Verbe în limba spaniolă

Verbe sunt una dintre cele mai complexe domenii ale gramaticii limbii spaniole. Fiind limbă flexionară, spaniolă, astfel ca și alte limbi romanice, are o flexiune verbală foarte dezvoltată.

Sistemul verbal spaniol este împărțit în patru moduri: indicativ (indicativo), subjunctiv (subjuntivo), condițional (condicional) și imperativ (imperativo), patru timpuri simple: prezent (presente), trecut imperfect (préterito imperfecto[1]), trecut perfect simplu (préterito perfecto simple[2]), viitor simplu (futuro simple) și patru timpuri compuse, create cu ajutorul verbului auxiliar haber (a avea): trecut perfect compus (préterito perfecto compuesto), trecut mai mult ca perfect (préterito pluscuamperfecto), trecut anterior (préterito anterior) și viitor compus (futuro compuesto). Adițional, există construcții progresive compuse din verbul auxiliar estar (a sta), dar ele nu sunt considerate timpuri gramaticale.

Verbele spaniole au și patru forme nepersonale: infinitiv (infinitivo), gerunziu (gerundio), participiu trecut (participio préterito) și participiu prezent (participio presente). Cel din urma nu este considerat drept o formă conjugată, ci un adjectiv derivat din verbul propriu.

Numărul mare al verbelor de uz zilnic sunt neregulare. Restul aparține unei din trei paradigme ale conjugării regulare. Se poate recunoaște o paradigmă după desinența infinitivului: -ar (p. 1), -er (p. 2) sau -ir (p. 3). Verbele -ar sunt cele mai comune și cele mai regulare. În plus, verbele noi create din cuvinte împrumutate de obicei obțin desinența -ar. Afară de aceasta, există și subgrupuri ale verbelor semiregulare care schimbă vocală accentuată în unele forme, asemănător cu formele verbelor românești precum a putea, a purta etc.

Verbe copulativeModificare

Caută „ser” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „estar” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „haber” în Wikționar, dicționarul liber.

În general, verbele copulative sunt acelea care formează predicatul nominal împreună cu cealăltă parte de vorbire cu funcție a numelui predicativ. Spaniola are trei verbe principale, care funcționează astfel: ser, estar și haber în forma hay. Toate pot fi traduse în română ca a fi, chiar dacă există cuvinte cumnate: a sta pentru estar și a avea pentru haber. Ser este folosit pentru a exprima caracterul sau comportarea fundamentală, identitatea sau caracteristicile a ceva (având astfel doar parțiala semnificație de a fi). Estar exprimă starea în care se află ceva sau cineva (având atât semnificație de a sta, cât și parțial de a fi). Hay, folosit ca o formă nepersonală, înseamnă (aici/acolo/acum) este, (aici/acolo/acum) sunt.

Unele verbe necesită una dintre copuli, celelalte pot fi folosite cu ambele, schimbând pe urmă semnificația. Un exemplu poate să fie:

Es abierta.
Este deschisă — o persoană care face prietenie cu ușurintă — caracteristică
Está abierta.
Este deschistă — o poartă sau fereastră — stare

Câteva alte verbe de asemenea pot fi copulative. Acest grup include: quedar (a rămâne) și devenir (a deveni).

Verbe auxiliareModificare

Caută „acabar” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „empezar” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „ir” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „llever” în Wikționar, dicționarul liber.
Caută „seguir” în Wikționar, dicționarul liber.

În spaniolă verbele auxiliare servează pentru a exprima modalitate, aspect sau obligațiune. Se le folosește pentru a crea formele compuse ale altor verbe, diateză pasivă și circumlocuții verbale. Trei verbe copulative ale limbii spaniole: ser, estar și haber, sunt auxiliare. De asemenea, seguir, llever, empezar, ir și acabar formează construcții specifice, permitându-se să fiu incluse într-o listă de mai jos.

