Formule economice (economia afacerilor)

(Redirecționat de la Colecție de formule economice)
Formule economice

Economia afacerilor
Economie financiară
Contabilitate
Marketing
Logistică
Microeconomie
Macroeconomie
Matematică financiară

Toate articolele din serie
editează

Investiții

modificare

O investiție (metoda statică)

modificare
 • Calculul câștigului:  

  = Câștigul mediu anual
  = Surplusul mediu al vânzărilor
CC=Costul capacității

 • Calculul rentabilității:  

 =Cheltuiala necesară la momentul t=0
R=Rentabilitatea
 =Amortizarea
 =Capitalul mediu
n=Durata investiției

 • Calculul amortizării: 

 =Durata amortizării

O investiție (metoda dinamică)

modificare
 • Valoarea actuală a lichidității unei serii de plăți:
   

Pentru o serie de plăți uniformă: 

 • Costul capacității: 
 • Metoda valorii capitalului:
 • Valoarea capitalului: 

Pentru o serie de plăți uniformă: 

Pentru   investiția este rentabilă

 • Metoda anuității:  

  = Anuitate
  = Mărimea creditului
  = Rata anuală a dobânzii
  - Numărul de ani de rambursare
Anuitate = amortisment + dobândă

Pentru o serie de plăți uniformă: 

Pentru   investiția este rentabilă

Mai multe investiții(metoda statică)

modificare
 • Compararea costurilor

 

  =Costurile totale ale investiției A
  =Costurile variabile pe bucată ale investiției A
  =Cantitatea produsă
  =Costuri fixe ale investiției A

 • Compararea câștigului

 
  = Câștigul investiției A
  = Prețul de vânzare al produsului obținut în urma investiției A

 • Compararea rentabilității

 

Perioada optimală de folosință

modificare
 • Valoarea maximă a capitalului:

 , pentru toți  

  se află acolo unde   este maxim.
 =Perioada de folosință

 • Câștigul marginal: , pentru toți  

 =Suma obținută în cazul lichidării
  este atins atunci când:  

Finanțare

modificare

Regula de aur a finanțării

modificare

Regula 1:1:  

Regula 2:1:  

Regula de aur a bilanțului:  

  •   = capital propriu
  •   = Capital străin
  •   = Capital total
  •   = Câștig
  •   = Capital fix
  •   = Capital mobil
  •   = Rata dobanzii capitalului străin

Rentabilități

modificare

Rentabilitatea capitalului propriu: 

Rentabilitatea capitalului străin: 

Efectul Laverage

modificare

 

 =Gradul de îndatorare

Valoarea dreptului de cumpărare a acțiunilor noi

modificare
  •   = Cursul acțiunii vechi
  •   = Cursul acțiunii noi
  •   = Relația de cumpărare (pentru v acțiuni vechi pot fi cumpărate n acțiuni noi)

Cursul mixt: 

Valoarea dreptului de cumpărare (DC):  

Producție

modificare

Tipuri de salariu

modificare
 • Salariul pe o perioadă de timp:   sau  
  •   = Salariul pe oră
  •   = Salariul tarifar, pe oră
  •   =Salariul în acord, pe oră
  •   = Intensitate
  •   = Performanță normală în cazul salariului în acord
  •   = Rata salariului
  •   = Timpul necesar pentru producerea unei bucăți
  •   = Plata pe bucată în caz de acord
 • Salariul pe munca în acord:
  • Rata standard de acord:  
  • Salariul în acord cu timpul de realizare:  
  • Salariul în acord cu plata pe bucată:  

Cantitatea optimă de comandat (cu costuri minimale)

modificare

Densitatea comenzilor dintr-o perioadă:  
Costurile comenzilor dintr-o perioadă:  
Costurile de stocare dintr-o perioadă: 
Costurile totale ale comenzilor:  
Cantitatea optimă comandată:  

 •   = Costuri fixe pe comandă
 •   = Necesarul de material dintr-o perioadă
 •   = Costurile de stocare în funcție de cantitate și perioadă
 •   = Cantitatea comandată
 •   = Costurile totale ale comenzilor dintr-o perioadă

Funcțiile de producție

modificare
 • Funcția Cobb-Douglas  
  •   = Output
  •  ,   = Inputuri
  •  ,   și   = constante determinate de tehnologie
 • Funcția de producție de tip A:

 

  •   productivitatea factorului  
  •   productivitatea marginală a factorului  
  •   produsul marginal total
  •   respectiv   isocuantele
  •   respectiv   rata marginală de substituție a factorilor
  •   respectiv  
  •   coeficientul de producție
 • Funcția de producție de tip B (limitațională):
  • Consumul factorului de producție   raportat la performanță:

 
 

  • Pentru mai multe agregate:

 
 
 =Consumul factorului de producție   cu agregatul  

  • Funcția de producție:

 , deoarece  
și  

 =Intensitatea agregatului  
 =Performanță

Mărimea optimă a cantității de mărfuri (cu costuri minimale)

modificare
 • Densitatea impusă într-o perioadă:  
 • Costurile impuse într-o perioadă: 
 • Costurile de depozitare și din dobânzi într-o perioadă: 

 

 • Mărimea optimă a cantității de mărfuri: 

Teoria costurilor

modificare

Termeni

 • Costuri totale  
 • Costuri marginale  
 • Costuri totale pe bucată (medii)  
 • Costuri variabile pe bucată  
 • Costuri fixe pe bucată  

Vânzări

modificare

Elasticități

modificare

Elasticitatea directă (a cererii)  

  cerere perfect inelastică
  cerere elastică
  cerere unitar-elastică
  cerere inelastică
  cerere perfect elastică
  efectul Snob

Elasticitatea indirectă (în cruce)  

  substitute
  complemente

Elasticitatea venitului  

Formarea prețului

modificare
 • Monopolul ofertei
  • Funcția preț-vânzări:  
  • Funcția de venit:  
 •  =Prețul în funcție de cantitate
 •  =Cantitate
 •  =Câștig (Revenue)
  • Funcția de profit:  
 •   = Profit
 •   = Prețul în funcție de cantitate
 •   = Cantitate
 •   = costurile variabile medii
 •   = costurile marginale
 •   = costurile fixe totale
  • Relația Amoroso-Robinson:  
  • Indexul Lerner (măsoară puterea pieței):  
 •   Venitul marginal
 •   Bunul economic
 •   Prețul bunului economic
 •   Elasticitatea prețului cererii
 • Concurență perfectă
  • Funcția de venit:  
  • Venitul marginal:  
  • Profitul marginal:  
  • Profitul maximal:  

Pragul de câștig (prag de rentabilitate)

modificare

Breakeven point (punctul în care costurile sunt acoperite):  

Breakeven quantity (cantitate critică de venit):  

 •  =Cantitate
 •   = costurile pe bucată, variabile
 •   = costurile fixe, totale
 •  = Prețul pe bucată (x)

Legături externe

modificare