Complement circumstanțial de loc

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Circumstanțial
De cauză
De loc
De mod
De scop
De timp
Instrumental
Sociativ
De agent
Direct
Indirect
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială


Complementul circumstanțial de loc este complementul circumstanțial care arată locul în care se petrece acțiunea. Acest complement răspunde la întrebările: unde?, de unde?, până unde?, încotro?

Exemple:

  • Complement circumstanțial la infinitiv:
    • Țăranii înfometați mâncau fără a lăsa în farfurie o firmitură.
  • Complement circumstanțial la gerunziu:
    • Vede fumegând în depărtare.