Inteligibilitate mutuală

În lingvistică, inteligibilitatea mutuală este relația dintre limbi și dialecte în care vorbitorii diferitelor varietăți (care sunt înrudite lingvistic) pot să se înțeleagă cu ușurință între ei fără a studia limba sau dialectul celorlalți.

Un exemplu de limbi neolatine mutual inteligibile este cel constituit din limba română, meglenoromână și limba aromână. Un alt exemplu, de limbi germanice mutual inteligibile: limba suedeză, limba daneză și limba norvegiană.

Vezi șiModificare