Verb copulativ

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Adjectiv
Articol
Numeral
Pronume
Substantiv
Verb
Auxiliar
Copulativ
Personal-impersonal
Predicativ-nepredicativ
Tranzitiv-intranzitiv
Neflexibilă
Adverb
Conjuncție
Interjecție
Prepoziție
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială

Un verb copulativ este un verb care formează un predicat nominal împreună cu o altă parte de vorbire cu funcție de nume predicativ. În limba română, din categoria verbelor copulative fac parte:

 1. a fi (când nu are sensul de a se afla, a se găsi, a exista)
 2. a deveni (este întotdeauna copulativ)
 3. a ieși (când are sensul de a deveni)
 4. a se face (când are sensul de a deveni)
 5. a se preface (când are sensul de a deveni)
 6. a ajunge (când are sensul de a deveni)
 7. a rămâne (când nu are sensul de a sta)
 8. a însemna (când nu are sensul de a nota)
 9. a (se) părea (când arată aparența)
 10. a reprezenta
 11. a se numi
 12. a se chema
 13. a se naște
 14. a constitui
 15. a arăta
 16. a forma

ExempleModificare

Propoziții cu verbe copulative:

 • Eu sunt elev. (a fi)
 • El devine muzician. (a deveni)
 • Eu ies doctor. (a ieși)
 • El se face doctor. (a se face)
 • Eu ajung fotbalist. (a ajunge)
 • El rămâne corigent. (a rămâne)
 • Ea părea fericită. (a părea)
 • El a însemnat mult pentru mine. (a însemna)
 • El a reprezentat echipa noastră. (a reprezenta)