Deschide meniul principal

Pronumele interogativ este parte de vorbire flexibilă care, în propozițiile interogative, ține locul unui substantiv și este așteptat ca răspuns. Exemplu: Cine lipsește? Băiatul lipsește;

FORME [cine/cui, care, ce, cât (căți, câte)]

OBSERVAȚIE: Pentru a afla mai ușor funcția sintactică a pronumelui interogativ, se transformă propoziția interogativă în propoziție enunțiativă și se înlocuiește pronumele interogativ cu ce se potrivește. ex.: Care răspunde?- El răspunde. - punând întrebarea cine?, aflăm că funcția sintactică este de sub

'Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele interogativ devine adjectiv pronominal interogativ, cu funcția sintactică de atribut adjectival.' ex.: Câți ani ai?

  Ce carte citești?
  Care elev vrea note mici?
   

Flexiunea pronumelui interogativ Aceste pronume flexionează dupa gen, număr si caz:

a. CINE N.-AC.-cine? G.-D.-cui? are aceleași forme și pentru masculin și pentru feminin și înlocuiește nume de ființe.

b. CE Este invariabil și înlocuiește nume de lucruri.

c. CARE N.Ac. masculin, singular-care N.AC.-feminin, singular-care masculin, plural-care -feminin, plural-care G.D.masculin, singular-cărui(a) G.D.-feminin, singular-cărei(a) masculin, plural-căror(a) -feminin, plural-căror(a).

d. CÂT N.AC.masculin, singular-cât N.AC.-feminin, singular-câtă masculin, plural-câți -feminin, plural-câte G.D.masculin, plural-câtor G.D.-feminin, plural-câtor

e.AL CÂTELEA N.AC.masculin,singular-al câtelea N.AC.-feminin, singular-a câta.

Funcțiile sintacticeModificare

 1. Subiect:
  • Cine a fost la noi?
  • Care a greșit?
 2. Nume predicativ:
  • Care este părerea ta?
  • Al cui era telefonul?
 3. Atribut pronominal:
  • genitival: A cărui pictura ți-a plăcut?
  • prepozițional:
   • De care bilete ai cumpărat?
   • Măsurile împotriva cărora au fost mai aspre?
 4. Complement direct:
  • Pe cine cauți?
 5. Complement indirect:
  • Cui ai dat cartea?
  • Despre ce vorbeai?
  • Împotriva cui s-a întors?
 6. Complement de agent
  • De cine a fost chemat?
 7. Complement circumstanțial de loc
  • Lângă cine s-a oprit?
 8. Complement circumstanțial de timp
  • Înaintea cui a ajuns?
 9. Complement circumstanțial de mod
  • Conform căruia dintre planuri a acționat?

Pronumele interogativ substituie anticipat obiectul, cuvântul sau grupul de cuvinte așteptat ca răspuns la un enunț interogativ. Se caracterizeaza printr-o intonație specifică.

Pronumele interogative care, cine, ce, cât, câtă, câți, câte sunt folosite, de obicei, în propoziții interogative.

Care dintre aceste timbre iți plac? Cine te îngrijește? Ce mi-ai adus? Câți au sosit?

Pronumele interogativ care distinge opoziții de gen, număr și caz numai la G. și D.:

N./Ac. - care; G./D. - căruia (numărul singular, genul masculin); - căreia (numărul singular, genul feminin); - cărora (numărul plural). Cine ca pronume interogativ distinge opoziția de caz:

N./Ac. - cine? G./D. - cui? Ce este un pronume interogativ invariabil și se refera la nume neanimate.

Cât, câtă, câți, câte se referă la cantitatea sau numărul obiectelor și distingem opoziții de gen si număr:

N./Ac. - cât, câtă, câți, câte; G./D. - câtor (numai de caz). Funcția sintactica a pronumelui interogativ corespunde cu aceea a cuvântului așteptat ca răspuns la întrebare, adică cu a cuvantului căruia îi ține locul.

Funcțiile sintactice ale pronumelui interogativ cine:

N. Cine a venit? (subiect) Cine ești tu? (nume predicativ) Ac. Pe cine ai lăsat acolo? (complement direct) Cu cine discutai? (complement indirect) D. Cui i-ai comunicat vestea? (complement indirect) G. Al cui băiat ești tu? (atribut genitival) Al cui este băiatul acesta? (nume predicativ) Când însoțesc un substantiv și-l determină, pronumele interogative iși schimba valoarea gramaticală, devin adjective pronominale interogative, se acordă cu substantivul in gen, număr si caz și au funcție sintactică de atribut adjectival.

Cine nu poate deveni adjectiv pronominal intergoativ.

Ce rochie este mai frumoasă? Care floare o oferi colegei? Câți elevi vor participa la concurs?

Propozițiile construite cu pronume interogativ sau adjective intergogative sunt folosite în fraza ca propoziții subordonate fața de regenta.

Spuneți-mi 1/cine lipseste? 2/ Nu sții 1/care elev a intrat în clasa? 2/

In asemenea construcții pronumele sau adjectivul interogativ are rolul de a stabili relația între subordonata în care îndeplinește funcția sintactică și regenta ei. Pronumele interogativ a devenit pronume interogativ – relativ, iar adjectivul interogativ a devenit adjectiv interogativ – relativ.

Model de analizaModificare

„Dumneavoastra, cinstiți oaspeți, se vede ca pasteti bobocii, de nu va pricepeti al cui fapt este acesta?

- Cine nu stie?”

(I. Creanga)

al cui = pronume interogativ – relativ, numărul singular, cazul genitiv, precedat de articolul posesiv genitival „al”, funcția sintactica de atribut pronominal genitival, cu rol de conjuncție în fraza;

cine = pronume interogativ – relativ, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de subiect.

„Auzi tu, mama, câte-mi spune? Și-alearga-n sat sa mai adune Și câte porecliri pe-ascuns Îmi pune?”

(G. Cosbuc)

câte = pronume interogativ – relativ, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactica de complement direct, cu rol de conjuncție în fraza;

câte = adjectiv pronominal interogativ – relativ, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactica de atribut adjectival, cu rol de conjuncție în fraza;