Biroul politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

(Redirecționat de la Politburo al CC al PCUS)

Biroul politic (în rusă: Политбюро), cunoscut drept Prezidiu din 1952 până în 1966, a funcționat ca organismul central de guvernare și de conducere politică al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Era format din cei mai de frunte membri ai Comitetului Central. În teorie, acest organ funcționa ca birou politic (de aici și Politbiuro) al Comitetului Central, ales de ei pentru conducerea Partidului între sesiunile Comitetului Central și având un mandat care se referea numai și numai la afacerile Partidului. Biroul politic era responsabil în fața Comitetului Central, iar membrii săi erau supuși aprobării aceluiași organism.

În realitate, Biroul politic supraveghea operațiile CC-ului și lua toate deciziile politice importante, pe care le trecea spre aprobare Comitetului Central, Sovietului Suprem și Congresului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Controlul său se extindea din partid în aria guvernamentală, deoarece numai membrii partidului dețineau funcții guvernamentale iar de aceea disciplina de partid asigura că politica Politburo era implementată de toate organizațiile guvernamentale. Un exemplu al al nesocotirii voinței Biroului politic de către Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a fost învingerea așa-numitului Grup antipartinic din 1958.

Lenin a hotărât în 1917 ca un birou politic să conducă în mod direct Revoluția, iar după cel de-al optulea Congres al Partidului din 1919, acel birou politic a devenit adevăratul centru al puterii politice în Uniunea Sovietică. La începuturi, Biroul politic era format din cinci membri: Lenin, Troțki, Stalin, Kamenev și Krestinski.

Deși, în mod teoretic un birou politic era ales de jos în sus, în practică, membrii conducători ai Biroului politic și, în mod special Lenin, determinau compoziția CC-ului care, până la urmă, reflecta influența și puterea a diferiților indivizi din partid, precum și alianțele lor din Biroul politic și din afara lui.

În timpul lui Stalin, procesul în care era determinată conducerea Partidului a devenit o probleme în întregime ierarhică. Secretarul General (Stalin) determina compoziția Biroului politic și chiar a Comitetului Central și nu invers. După moartea lui Stalin, autoritatea Secretarului General a fost mai mare sau mai mică iar compoziția Politbiuroului a devenit din nou o oglindă alianțelor schimbătoare dintre liderii partidului și dintre grupurile de interese din partid, cel puțin până un Secretar General reușea să-și consolideze puterea.

Politbiuro avea membri plini și supleanți. Mărimea Politbiuro-ului a variat, dar în general a fost de 14 membri plini și 8 supleanți (candidați). Secretarul General al Partidului, care era de cele mai multe ori și șeful Comitetului Central, avea cea mai mare putere. În practică, cei mai puternici membri ai Politburoului erau de asemenea membri ai Secretariatului al CC al PCUS, Secretarul General conducând acest grup. Cai care aveau locuri numai în unul din cele două corpuri conducătoare aveau o putere mai redusă. Puține femei au ajuns vreodată membri ai Politbiuro.

În 1990, cel de-al 28-lea Congres al Partidului a fost de acord să transfere puterile Politbiuro-ului Parlamenului, Politbiuro-ul încetându-și existența în august 1991

