Inteligibilitate mutuală

În lingvistică, inteligibilitatea mutuală este relația dintre limbi și dialecte în care vorbitorii diferitelor varietăți (care sunt înrudite lingvistic) pot să se înțeleagă cu ușurință între ei fără a studia limba sau dialectul celorlalți.

Un exemplu de limbi neolatine mutual inteligibile este cel constituit din limba română, meglenoromână, moldovenească și limba aromână. Un alt exemplu, de limbi germanice mutual inteligibile: limba suedeză, limba daneză și limba norvegiană.

Vezi șiModificare