 • acabar — este utilizat împreună cu gerunziul pentru a forma o construcție semantică care înseamnă „a face ceva finalmente”
 • empezar — este utilizat împreună cu gerunziul pentru a forma o construcție semantică care înseamnă „a începe să facă ceva”
 • estar — este utilizat pentru a forma diateză pasivă neperfectivă și, împreună cu gerunziu, construcții pentru a exprima activității progresive sau de lungă durată.
 • haber — este utilizat pentru a forma timpuri gramaticale compuse. În acest caz verbul se conjugă în mod obișnuit, iar forma hay rămâne nefolosită.
 • ir — este utilizat pentru a forma viitor apropiat, la fel ca aller în franceză.
 • llever - este utilizat împreună cu gerunziul pentru a forma o construcție semantică care înseamnă „a face ceva, ce a fost început recent”
 • seguir — este utilizat împreună cu gerunziul pentru a forma o construcție semantică care înseamnă „a continua să facă ceva”
 • ser — este utilizat pentru a forma diateză pasivă perfectivă.

ConjugareModificare

În tabele sunt prezentate doar formele simple. Timpuri compuse se crea folosind verbul auxiliar haber, conjugat mai jos, și participiul trecut.

Paradigma I: -arModificare

Verbul folosit pentru a arăta modelul de conjugare: amar (← latină AMO, AMARE, AMAVI, AMATVS, română a iubi)

Forme nefinite (nepersonale) (masculin singular, feminin singular, masculin plural, feminin plural)
Infinitiv amar
Gerunziu amando
Participiu trecut amado (amado, amada, amados, amadas)
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent amo amas / amás ama amamos amáis aman
Imperfect amaba amabas amaba amábamos amabais amaban
Perfect simplu amé amaste[3] amó amamos amasteis amaron
Viitor simplu amaré amarás amará amaremos amaréis amarán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu amaría amarías amaría amaríamos amaríais amarían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent ame ames / amés ame amemos améis amen
Imperfect 1 amara amaras amara amáramos amarais amaran
Imperfect 2 amase amases amase amásemos amaseis amasen
Viitor simplu amare amares amare amáremos amareis amaren
Imperativ   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
afirmativ   ama / amá ame amemos amad amen
negativ   no ames / no amés no ame no amemos no améis no amen

Paradigma II: -erModificare

Verbul folosit pentru a arăta modelul de conjugare: temer (← latină TIMEO, TIMERE, TIMVI, TIMITVS, română a teme)

Forme nefinite (nepersonale) (masculin singular, feminin singular, masculin plural, feminin plural)
Infinitiv temer
Gerunziu temiendo
Participiu trecut temido (temido, temida, temidos, temidas)
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent temo temes / temés teme tememos teméis temen
Imperfect temía temías temía temíamos temíais temían
Perfect simplu temí temiste [3] temió temimos temisteis temieron
Viitor simplu temeré temerás temerá temeremos temeréis temerán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu temería temerías temería temeríamos temeríais temerían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent tema temas / temás tema temamos temáis / teman teman
Imperfect 1 temiera temieras temiera temiéramos temierais temieran
Imperfect 2 temiese temieses temiese temiésemos temieseis temiesen
Viitor simplu temiere temieres temiere temiéremos temiereis temieren
Imperativ   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
afirmativ   teme / temé tema temamos temed teman
negativ   no temas / no temás no tema no temamos no temáis no teman

Paradigma III: -irModificare

Verbul folosit pentru a arăta modelul de conjugare: partir (← latină PARTIO, PARTIRE, PARTIVI, PARTITVS, română a împărți, a despărți, a pleca)

Forme nefinite (nepersonale) (masculin singular, feminin singular, masculin plural, feminin plural)
Infinitiv partir
Gerunziu partiendo
Participiu trecut partido (partido, partida, partidos, partidas)
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent parto partes / partís parte partimos partís parten
Imperfect partía partías partía partíamos partíais partían
Perfect simplu partí partiste[3] partió partimos partisteis partieron
Viitor simplu partiré partirás partirá partiremos partiréis partirán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu partiría partirías partiría partiríamos partiríais partirían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent parta partas / partás parta partamos partáis partan
Imperfect 1 partiera partieras partiera partiéramos partierais partieran
Imperfect 2 partiese partieses partiese partiésemos partieseis partiesen
Viitor simplu partiere partieres partiere partiéremos partiereis partieren
Imperativ   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
afirmativ   parte / partí parta partamos partid partan
negativ   no partas / no partás no parta no partamos no partáis no partan

Paradigma pentru serModificare

Verbul ser este derivat de la latină: SVM, ESSE, FVI, FVTVRVS, dar câteva forme vin de la SEDEO, SEDERE, SEDI, SESSVS. Diferența între ser și a fi este explicată mai sus.