Vezi de asemenea: Organizarea Partidului Comunist al URSS

Membri ai Politbiuro-ului/Prezidiului

modificare
Date Comentarii
10/23 octombrie 1917 Bubnov, Zinoviev, Kamenev, Lenin, Sokolnikov, Stalin și Troțki aleși membri ai Biroului Politic la ședința Comitetului Central
octombrie 1917 Biroul Politic și-a încetat funcționarea după succesul Revoluției Bolșevice din Petrograd (25 octombrie [7 noiembrie], 1917)
25 martie 1919 Kamenev, Krestinski, Lenin, Stalin și Troțki sunt aleși membri plini de plenara CC; Buharin, Zinoviev și Kalinin sunt aleși membri supleanți
iulie - septembrie 1919 În conformitate cu acordul dintre Politbiuro și Orgbiuro, secretarul al CC al Stasova a făcut parte temporar din Politbiuro iulie-septembrie 1919
5 aprilie 1920 Kamenev, Krestinski, Lenin, Stalin și Troțki sunt aleși membri plini la plenara CC; Buharin, Zinoviev și Kalinin sunt aleși membri supleanți
16 martie 1921 Zinoviev, Kamenev, Lenin, Stalin și Troțki sunt aleși membri deplini la plenara CC; Buharin, Kalinin și Molotov sunt aleși membri supleanți
3 aprilie 1922 Zinoviev, Kamenev, Lenin, Rîkov, Stalin, Tomski și Troțki sunt aleși membri plini la plenara CC; Buharin, Kalinin și Molotov sunt aleși membri supleanți
26 aprilie 1923 Zinoviev, Kamenev, Lenin, Rîkov, Stalin, Tomski și Troțki sunt aleși membri plini la plenara CC; Buharin, Kalinin, Molotov și Rudzutak sunt aleși membri supleanți
21 ianuarie1924 Lenin moare
2 iunie 1924 Buharin, Zinoviev, Kamenev, Rîkov, Stalin, Tomski și Troțki sunt aleși membri plini la plenara CC; Dzerjinski, Kalinin, Molotov, Rudzutak, Sokolnikov și Frunze sunt aleși membri supleanți
31 octombrie 1925 Frunze moare
1 ianuarie 1926 Buharin, Voroșilov, Zinoviev, Kalinin, Molotov, Rîkov, Stalin, Tomski și Troțki aleși membri plini la plenara CC ; Dzerjinski, Kamenev, Petrovski, Rudzutak și Uglanov aleși membri supleanți
20 iulie 1926 Dzerjinski moare
23 iulie 1926 Zinoviev eliberat din funcție la plenara Comitetului Central; Rudzutak ales membru plin; membri supleanți realeși:Andreiev, Kaganovici, Kamenev, Kirov, Mikoian, Ordjonikidze, Petrovski, Uglanov
23 octombrie 1926 Troțki și Kamenev eliberați din funcție la plenara reunită a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control
3 noiembrie 1926 Ordjonikidze eliberat din funcție la plenara reunită a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control
Ciubar ales membru supleant
19 decembrie 1927 Buharin, Voroșilov, Kalinin, Kuibîșev, Molotov, Rîkov, Rudzutak, Stalin și Tomski aleși membri plini la plenara CC ; Andreiev, Kaganovici, Kirov, Kosior, Mikoian, Petrovski, Uglanov și Ciubar aleși membri supleanți
29 aprilie 1929 Uglanov eliberat din funcție la plenara CC ; Bauman ales membru supleant
