În algebră, elementul neutru al unei legi de compoziție    este un element    care, compus cu oricare element    îl lasă neschimbat:

unde s-a notat  

O operație asociativă având doar element neutru constituie o structură de monoid. Exemple sunt adunarea și înmulțirea numerelor naturale. Pentru mulțimea numerelor întregi adunarea fiecărui număr cu opusul său dă numărul zero, element neutru al operației de adunare a numerelor. Pentru mulțimea numerelor raționale înmulțirea fiecărui număr cu inversul său dă 1, elementul neutru al operației de înmulțire.

Exemple Modificare