Forme nefinite (nepersonale)  
Infinitiv ser
Gerunziu siendo
Participiu trecut sido
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent soy eres / sos es somos sois son
Imperfect era eras era éramos erais eran
Perfect simplu fui fuiste[3] fue fuimos fuisteis fueron
Viitor simplu seré serás será seremos seréis serán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu sería serías sería seríamos seríais serían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent sea seas / seás sea seamos seáis sean
Imperfect 1 fuera fueras fuera fuéramos fuerais fueran
Imperfect 2 fuese fueses fuese fuésemos fueseis fuesen
Viitor simplu fuere fueres fuere fuéremos fuereis fueren
Imperativ   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
afirmativ   sea seamos sed sean
negativ   no seas / no seás no sea no seamos no seáis no sean

Paradigma pentru estarModificare

Verbul estar este derivat de la latină STO, STARE, STETI, STATVS. Diferența între estar și a sta este explicată mai sus.

Forme nefinite (nepersonale)  
Infinitiv estar
Gerunziu estando
Participiu trecut estado
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent estoy estás está estamos estáis están
Imperfect estaba estabas estaba estábamos estabais estaban
Perfect simplu estuve estuviste [3] estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
Viitor simplu estaré estarás estará estaremos estaréis estarán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu estaría estarías estaría estaríamos estaríais estarían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent esté estés esté estemos estéis estén
Imperfect 1 estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran
Imperfect 2 estuviese estuvieses estuviese estuviésemos estuvieseis estuviesen
Viitor simplu estuviere estuvieres estuviere estuviéremos estuviereis estuvieren
Imperativ   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
afirmativ   estate esté sau estese estemos sau estemonos estad sau estaos estén sau estense
negativ   no estés no esté no estemos no estéis no estén

Paradigma pentru haberModificare

Verbul haber este derivat de la latină HABEO, HABERE, HABVI, HABITVS, dar stând izolat nu mai poartă alta semnificație decât cea auxiliară. În forma hay înseamnă este, astfel ca construcții il y a în franceză sau hi ha în catalană. Un echivalent al verbului român a avea în alte situații este tener.

Forme nefinite (nepersonale) (masculin singular, feminin singular, masculin plural, feminin plural)
Infinitiv haber
Gerunziu habiendo
Participiu trecut habido (habido, habida, habidos, habidas)
Indicativ yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent he has ha / hay h(ab)emos habéis han
Imperfect había habías había habíamos habíais habían
Perfect simplu hube hubiste[3] hubo hubimos hubisteis hubieron
Viitor simplu habré habrás habrá habremos habréis habrán
Condițional yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Simplu habría habrías habría habríamos habríais habrían
Subjunctiv yo tú / vos él / Usted nosotros vosotros ellos / Ustedes
Prezent haya hayas haya hayamos hayáis hayan
Imperfect 1 hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran
Imperfect 2 hubiese hubieses hubiese hubiésemos hubieseis hubiesen
Viitor simplu hubiere hubieres hubiere hubiéremos hubiereis hubieren
Imperative   tú / vos usted nosotros vosotros ustedes
affirmative   he haya hayamos habed hayan
negative   no hayas no haya no hayamos no hayáis no hayan

BibliografieModificare

 • Munca colaborativă (). Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, edición 22a (în spaniolă). RAE. 
 • Böhringer, A., Rabinovich, M. (). Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami (în poloneză). Langenscheidt. 

ReferințeModificare

 1. ^ Numit și copréterito
 2. ^ Numit și préterito indefinido
 3. ^ a b c d e f Există și forme nenormative amastes, temistes, partistes, fuistes, estuvistes, hubistes, foarte frecvent folosite în limbajul comun. De fapt, ele sunt forma conjugată a pronumelui vos.

Vezi șiModificare