21 iunie 1929 Sirțov ales membru supleant la plenara CC
17 noiembrie 1929 Buharin eliberat din funcție la plenara CC
13 iulie 1930 Voroșilov, Kaganovici, Kalinin, Kirov, Kosior, Kuibîșev, Molotov, Rudzutak, Rîkov și Stalin aleși membri plini la plenara CC ; Andreiev, Mikoian, Petrovski, Sirțov și Ciubar aleși membri supleanți
1 decembrie 1930 Sirțov eliberat din funcție la plenara CC
21 decembrie 1930 Rîkov și Andreiev eliberați din funcție la plenara reunită a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control; Ordjonikidze ales membru plin
4 februarie 1932 Rudzutak eliberat din funcție la plenara CC ; Andreiev ales membru plin
10 februarie 1934 Andreiev, Voroșilov, Kaganovici, Kalinin, Kirov, Kosior, Kuibîșev, Molotov, Ordjonikidze și Stalin aleși membri plini la plenara CC ; Mikoian, Petrovski, Postișev, Rudzutak și Ciubar aleși membri supleanți
1 decembrie 1934 Kirov asasinat
25 ianuarie 1935 Kuibîșev moare
1 februarie 1935 Mikoian și Ciubar aleși membri plini la plenara CC , Jdanov și Eikhe aleși membri supleanți
18 februarie 1937 Ordjonikidze se sinucide
26 mai 1937 Rudzutak exclus din CC și din partid după ce a fost arestat pe 25 mai 1937
12 octombrie 1937 Ejov ales membru supleant la plenara CC
14 ianuarie 1938 Postișev eliberat din funcție la plenara CC ; Hrușciov ales membru supleant
29 aprilie 1938 Eikhe arestat
3 mai 1938 Kosior arestat (executat pe 26 februarie 1939)
16 iunie 1938 Ciubar eliberat din funcție prin decizia Politbiuro
22 martie 1939 Andreiev, Voroșilov, Jdanov, Kaganovici, Kalinin, Mikoian, Molotov, Stalin și Hrușciov aleși membri plini la plenara CC ; Beria și Șvernik aleși membri supleanți
21 februarie 1941 Voznesenski, Malenkov și Șcerbakov aleși membri supleanți la plenara CC
10 mai 1945 Șcerbakov moare
18 martie 1946 Beria și Malenkov aleși membri plini, Bulganin și Kosîghin membri supleanți la plenara CC
3 iunie 1946 Kalinin moare
26 februarie 1947 Vojesenski ales membru plin la plenara CC
18 februarie 1948 Bulganin aprobat membru plin
31 august 1948 Jdanov moare
4 septembrie 1948 Kosîghin aprobat membru plin
7 martie 1949 Vojesenski eliberat din funcție
16 octombrie 1952 Andrianov, Aristov, Beria, Bulganin, Voroșilov, Ignatiev, Kaganovici, Korotcenko, Kuznețov, Kuusinen, Malenkov, Malîșev, Melnikov, Mikoian, Mihailov, Molotov, Pervuhin, Ponomarenko, Saburov, Stalin, Suslov, Hrușciov, Cesnokov, Șvernik, Șkiriatov; membri supleanți : Brejnev, Vîșinski, Zverev, Ignatov, Kabanov, Kosîghin, Patolicev, Pegov, Puzanov, Tevosian, Iudin
Biroul neoficial al prezidiumului: Beria, Bulganin, Voroșilov, Kaganovici, Malenkov, Pervuhin, Saburov, Stalin, Hrușciov
