Parte secundară de propoziție

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată

Partea secundară de propoziție adaugă informații suplimentare părțior principale de propoziție determinând subiectul, predicatul și chiar și alte părți secundare de propoziție.

Vezi și modificare