se pot rezolva într-un alt cadru axiomatizat, mai general.

Toate nedeterminările prezentate mai sus se pot rezolva și se rezolvă, în anumite condiții, în analiza matematică, adică în cadrul mult mai general axiomatizat al calculului diferențial și integral.

Vezi șiModificare