5 martie 1953 Prezidiul reales la sesiunea reunită a Comitetului Central, Consiliului de Miniștri și a Prezidiului Sovietului Suprem: Beria, Bulganin, Voroșilov, Kaganovici, Malenkov, Mikoian, Molotov, Pervuhin, Saburov, Stalin, Hrușciov; membri supleanți : Bagirov, Melnikov, Ponomarenko, Șvernik
5 martie 1953 Stalin moare
6 iunie 1953 Melnikov eliberat din funcție la plenara CC ; Kiricenko ales membru supleant
7 iulie 1953 Beria eliberat din funcție la plenara CC (arestat pe 26 iulie 1953)
17 iulie 1953 Bagirov eliberat din funcție la plenara CC
12 iulie 1955 Kiricenko și Suslov aleși membri plini la plenara CC
27 februarie 1956 Bulganin, Voroșilov, Kaganovici, Kirichenko, Malenkov, Mikoian, Molotov, Pervuhin, Saburov, Suslov, Hrușciov; membri supleanți : Brejnev, Jukov, Muhitdinov, Furtseva, Șvernik, Shepilov
14 februarie 1957 Kozlov ales membru supleant la plenara CC
29 iunie 1957 Kaganovici, Malenkov, Molotov și Shepilov eliberat din funcție la plenara CC ; Prezidiul reales: Aristov, Belyaev, Brejnev, Bulganin, Voroșilov, Jukov, Ignatov, Kirichenko, Kozlov, Kuusinen, Mikoian, Suslov, Furtseva, Hrușciov, Șvernik; membri supleanți : Kalnberzin, Kirilenko, Korotcenko, Kosîghin, Mazurov, Mjavanadze, Muhitdinov, Pervuhin, Pospelov.
29 octombrie 1957 Jukov eliberat din funcție la plenara CC
17 decembrie 1957 Muhitdinov ales membru plin la plenara CC
18 iunie 1958 Podgornîi și Polianski aleși membri supleanți la plenara CC
5 septembrie 1958 Bulganin eliberat din funcție la plenara CC
4 mai 1960 Beliaev și Kiricenko eliberați din funcție la plenara CC ; Kosîghin, Podgornîi și Polianski aleși membri plini
16 iulie 1960 Voroșilov eliberat din funcție la plenara CC
18 ianuarie 1961 Voronov și Grișin aleși membri supleanți la plenara CC
31 octombrie 1961 Brejnev, Voronov, Kozlov, Kosîghin, Kuusinen, Mikoian, Podgornîi, Polianski, Suslov, Hrușciov, Șvernik; membri supleanți : Grișin, Mazurov, Mjavanadze, Rașidov, Șcerbițki .
23 aprilie 1962 Kirilenko ales membru plin la plenara CC
23 noiembrie 1962 Efremov ales membru supleant la plenara CC
13 decembrie 1963 Șcerbițki eliberat din funcție la plenara CC ; Șelest ales membru supleant
17 mai 1964 Kuusinen moare
14 octombrie 1964 Hrușciov eliberat din funcție la plenara CC
16 noiembrie 1964 Kozlov eliberat din funcție la plenara CC ; Shelepin și Șelest ales membru plin, Demicev ales membru supleant
26 martie 1965 Mazurov ales membru plin la plenara CC , Ustinov ales membru supleant
6 decembrie 1965 Șcerbițki ales membru supleant din nou la plenara CC
8 aprilie 1966 Brejnev, Voronov, Kirilenko, Kosîghin, Mazurov, Pelșe, Podgornîi, Polianski, Suslov, Shelepin și Șelest aleși membri plini la plenara CC ; Grișin, Demicev, Kunaiev, Mașerov, Mjavanadze, Rașidov, Ustinov și Șcerbițki aleși membri supleanți
21 iunie 1967

Andropov ales membru supleant la plenara CC

9 aprilie 1971 Brejnev, Voronov, Grișin, Kirilenko, Kosîghin, Kulakov, Kunaiev, Mazurov, Pelșe, Podgornîi, Polianski, Suslov, Shelepin, Șelest și Șcerbițki aleși membri plini la plenara CC ; Andropov, Demicev, Mașerov, Mjavanadze, Rașidov și Ustinov aleși membri supleanți
23 noiembrie 1971 Solomentsev ales membru supleant la plenara CC
19 mai 1972 Ponomarev ales membru supleant la plenara CC
18 decembrie 1972 Mjavanadze eliberat din funcție la plenara CC
27 aprilie 1973 Voronov și Șelest eliberat din funcție la plenara CC ; Andropov, Greciko și și ales membri plini, Romanov membru supleant
16 aprilie 1975 Shelepin eliberat din funcție la plenara CC
5 martie 1976 Andropov, Brejnev, Greciko, Grișin, Gromîko, Kirilenko, Kosîghin, Kulakov, Kunaiev, Mazurov, Pelșe, Podgornîi, Romanov, Suslov, Ustinov și Șcerbițki aleși membri plini la plenara CC ; Aliiev, Demicev, Mașerov, Ponomarev, Rașidov și Solomentsev aleși membri supleanți
26 aprilie 1976 Greciko moare
24 mai 1977 Podgornîi eliberat din funcție la plenara CC
3 octombrie 1977 Kuznețov și Cernenko aleși membri supleanți la plenara CC
17 iulie 1978 Kulakov moare
27 noiembrie 1978 Mazurov eliberat din funcție la plenara CC ; Cernenko ales membru plin; Tihonov și Șevardnadze membri supleanți
27 noiembrie 1979 Tihonov ales membru plin la plenara CC ; Gorbaciov ales membru supleant
4 octombrie 1980 Mașerov moare într-un accident de mașină
21 octombrie 1980 Kosîghin eliberat din funcție la plenara CC ; Gorbaciov ales membru plin, Kiseliov membru supleant
3 martie 1981 Andropov, Brejnev, Gorbaciov, Grișin, Gromîko, Kirilenko, Kunaiev, Pelșe, Romanov, Suslov, Tihonov, Ustinov, Cernenko și Șcerbițki aleși membri plini la plenara CC ; Aliiev, Demicev, Kiseliov, Kuznețov, Ponomarev, Rașidov, Solomentsev și Șevardnadze aleși membri supleanți
25 ianuarie 1982 Suslov moare
24 mai 1982 Dolgih ales membru supleant la plenara CC
10 noiembrie 1982 Brejnev moare
22 noiembrie 1982 Kirilenko eliberat din funcție la plenara CC ; Aliiev ales membru plin
11 ianuarie 1983 Kiseliov moare
29 mai 1983 Pelșe moare
15 iunie 1983 Vorotnikov ales membru supleant la plenara CC
31 octombrie 1983 Rașidov se sinucide
26 decembrie 1983 Vorotnikov și Solomentsev aleși membri plini la plenara CC ; Cebrikov ales membru supleant
9 februarie 1984 Andropov moare
20 decembrie 1984 Ustinov moare
10 martie 1985 Cernenko moare
23 aprilie 1985 Ligacev, Rîjkov și Cebrikov aleși membri plini la plenara CC ; S.Sokolov ales membru supleant
1 iulie 1985 Romanov eliberat din funcție la plenara CC ; Șevardnadze ales membru plin
15 octombrie 1985 Tihonov eliberat din funcție la plenara CC ; Talîzin ales membru supleant
18 februarie 1986 Grișin eliberat din funcție la plenara CC ; Elțîn ales membru supleant
6 martie 1986 Aliiev, Vorotnikov, Gorbaciov, Gromîko, Zaikov, Kunaiev, Ligacev, Rîjkov, Solomentsev, Cebrikov, Șevardnadze, Șcerbițki aleși membri plini la plenara CC ; Demicev, Dolgikh, Elțîn, Sliunkov, S.Sokolov, Soloviov și Talîzin aleși membri supleanți
28 ianuarie 1987 Kunaiev eliberat din funcție la plenara CC ; Iakovlev ales membru supleant
26 iunie 1987 S.Sokolov eliberat din funcție la plenara CC ; Sliunkov, Iakovlev și Nikonov ales membru plin, Iazov ales membru supleant
21 octombrie 1987 Aliiev eliberat din funcție la plenara CC
14 februarie 1988 Elțîn eliberat din funcție la plenara CC ; Masliukov și Razumovski aleși membri supleanți
30 septembrie 1988 Gromîko, Solomentsev, Demicev și Dolgih eliberat din funcție la plenara CC ; Medvedev ales membru plin, Biriukova, Vlasov și Lukianov aleși membri supleanți
20 septembrie 1989 Nikonov, Cebrikov, Șcerbițki , Soloviov și Talîzin eliberat din funcție la plenara CC ; Krucikov și Masliukov ales membru plin, Primakov și Pugo membri supleanți
9 decembrie 1989 Ivașko ales membru plin la plenara CC
14 iulie 1990 Burokyavichus, Gumbaridze, Gorbaciov, Gurenko, Dzasokhov, Ivașko, Karimov, Lucinski, Masaliiev, Mahkamov, Movsisian, Mutalibov, Nazarbaiev, Niazov, Polozkov, Prokofiev, Rubiks, Semionova, Sillari, Ye. Sokolov, Stroiev, Frolov, Șenin și Ianaev aleși membri ai Politbiuro la plenara CC
11 decembrie 1990 Ye. Sokolov și Movsisian eliberat din funcție la plenara CC ; Malofeiev și Pogosian aleși membri
31 ianuarie 1991 Gumbaridze și Ianaev eliberați din funcție la plenara reunită a CC și a Comisiei Centrale de Control; Annus ales membru
25 aprilie 1991 Masaliiev eliberat din funcție la plenara reunită a CC și a Comisiei Centrale de Control; Amanbaiev, Grigore Eremei și Surkov aleși membri
26 iulie 1991 Pogosian eliberat din funcție la plenara CC
24 august 1991 După eșecul loviturii de stat din august Elțîn a interzis PCUS

Legături externe

modificare
  • Leadership of the CPSU Arhivat în , la Archive.is Lista completă a membrilor plini și a membrilor supleanți ai Politbiuro incluzând perioada când au fost în funcție și datele la care au murit (sau au fost executați).